Anne Vesala

Anne Vesala

Kirjastonhoitaja, joka vastaa alueellisen viestinnän kehittämisestä ja toimii Pohjoisen kirjastojen esihenkilöverkoston yhteyshenkilönä.

Jarva Hanna

Kirjastonhoitaja, joka vastaa alueellisen viestinnän kehittämisestä ja toimii Pohjoisen kirjastojen esihenkilöverkoston yhteyshenkilönä.

Pääkkölä Jouni

Kirjastopalvelujohtaja, joka vastaa Ake-toiminnan kokonaisuudesta.

Liikavainio Laura

Kirjastonhoitaja, joka vastaa lasten ja nuorten kirjastotyön alueellisesta kehittämisestä ja toimii Lanu-verkoston yhteyshenkilönä.

Männikkö Minna

Alueellinen kirjastopalvelupäällikkö, joka vastaa alueellisen kehittämisen koordinoimisesta.

Iinatti Päivi

Informaatikko, joka vastaa henkilökunnan digitaitojen alueellisesta kehittämisestä ja digitaalisista laitteista.

Riikka Sirviö

Informaatikko, joka vastaa täydennyskoulutuksen koordinoinnista ja Libopista.