Yhteistyö kasvatuksen ja opetuksen kanssa

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastot tekevät yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja eri oppilaitosten kanssa omissa kunnissaan. Yhteistyön tavoitteena on lasten ja nuorten lukemaan innostaminen sekä monilukutaidon ja tiedonhankinnan taitojen kehittäminen.

Yhteistyömallit

Valtakunnalliset kuntien kouluyhteistyön sopimusmallit löytyvät Erten -sivuilta.

Polkuja kirjan ja tiedon äärelle

Oulun Ake on toteuttanut kouluyhteistyöstä esitteen: Polkuja kirjan ja tiedon äärelle.

Kirjastojen TET-opas

Kirjastojen TET-opas on tehty helpottamaan TET-jaksojen toteutusta yleisissä kirjastoissa. Kaikissa yksiköissä ei välttämättä ole resursseja panostaa suunnitteluun, työtehtäviin ja ohjaamiseen, joten TET-nuoria ei ehkä oteta lainkaan vastaan. Oppaalla halutaan kannustaa nuoria tutustumaan kirjastojen tärkeään työhön. Oppaasta löytyy tettiläisille sopivia tehtäväehdotuksia laidasta laitaan.

Oppaan on toteuttanut AKE Porvoon koordinoima Lasten- ja nuorten kirjastotyötä Uudellamaalla -verkosto. Tutustu tarkemmin alla olevista linkeistä ja lataa opas itsellesi. TET-opas löytyy  myös ruotsinkielisenä.