Työelämän muutokset vaativat meiltä jokaiselta sopeutumiskykyä, mutta samalla korostavat tarvetta ottaa aktiivinen rooli muutosten suunnannäyttäjinä. Tähän tarvitaan uudenlaisia taitoja ja valmiuksia, varsinaisen ammattiosaamisen lisäksi.

Tule mukaan Positiivinen organisaatio -työyhteisövalmennukseen, joka on suunniteltu vahvistamaan sinun ja tiimisi psykologista pääomaa – keskeistä voimavaraa, joka auttaa sinua menestymään ja voimaan hyvin niin työssä kuin elämässäkin.

Valmennus tarjoaa konkreettisia työkaluja ja oivalluksia, jotka auttavat sinua hyödyntämään ammattiosaamistasi tehokkaammin, toimimaan joustavasti muutostilanteissa ja huolehtimaan omasta sekä kollegoidesi hyvinvoinnista. Tutustut psykologisen pääoman neljään ydinulottuvuuteen: itseluottamukseen, sitkeyteen, realistiseen optimismiin ja toiveikkuuteen, jotka yhdessä muodostavat vahvan perustan kestävälle työelämälle.

Etävalmennuksen tapaamiskerrat:
to 12.9. klo 13–15
ke 2.10. klo 13–15
ke 6.11. klo 13–15
ke 11.12. klo 13–15

Valmennuksen avulla:

·       Vahvistat positiivisia voimavarojasi.

·       Opit pysähtymään ja reflektoimaan omaa toimintaasi.

·       Jaat kokemuksia ja opit muiden kanssa yhteisessä matkassa.

Aloitamme matkan syventymällä positiivisen organisaatiotutkimuksen teoriaan ja tutustumalla psykologisen pääoman käsitteeseen. Jatkossa keskitymme psykologisen pääoman eri osa-alueiden syvälliseen työstämiseen. Valmennus sisältää teoriaosuuksia ja osallistavia harjoituksia, jotka vuorottelevat, tarjoten sinulle rikkaan ja monipuolisen oppimiskokemuksen. Lisäksi saat pieniä tehtäviä, jotka auttavat sinua soveltamaan oppimaasi arjessa.

Valmennukseen otetaan 35 henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä huomioiden alueellinen kattavuus. Valmennukseen valituille ilmoitetaan hyväksymisestä ilmoittautumisajan päätyttyä. Kun olet ilmoittautunut, saat vahvistusviestin: Olet saanut paikan. Tulkitse se siten, että ilmoittautuminen on mennyt perille. Ake-tiimi lähettää erikseen viestiä paikan saamisesta elokuun alussa. Ilmoittautumalla sitoudut osallistumaan kaikille neljälle kerralle. Ilmoittautuminen on auki 1.6.-31.7.2024. Ilmoittaudu tästä.

Koulutus on suunnattu Kaipon ja Lapin kirjastojen henkilöstölle.