Ake-alueen kyselyt

Tälle sivustolle on koottu Ake Oulun järjestämien kyselyiden tulokset.

Kyselyiden tuloksia hyödynnetään koulutusten ja muun Ake-toiminnan suunnittelussa.

Digiosaamiskysely 2024

Digiosaamis-kyselyllä kartoitettiin Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen henkilöstön digiosaamista ja kouluttautumistarpeita. Kyselyn tuloksista saamme tärkeää tietoa digiosaamisiin liittyvien koulutusten suunnitteluun.

Kysely oli päivitetty versio Yleisten kirjastojen digihankkeessa vuosina 2019 ja 2020 tehdyistä kyselyistä. Päivityksen myötä suora vertailu aiempiin kyselyihin ei ole mahdollista, mutta loppuyhteenvedossa on nostettu esille joitakin huomioita. Digiosaaminen-kysely oli avoinna 9.-31.1.2024.

Vastauksia tuli yhteensä 204 kappaletta, joista 105 oli Oulun kaupunginkirjastosta, 36 muista OUTI- kirjastoista, 39 Joki-kirjastoista ja 24 Kainet-kirjastoista tai Sotkamon kirjastosta. Kimppakohtaisissa tuloksissa oululaisten vastaukset eivät ole mukana OUTI-kirjastojen vastauksissa, vaan ne on käsitelty erikseen.

Kokoelmien kehittäminen – kysely kirjastoille 2023

Kyselyn avulla luodaan kartoitus Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen kokoelmien kehittämisestä sekä vaikutuksista lukutaidon edistämiseen. Arviointikohde on alueen kirjastonjohtajien päättämä. Arvioinnissa hyödynnetään tämän kyselyn lisäksi OKM:n kirjastotilastoja ja niiden vuosisarjoja.

Kysely oli avoinna 8.-24.11.2023. Kaikkia alueen kuntia pyydettiin vastaamaan kyselyyn. Vastauksia tuli kaikista alueen kimppojen kirjastoista. Vastausprosentti oli 76%. Yhteensä vastauksia tuli 28. Joki-kirjastoista vastauksia tuli 13 (14 kuntaa), OUTI-kirjastoista 11 (16 kuntaa) ja Kainuun kirjastoista 5 (8 kuntaa).

Ake-toiminnan arviointiraportti 2022

Oulun kaupunginkirjaston järjestämä Ake-toiminta sai vuoden 2022 lopulla toteutetussa arviointikyselyssä paljon kiitosta. Aken järjestämät tilaisuudet, koulutukset ja viestintä koetaan suurilta osin tärkeäksi. Ake-toiminnan positiivinen vaikutus osaamiseen nousi voimakkaasti esille myös avovastauksissa. Kyselyssä saatiin myös joitakin kehittämisehdotuksia ja listattiin osallistumisen esteitä.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Ake-toiminnan suunnittelussa.

 

”Vuosien varrella toimintanne on ylittänyt odotukseni todella paljon. Kiitos!”

Jamboard-taululla eriteltynä Ake-työn osa-alueita.