Kirjastovisio 2025

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastot ovat tehneet vision, jonka avulla kirjastot katsovat yhdessä tulevaisuuteen aina vuoteen 2025 asti. Vision tavoite on myös nostaa keskusteluun kirjastojen tulevaisuus ja määrätä kehittämisen suuntaviivoja.

Visio on tiivistetysti:

Kirjastosta kaikki hyvään elämään.

  1. Kirjasto on kunnan tunnetuin ja vaikuttavin palvelukeskus.
  2. Kirjasto on kunnan ennakkoluulottomin toiminnan kehittäjä.
  3. Kirjasto on aktiivinen yhteisön rakentaja.
Kuva Kajaanin kirjastosta Visio 2025 -alaosasta.

Visio on osa Oulun alueellisen kehittämistehtävän toimintaa ja se on suunniteltu yhdessä kaikkien Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen kanssa. Suunnittelun pohjana on käytetty lakia yleisistä kirjastoista sekä Yleisten kirjastojen neuvoston Suunta-asiakirjaa.

Tämän sivun materiaalit kertovat kirjastojen toiminnasta ja merkittävyydestä. Ne ovat tarkoitettu kaikille kirjastojen toiminnasta kiinnostuneille, ja niitä voidaan käyttää myös asiakas- ja päättäjäviestinnässä.

Visiotyön seuraava askel on sen jalkauttaminen kirjastojen toimintaan, asiakkaille ja päättäjille. Tätä tullaan tekemään ensi syksystä lähtien. Toimintaa tehdään yhdessä, mutta kunnat ovat erilaisia. Tarkat päämäärät sekä paikalliset toimintatavat vision saavuttamiseksi suunnitellaan jokaisessa kunnan kirjastoissa. Varmaa on, että vuonna 2025 kirjastot ovat tärkeä osa kuntalaisten palveluita, ja osa heidän hyvää elämäänsä.

Visio 2025

Kirjastot ovat koko elämäni olleet maadoittavia turvapaikkoja, joissa on kiva ja rauhoittavaa käydä. Kun elämässä on ollut vaikeaa, jopa jo tieto siitä, että kirjasto on ja pysyy ja sinne voi mennä juuri sellaisena kuin on, on auttanut jaksamaan vaikeina aikoina. Kirjastot suorastaan huokuvat minulle hiljaista hyväksyntää.
Palaute Oulusta – Koronasulkukysely
Kirjasto mahdollistaa opiskeluni, sillä sen kautta saan erittäin kätevästi tarvitsemani kirjat. Lukuinto, jonka syntymisessä kirjaston laaja valikoima on ollut iso tekijä, on tehnyt lapsistamme taitavia lukijoita ja sen myötä hyvin menestyviä koululaisia.
Palaute Utajärveltä – Koronasulkukysely