Liboppi -kirjastolaisen oppimisalusta

Liboppi on kaikille kirjastolaisille tarkoitettu Moodle-oppimisalusta verkossa. Käyttäjäksi voi rekisteröityä kuka tahansa. Alusta rakentuu etusivusta sekä valtakunnallisista ja alueellisista koulutuskokonaisuuksista. 

NÄIN PÄÄSET LIBOPPI VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖÖN

  1. Mene osoitteeseen liboppi.fi.
  2. Paina kirjaudu.
  3. Jos sinulla ei ole tunnuksia liboppiin, paina ”Tee uusi tunnus tai palauta vanha”.
  4. Katso avautuvalta sivulta ohjeet tunnuksen luomiseen. Tarvitset tunnuksen luomiseen sähköpostiosoitteen.
  5. Ensimmäisellä kerralla kirjautuessasi avautuva esittely käy läpi Moodle-työpöydän keskeiset toiminnot.
  6. Pääset katsomaan koulutuksia valitsemalla yläpalkista Sivuston etusivu.
  7. Libopissa on sekä valtakunnallisia koulutuksia että alueellisia koulutuksia. Valitse Alueelliset kurssit -kohdasta Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
  8. Valitse haluamasi kurssi/koulutus painamalla ”Enter this course”.
  9. Osassa koulutuksissa vaaditaan kurssiavain. 
  10. Aloita koulutus. Voit suorittaa koulutuksen useassa erässä siten kuin sinulle sopii.

Tarkemmat kuvalliset ohjeet rekisteröitymiseen. Pdf avautuu uuteen välilehteen. Lisää ohjevideoita Libopin käyttöön tämän sivun loppupuolella.

Liboppi – kirjastolaisen aarrearkku -koulutuksen tallenteen linkki löytyy Teamsista Kirjasto AKE Oulu -tiimin Koulutukset-kanavalta.

Moodle on paljon käytetty oppimisalusta. Tarvittaessa sen käyttöön löytyy verkosta hyviä yleisiä ohjesivuja.

Mediamaisterin yleiset Moodle-ohjeet. Avautuu uuteen välilehteen ja uuteen sivustoon.

Muistathan merkata tai ilmoittaa myös Libopissa käymäsi koulutukset, kuten lähikoulutuksetkin, henkilöstöjärjestelmään, jos kunnassasi on sellainen käytössä (esim. Ess).

Koulutukset

Libopista löytyvät mm. seuraavat koulutukset. Osaan koulutuksista vaaditaan kurssiavain.

Löydät kurssiavaimet Kirjasto Ake Oulun Teamsistä Koulutukset-kanavalta!

kaipo-alueen omat koulutukset

Informaatiolukutaidon koulutus

Tiivis osa kirjastotyötä on informaatiolukutaidon ohjaaminen ja tukeminen. Tämä koulutus on Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen ja Täydentävien opintojen keskuksen tuottama itseopiskelupaketti informaatiolukutaidosta. Aiheina ovat mm. Mitä informaatiolukutaito on ja Informaatiolukutaito kirjastotyössä. Koulutus on avoinna Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen työtekijöille.  Koulutuksen arvioitu kesto on 6 tuntia.
 

Pohjoisen e-kirjasto

Tämän koulutuskokonaisuus vahvistaa kirjastojen työntekijöiden osaamista omien e-aineistojen opastamisessa. On hyvä tuntea kirjaston tarjoamat e-palvelut, jotta osaamme suositella e-aineistoja asiakkaille ja liittää ne luonnolliseksi osaksi tiedonhankintaa. Koulutus tutustuttaa palveluiden, aineistojen ja eri sovellusten käyttöön. Tarkoituksena on saavuttaa taso, jolloin opastaminen on sujuva osa arkityötä, samoin kuten fyysisen kokoelmankin kanssa. Koulutuksen arvioitu kesto on 3 tuntia.

 

Valtakunnalliset koulutukset

YLEISTEN KIRJASTOJEN SAAVUTETTAVUUS

Aluehallintovirastojen kirjastotoimi on julkaissut yhteistyössä Espoon kaupunginkirjaston Jaakko Tiinasen kanssa Liboppi-kurssin kirjastojen saavutettavuudesta. Kurssi jakaantuu kolmeen moduuliin, ja on saatavilla Libopin Kirjastojen yhteiset -kategoriassa kurssiavaimella SAAVUTETTAVA. Ensimmäisessä moduulissa tutustut kirjastojen saavutettavuuteen strategisesta näkökulmasta, toinen moduuli käsittelee saavutettavuutta digitaalisessa ympäristössä ja kolmas moduuli perehdyttää näkökulmiin tilojen saavutettavuudesta.

Yleisten kirjastojen saavutettavuus -kurssin kunkin moduulin suorittaminen kestää aiemmasta osaamisesta riippuen noin 3-9 tuntia. Opittuja sisältöjä pääsee testaamaan moduulikohtaisesti kertaustehtävien avulla. Kurssin suorittajat saavat Jaakolta moduulien soveltavista, omaan työhön linkittyvistä tehtävistä lisäksi myös henkilökohtaisen palautteen. Oppimateriaaleiksi on linkitetty laajasti niin Kirjastokaistan videoita kuin eri organisaatioiden julkaisuitakin, ja yhtenä tavoitteena onkin tutustuttaa aiheesta innostunut oppija kirjastopalveluiden saavutettavuuden perusteiden ohella myös tarjolla oleviin syventävän tiedon lähteisiin. Huomaathan, että Jaakon luento-osuudet on myös tekstitetty.

Kirjastot ja demokratia

Vuonna 2021 aluehallintovirastojen kirjastotoimi tuotti paljon aineistoa kirjastot ja demokratia -teeman ympärillä. Demokratiamiljoonasta jaettiin erityisavustusta 38 hankkeelle ja tuotettiin koulutusmateriaalia. Yhdeksän luentoa laadittiin tukemaan kirjastojen lakisääteistä demokratiatyötä. Jotta saisimme luentotallenteet kaikkien käyttöön, laadimme luentojen ympärille oman opintokokonaisuuden yleisten kirjastojen henkilöstölle. Tämä kokonaisuus on nyt julkaistu Libopissa!

Opintokokonaisuuden tavoitteena on syventää kirjastoissa työskentelevien käsitystä siitä, miten yleiset kirjastot pystyvät toteuttamaan kirjastolain §2 kohtaa ’edistää aktiivista kansalaisuutta, sananvapautta ja demokratiaa’. Kurssin sisältö koostuu neljästä moduulista, jotka käsittelevät aihetta eri näkökulmista. Moduulit koostuvat luentovideoista ja jokaiseen videoon liittyy kertaava tehtävä. Tehtävät on laadittu monipuolisiksi ja niiden tarkoitus on syventää luentojen aiheita kirjaston päivittäiseen toimintaan.

Kurssi on suunnattu kaikille yleisten kirjastojen työntekijöille. Kurssin suorittamiseen menee suorittajasta riippuen noin 9–11 tuntia. Kurssi on avoinna syyskuun 2023 loppuun asti, minkä jälkeen sitä ei voi enää suorittaa.

kohti kokoelmatyötä

Tämä verkkokurssi sisältää kokoelmatyön perusasioita, ja esimerkiksi tietojohtamisen näkökulmaa vain sivutaan osana kokonaisuutta. Kurssi sisältää keskustelu- ja pohdintatehtäviä, jotta kokoelmiin liittyvää tietämystä, kysymyksiä ja pohdintoja saadaan näkyväksi ja jaettaviksi.

nuortenosastolle!

Tämä kurssi on tarkoitettu erityisesti sinulle, joka vasta aloittelet hommia kirjaston nuortenosastolla tai teet niitä satunnaisesti. Myös konkarit saavat toivottavasti tästä irti jotain, samoin sellaiset, jotka eivät varsinaisesti työskentele nuortenosastolla, mutta kohtaavat nuoria kirjastotyössään. 

YKN:n digitaitosuositukset

Yleisten kirjastojen neuvoston digitaitosuosituksiin perustuva koulutus.
Koulutuksen arvioitu suoritusaika on n. 7 tuntia.

Finnan perusteet

Tämä koulutus on tarkoitettu täydentäväksi aineistoksi Finnan peruskoulutukseen tai itsenäisesti suoritettavaksi perehdytysaineistoksi. Kurssi tarjoaa tietoa Finnasta kiinnostuneille ja Finnaan liittymistä suunnitteleville organisaatioille. Se toimii myös perehdytyksenä Finnassa mukana olevien organisaatioiden henkilökunnalle Finnan tarjoamiin palveluihin ja mahdollisuuksiin. Koulutuksen suoritusaika on noin 2-4- tuntia.

pelikasvatusta kirjastossa

Itsenäisesti suoritettava etäopiskelukurssi koostuu 10 erillisestä oppisisällöstä. Niistä jokainen avaa osaltaan pelikasvatuksen piirteitä sekä pelikulttuurin saloja. Vaikka kurssi on ennen kaikkea suunnattu kirjastoammattilaisille, tarjoaa se hyödyllistä tietoa ja osaamista jokaiselle pelikasvatuksesta kiinnostuneelle. Tietotaitoja voi kirjastojen lisäksi hyödyntää esimerkiksi nuoriso- tai opetustyössä.

Lastenkirjastotyön sisältöpakki

Lastenkirjastotyön sisältöpakki on tiivis ja kompakti johdatus lastenkirjastotyöhön. Kurssilla tutustutaan lastenkirjastotyön ytimeen: asiakkaisiin ja sisältöihin. Lastenkirjastotyön sisältöpakin lukuvinkit on suunnattu alle kouluikäisille ja alakouluikäisille. Kurssin ensisijaisena kohderyhmänä ovat uudet työntekijät, harjoittelijat, työntekijät, joilla ei ole kirjastoalan koulutusta, eri osastojen työntekijät, jotka kaipaavat tukea lastenkirjastotyössä, sekä pienten kirjastojen työntekijät, joiden on hallittava työssään laajasti aineistoja.

parasta palvelua omatoimisesti – työkalupakki omatoimikirjastoen kehittämiseen asiakkaiden kanssa

Parasta palvelua omatoimisesti -hanke kehitti kirjastojen omatoimiajan palveluja yhdessä asiakkaiden kanssa. Tuloksista luotiin opasvihkonen, jota tämä kurssi tukee. Kurssin tavoitteena on tukea osallistamisen polulla, kirjaston koosta tai asiakkaiden iästä riippumatta. Osallistamisen ohella pohditaan oman kirjaston vahvuuksia, palveluista tilaan.

Selkokielen perusteet

Mikä tekee tekstistä helppolukuisen? Miten kirjoitat ilmeikästä selkokieltä? Mitä sanoja kannattaa käyttää asiakaspalvelussa? Koulutuksessa perehdytään selkokielen kirjoitusprosessiin ja -ohjeisiin. Koulutuksen jälkeen tunnet selkokielen perusteet ja osaat muokata viestintää sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä ymmärrettävämmäksi. Koulutuksen kesto noin 4h.

Lukulux.fi – Lukemattomien aikuisten ohjaamiseen

Kurssi käsittelee nuorten aikuisten ja aikuisten lukemattomuutta.
tarjoaa tietoa lukutaidosta sekä käytännön ohjeita niille, jotka ovat aikeissa tarttua nuorten aikuisten lukemattomuuden haasteeseen. Koulutus on tarkoitettu kaikille, joita lukutaito ja siihen liittyvät asiat kiinnostavat. Koulutuksen arvioitu suoritusaika on 5 tuntia.

Ohjevideoita Libopin käyttöön Youtubessa

rekisteröityminen

Salasanan vaihtaminen

kirjautuminen

käyttäjätietojen muokkaaminen

kurssit

kurssille liittyminen