Alueellinen kehittämistehtävä

Oulun kaupunginkirjasto hoitaa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen kuntien yleisten kirjastojen kehittämistehtävää. Alueellisella kehittämistehtävällä luodaan edellytyksiä toimialueen yleisten kirjastojen toiminnan vahvistumiselle. Kehittämistehtävällä tuetaan toimialueen yleisten kirjastojen kehittymistä ja henkilöstön osaamista sekä edistetään yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa. Tehtävän Oulun kaupunginkirjastolle on myöntänyt Opetus- ja kulttuuriministeriö asetuksessa yleisistä kirjastoista.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kirjastojen yhteiset Kirjastovisio 2025 -materiaalit löytyvät Yhteinen visio ja toiminta -sivulta, jonne pääset tästä linkistä.

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alue (Kaipo)

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alue käsittää 38 kunnankirjastoa. Kirjastokimppoja on kolme sekä Sotkamon kirjasto.

  • Joki-kirjastot: 14 kaupungin- ja kunnankirjastoa (18 toimipistettä) + 6 autoa
  • Kainet: 7 kaupungin- tai kunnankirjastoa (11 toimipistettä) + 4 autoa
  • OUTI-kirjastot: 16 kaupungin- ja kunnankirjastoa (52 toimipistettä) + 4 autoa + 1 monipalveluauto
  • Sotkamo
Karttakuvassa rajattu Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen kirjastokimpat ja Sotkamo. Tekstinä listattu OUTI-, Joki- ja Kainet-kirjastot.

Ake-alueet

Alueellinen kehittämistehtävä on annettu yhdeksälle kirjastolle: Joensuu, Kuopio, Lahti, Oulu, Porvoo, Rovaniemi, Tampere, Turku ja Vaasa. Ake-tiimit pitävä tiiviisti yhteyttä läpi vuoden ja tekevät yhteistyötä mm. järjestämällä koulutuksia.

Kaikkien Ake-alueiden viestintäkanavat löytyvät helposti Kirjastokaistalta yhdelle sivulle koottuna.

Valtakunnallinen toiminta

Yleisten kirjastojen valtakunnallista kehittämistehtävää (VAKE) hoitaa Helsingin kaupunginkirjasto. Toimialueena on koko maa. Kaiken kaikkiaan alueellista kehittämistehtävää hoitavia kirjastoja on Suomessa yhdeksän.

Yleisten kirjastojen valtakunnallista erityistehtävää lasten ja nuorten lukemisen ja lukutaidon edistämiseksi kirjastossa (Erte) hoitaa Seinäjoen kaupunginkirjasto. Toimialueena on koko maa.

Karttakuva alueellista kehittämistehtävää hoitavista kirjastoista Suomessa.

Kuvan omistaja Kirjastot.fi

Yhteistä kehittämistä – videoterveisiä Ake-toiminnasta

Suomen Ake-kirjastojen yhteisellä videolla kuulet mitä Ake-toiminnasta ja koulutuksista ajatellaan. Mukana Kirjastopäivien 2022 yhteydessä julkaistussa videossa ovat kommentoimassa: Maria Saarnio (Tampereen alue), Päivi Iinatti (Oulun alue), Jukka Puustinen (Joensuun alue), Mervi Nikula ja Eija Peltonen (Turun alue), Hanna Roslö (Erten verkostot), Mika Kähkönen (Lahden alue), Catrin Wiik (Vaasan alue), Lukukoira Sylvi (Kuopion alue), Anniina Kuhmonen (Porvoon alue) ja Joni Rahja (Oulun alue).

Ake-työssä käytettävät lyhenteet

AKE-ihmiset
Alueellista kehittämistehtävää hoitava valtakunnallinen porukka.

AKE-kirjasto
Alueellista kehittämistehtävää hoitava kirjasto kuten Oulu. Muita AKE-kirjastoja Suomessa ovat Turun, Tampereen, Lahden, Porvoon, Joensuun, Kuopion, Vaasan ja Rovaniemen kaupunginkirjastot. Alueellinen kehittämistehtävä korvasi vuonna 2018 entiset maakuntakirjastot. Maakuntakirjastoja oli vielä rutkasti enemmän kuin nykyisiä AKE-kirjastoja.

AKE-johtajat
Alueellista kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen ylimmät pomot. Oulun Akessa Ake-pomo on Jouni Pääkkölä.

AKE-linja
Kaksi kertaa vuodessa pidettävä kokous, jossa sovitaan seuraavan puolivuotiskauden asioista. Edustusta on mukana AVI:sta, AKE-kirjastojen johdosta ja AKE-ihmisistä.

AVI
Aluehallintovirasto, joka hoitaa Suomen lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle toimii Pohjois-Suomen AVI. Tärkeä yhteistyökumppani sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.

EHE-verkosto
EHE-verkosto on esihenkilöverkosto, joka koostuu Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen esihenkilöistä.

Esihenkilöpäivät
Esihenkilöpäivät järjestetään vuosittain syksyllä Lapin tai Kaipon alueella yhdessä Lapin Aken kanssa.

ERTE
Valtakunnallinen erityistehtävä lasten ja nuorten lukemisen ja lukutaidon edistämisen tukemiseksi kirjastoissa. Erte toimii Seinäjoen kaupunginkirjastossa.

Etäkahvit
Virtuaalinen kahvihetki, jossa voi olla aiheena melkein mitä vain kirjastomaailmaan liittyvää. Etäkahveja on monia erilaisia kuten Aken etäkahvit, LaNu-treffit ja Digitukikonttori.

Kaipo
Lyhenne tulee sanoista Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa. Ei ole virallinen nimitys, mutta Ake-työssä sitä on alettu puolivahingossa käyttämään.

KiTa-päivä
KiTa-päivä on vuosittain toukokuussa järjestettävä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan henkilöstön koulutus ja verkostoitumispäivä.

LaNu-verkosto
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan laajuinen verkosto lasten- ja nuortenkirjastotyötä tekeville. LaNu-verkostossa on mukana yli 130 henkeä!

Liboppi
Valtakunnallinen kirjastotyöntekijöiden verkko-oppimisalusta. Sisältää sekä alueellisia koulutuksia että valtakunnallisia kaikille avoimia kursseja.

OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriö, joka vuosittain myöntää avustusta myös AKE-toimintaan.

Teams
Siellä ne kokoukset, koulutukset, työkaverit ja yhdessä työstettävät dokumentit on! Etätyön mahdollistaja.

Uutiskirjeet
Laitetaan maailmalle säännöllisesti. Sisältää tietoa tulevista koulutuksista ja toivottavasti muutakin kiinnostavaa luettavaa. Uutiskirjeinä toimivat Ake Uutiskirje, Ake Koulutuskirje sekä LaNu-uutiskirje.

VAKE
Yleisten kirjastojen valtakunnallinen kehittämistehtävä. Johdetaan Helsingistä.

VINKKAAMO
Kaipon kirjastojen yhteinen sometili, jolla vinkataan pääasiassa kirjoja eri-ikäisille lukijoille. Vinkkaamon Instagram-tilillä on yli 1800 seuraajaa!

YKN
Yleisten kirjastojen neuvosto. YKN on yleisten kirjastojen yhteistyötä koordinoiva ja yhteisiä kannanottoja muodostava elin. Se edustaa yleisiä kirjastoja kirjastoverkon yhteistyössä.