International Online Conference “Sharing Good Practices” for Libraries

Etäyhteys

We invite librarians and other target specialists who work with immigrants integration, to participate in the International Online Conference "Sharing Good Practices“. Purpose of the Conference: presentations and issues Lithuania and Finland libraries deal on working with development of cultural servises for immigrants. Possibility to share the experience and practice of specialists, working with immigrants, … Jatka artikkeliin International Online Conference “Sharing Good Practices” for Libraries

Valtakunnallinen Liboppi-päivä – Opintopiirit ja yhteisöllinen oppiminen Libopissa

Etäyhteys

AKE-kirjastot järjestävät 12.1.2023 valtakunnallisen Liboppi-päivän, jossa tutustutaan erilaisiin oppimistapoihin Libopissa sekä kuullaan vertaisoppimisesta. Etänä Zoomissa toteutettava päivä on jaettu kahteen osioon: aamupäivällä tutustutaan eri oppimisen muotoihin, iltapäivällä on mahdollisuus saada käytännön opetusta Liboppiin kirjautumisessa sekä muodostaa opintopiirejä kiinnostuksen mukaan.

Käyttökiellon antaminen kirjastoissa

Etäyhteys

Käyttökiellon antamiseen liittyy useita edellytyksiä, joiden on täytyttävä. Avi Kirjastotoimen järjestämässä Käyttökiellon antaminen kirjastoissa -koulutuksessa Päivi Savinainen avaa näitä edellytyksiä ja muita käyttökiellon antamiseen liittyviä seikkoja.

Kirjasaari – kirjoja lapsille ja varhaisnuorille, vieraana Vuokko Hurme

Kulttuuritalo Valve Hallituskatu 7, Oulu

Kirjasaaren lasten päivänä esitellään vuonna 2022 ilmestyneitä lastenkirjoja. Mistä koostuu kuvakirjojen kympin kärki? Entä millaisia selkokirjoja lapsille julkaistiin? Esittelyssä on sankareita, muurahaispesiä ja rohkeita seikkailijoita. Kirjailijavieraaksi saamme lastenkirjailija Vuokko Hurmeen, joka osallistuu päiväämme etänä.

Valintamuotoilu aineiston suosittelussa – kuinka edistää hyllylainaamista kirjastotilassa?

Etäyhteys

Koulutuksen tavoitteena on tutustua valintamuotoiluun aineiston suosittelun työvälineenä ja siihen, miten sitä voitaisiin hyödyntää kirjastotilassa hyllylainaamisen edistämisessä. Valintamuotoilulla tarkoitetaan ihmisen päätöksenteon ympäristöön vaikuttamista.

Koulutuksen sisältö pohjautuu valintamuotoilun perusteisiin. Osallistuminen vaadi aiempaa osaamista ja se on suunnattu erityisesti seuraaville kirjaston henkilökuntaryhmille: sisältö, lapset ja nuoret sekä asiakaskokemus.

Kirjastokaista lähettää koulutuksen suorana sekä julkaisee esitykset katsottavaksi myös myöhemmin.

152 – Lupa vinkata! – Työkaluja vinkkaajan agenttisalkkuun

Raatin nuorisotalo Raatintie 7, Oulu, Suomi

Oulussa järjestetään helmikuussa lähiopetuksena koko päivän kestävä koulutus Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen kirjavinkkareille. Vinkkauskoulutuksessa keskitymme jännittämisen hallintaan, oman tyylin löytämiseen, heittäytymiseen ja vuorovaikutuksen rakentamiseen. Tarjoamme myös työkaluja vinkkaajan agenttisalkkuun. Etäpuheenvuoro esiintyjäkouluttaja Jutta Laino-Tabellilta.

Näkökulmia lasten ja nuorten harrastamiseen

Etäyhteys

Lasten ja nuorten harrastamiseen liittyvät asiat ovat jälleen ajankohtaisia kunnissa niin Harrastamisen Suomen mallin avustushaun, viime vuoden lopulla julkaistujen Move!-mittaustulosten kuin paljon esillä olleen nuorten pahoinvoinnin vuoksi. Lasten ja nuorten hyvän arjen tekeminen on useiden toimijoiden yhteispeliä, mistä syystä Itä-Suomen aluehallintovirasto järjestää webinaarin, jossa pohditaan lasten ja nuorten harrastamista eri näkökulmista.

Moniammatillisen koulutuksen tarkoituksena on laajentaa harrastamisen ympärillä toimivia verkostoja sekä lisätä ymmärrystä harrastustoiminnan vaikutuksista lasten ja nuorten elämässä ja hyvinvoinnissa. Useiden asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi ohjelmassa on itäsuomalaisia harrastustoimintaesimerkkejä.

Jatkuvan oppimisen ideariihet

Etäyhteys

Millaisia ovat jatkuvan oppimisen mahdollisuudet ja haasteet työelämän muutoksen näkökulmasta? Mitä on työssä oppiminen ja miten se on vuosikymmenten aikana muuttunut? Miten työn muutokseen on suhtauduttu ja onko muutos aina tuonut mukanaan väsymistä? Tuntuuko että tahti kiihtyy?

Näitä ja muita jatkuvan oppimisen kysymyksiä käsitellään Jatkuvan oppimisen ideariihet -kokonaisuudessa. Järjestämme kolme saman sisältöistä työpajaa. Työpajan ennakkoaineistoina toimivat kaksi reilun tunnin mittaista luentotallennetta. Luennoilla tutkijatohtori Mona Mannevuo (Turun yliopiston tutkijakollegium) kertoo jatkuvasta oppimisesta, työn uuvuttavuudesta ja työn muutoksesta. Tutkijatohtori Soila Lemmetty (Itä-Suomen yliopisto) kertoo jatkuvan oppimisen vastuista ja oppimisen johtamisesta.

Osallistuaksesi valitse yksi työpaja.

Nuorten kohtaaminen ja häiriötilanteet

Koulutus nuorten kohtaamisesta kirjastoissa ja nuorten aiheuttamista häiriötilanteista. Paikkoja koulutukseen on 50. Koulutustallenne on katsottavissa sisäisesti Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastolaisille 14 vrk.

Työpaikkana kirjasto: nuorten työntekijöiden näkemyksiä kirjastotyöstä

Etäyhteys

Etelä-Suomen ja Lapin AVI, sekä Helsingin kaupunginkirjaston valtakunnalliset kehittämispalvelut järjestävät yhteistyössä Nuori Kirjastolainen koulutuspäivän, jonka keskiössä on kirjastotyö nuorten kirjastolaisten näkökulmasta.
Koulutuspäivän sisältö tarkentuu vielä lähempänä tapahtumaa, mutta tiedossa on sekä asiantuntijaluentoja, että paneelikeskusteluja aiheen tiimoilta. Kirjastokaista suoralähettää tilaisuuden.

Jatkuvan oppimisen ideariihet

Etäyhteys

Millaisia ovat jatkuvan oppimisen mahdollisuudet ja haasteet työelämän muutoksen näkökulmasta? Mitä on työssä oppiminen ja miten se on vuosikymmenten aikana muuttunut? Miten työn muutokseen on suhtauduttu ja onko muutos aina tuonut mukanaan väsymistä? Tuntuuko että tahti kiihtyy?

Näitä ja muita jatkuvan oppimisen kysymyksiä käsitellään Jatkuvan oppimisen ideariihet -kokonaisuudessa. Järjestämme kolme saman sisältöistä työpajaa. Työpajan ennakkoaineistoina toimivat kaksi reilun tunnin mittaista luentotallennetta. Luennoilla tutkijatohtori Mona Mannevuo (Turun yliopiston tutkijakollegium) kertoo jatkuvasta oppimisesta, työn uuvuttavuudesta ja työn muutoksesta. Tutkijatohtori Soila Lemmetty (Itä-Suomen yliopisto) kertoo jatkuvan oppimisen vastuista ja oppimisen johtamisesta.

Osallistuaksesi valitse yksi työpaja.

Osaaminen kirjaston menestystekijänä

Etäyhteys

Osaaminen kirjaston menestystekijänä -webinaarissa tarjotaan näkökulmia pitkäjänteiseen ja osallistavaan osaamisen kehittämiseen. Koulutuksen tarkoituksena on herättää ajatuksia osaamisesta ja sen jatkuvasta kehittymisestä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Valheita vastaan tiedonlukutaidolla – Itä-Suomen lukutaitoseminaari 2023

Etäyhteys

Tervetuloa Itä-Suomen neljänteen lukutaitoseminaariin, jossa perehdytään aina ajankohtaiseen tiedonlukutaitoon! Koulutuksessa kuulemme puheenvuoroja tiedonlukutaidon merkityksesta hyvinvointiin ja osallisuuteen sekä lukutaidon merkityksestä. Lisäksi tutustumme disinformaatioon.

Webinaarin loppupuolella on huomioitu eri kohderyhmien tarpeet, ja osa koulutuksesta toteutetaan pienryhmissä. Osallistujia pyydetään  valitsemaan varhaisikäisten tai nuorten ryhmä ilmoittautumisen yhteydessä. 

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.

Johtajien webinaarisarja, osa 2: Rekrytoinnit

Etäyhteys

Johtamisen webinaarisarjassa käsitellään johtamisen arkipäivää. Sarjan ideana on vertaistuen tarjoaminen ja verkostojen vahvistaminen. Keväällä 2023 teemoina ovat muut palvelut kirjastoissa sekä rekrytoinnit.