Toiminta

AKE-suunnittelutiimi

AKE-suunnittelutiimin tarkoituksena on tukea Oulun kaupunginkirjaston alueellista kehittämistoimintaa.