Ake-logo

Esteettömyyskoulutus kirjastojen henkilökunnalle

Esteettömyyskoulutus on suunnattu alueen kaikkien kirjastojen henkilökunnalle. Koulutuksessa käsitellään esteettömyyden periaatteita. Lisäksi pohditaan ihmisten monimuotoisuutta ja sen vaikutusta ympäristön esteettömyyteen. Esteettömyyteen liittyviä kansainvälisiä sopimuksia ja lainsäädäntöä käsitellään lyhyesti.

Pääpaino koulutuksessa on erityisesti kaikille sopivien kirjastopalveluiden tarkastelussa konkreettisten esimerkkien avulla. Tarkoituksena on saada osallistujille yleiskuva esteettömyydestä sen vaikutuksesta palveluihin. Koulutus järjestetään Teams-palaverina. Kouluttajana on esteettömyysasiantuntija Jaana Solasvuo.

Koulutus on katsottavissa 2 viikkoa tallenteena.

Klo 8.30 Yhteyksien testaus. Koulutus alkaa klo 9.00.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä.

Kirjaston yhteyshenkilö:
Anne Vesala anne.vesala@ouka.fi

ESS-koodit Oulun kaupungin työntekijöille: 
Kouluttaja: Oulun kaupunginkirjasto
Koulutuskoodi: 10 Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus
Koulutuksen laatu: S sisäinen koulutus
Koulutuslaji: 196 Kirjastoalan koulutus
Koulutuksen kesto tunteina: 2
Koulutuksen kesto päivinä: 0
Koulutussuunnitelman mukainen… 1 On koulutussuunnitelman mukainen koulutus

Tietokirjafestivaali

Kaksipäiväinen Tietokirjafestivaali pidetään tänä vuonna 30.–31.8.2023 Tieteiden talolla. Tapahtumassa kuullaan paneelikeskusteluja ja haastatteluja ajankohtaisista tietokirjallisista ja yhteiskunnallisista aiheista, kuten tekoälystä, Euroopan tulevaisuudesta, ihmisen ja toislajisten yhteiselosta, yhteiskunnallisista kuplista sekä faktan ja fiktion suhteesta. Tietokirjafestivaalin teema tänä vuonna on Yhdessä.

Lisätietoa ja ohjelma.

 

Osallisuus, yksinäisyys, polarisaatio: Yksinäisyys ja kiusaaminen

Osallisuus, yksinäisyys sekä polarisaatio erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta puhututtaa edelleen meitä kaikkia. Mitä voidaan tehdä, jotta huono-osaisuus ei periydy, kuinka osallisuutta voitaisiin kehittää ja miten yksinäisyyttä sekä kiusaamista voitaisiin torjua? Muun muassa näihin kysymyksiin pyritään löytämään vastauksia syksyllä 2023 järjestettävässä kolmiosaisessa webinaarisarjassa.

Webinaarisarjan osat ovat:

6.9.2023 Polarisaatio

19.9.2023 Yksinäisyys ja kiusaaminen

3.10.2023 Osallisuus

 

Ohjelma ja ilmoittautuminen AVI:n koulutuskalenterissa.

 

Kohtaa nuori kirjastossa – lisätään yhdessä hyvinvointia!

Kohtaa nuori kirjastossa – lisätään yhdessä hyvinvointia!

Kuinka vahvistamme nuorten ja aikuisten välistä vuoropuhelua julkisissa tiloissa? Entä kuinka teemme kirjastosta nuorille turvallisen ja viihtyisän paikan olla? Kirjastojen ja nuorisotyön ammattilaiset voivat yhdessä edistää nuorten hyvinvointia ja merkityksellisyyden kokemista. Kirjastot tiloina tarjoavat ainutlaatuisen paikan nuorten kohtaamiseen sekä eri-ikäisten keskinäiseen vuorovaikutukseen. Luodaan kirjastoista aidosti yhteistä elävää tilaa!

 

Eri toimialojen välinen yhteistyö ja osaamisen hyödyntäminen tarjoavat eväitä nuorten kohtaamiseen julkisessa tilassa ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen kirjastoissa.  Pohditaan yhdessä, kuinka nuoret kohdataan seinättömissä tiloissa. Entä miten heidät sitoutetaan kirjaston sääntöihin? Kontaktin ottaminen on ammattilaisen vastuulla, kuinka siis aloitan.

 

Aluehallintovirastot järjestävät valtakunnallisen koulutuksen kirjastotoimen ja nuorisotoimen ammattilaisille ja vapaaehtoisille, jotka haluavat löytää uusia näkökulmia nuorten kohtaamiseen, yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen.

 

Aika: 28.9.2023 kello 12:15–15.00

Paikka: Microsoft Teams, linkki lähetetään ilmoittautuneille

Ilmoittautuminen: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1332158

 

Tilaisuus tallennetaan.

Ohjelma: 

Klo 12:15 Tervetuloa! Ylitarkastaja Marko Ojala, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

klo 12:20 Kolmas työ – yhteisillä rajapinnoilla toimiminen. Toiminnanteoreettinen katsaus yhteisen työn edellytyksiin. Kirsi Purhonen, väitöskirjatutkija TAU/Kasvatustieteen ja kulttuurin tiedekunta ja päätoiminen tuntiopettaja, TAMK/Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu

klo 13:00 Kohtaamisen voima ja mahdollisuudet. Asiantuntija Elina Marjamäki, MIELI Suomen Mielenterveys ry

klo 13:30 Tauko

klo 13:45 Nuorten kohtaaminen julkisessa tilassa. Projektikoordinaattori Taina Worster – Nuorten Palvelu ry

klo 14:15 Case-esimerkit

 • Tampereen Koilliskeskuksen kirjasto, Niina Tuominen ja Mira Siekkinen
 • Kirkkonummen Pääkirjasto Kirjastotalo Fyyri, Piritta Numminen ja Päivi Sorvari
 • Seinäjoen Nurmon kirjasto ja Nuoppari, Marika Kiukkonen

klo 15:00 Koulutus päättyy

Lisätiedot:

 

ylitarkastaja Mervi Hotokka

mervi.hotokka@avi.fi, p. 0295 016 594

 

ylitarkastaja Marko Ojala,

marko.ojala@avi.fi, p. 0295 016 175

Kouluttaja Liisa Puskala

Digihyvinvoinnin vaikutus työhyvinvointiin ja organisaatioiden toimintaan

Koulutus on suunnattu Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen henkilökunnille. Koulutukseen sisältyy työpajoja pari- tai pienryhmätyöskentelynä. Koulutus järjestetään Teamsissa. Linkki lähetetään ilmoittautuneille pari päivää ennen koulutusta.  Koulutuksen toteuttaa Työterveyslaitos ja kouluttajana toimii erityisasiantuntija Liisa Puskala.

Työpaja sopii kaikille omasta työhyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtimiseen. Osallistumista suositellaan omalta laitteelta tai tabletilta. Jos osallistujia on useampia samalta laitteelta, ilmoittautukaa koulutuksen alussa kouluttajalle. Koulutus tallennetaan ja tallenne on katseltavissa ilmoittautuneille kahden viikon ajan.

Koulutuspäivä on tiistai 31.10.2023 klo 9-12. Ilmoittaudu tästä 27.10.2023 mennessä.

Koulutuksen aihepiirejä:

 • kognitiivinen ergonomia
 • ihmisten ja järjestelmien yhteensovittaminen
 • hajautunut ja verkottunut yhteisöviestintä
 • oman jaksamisen edellytysten tunnistaminen

Koulutukseen sisältyy yksi 15 minuutin pituinen tauko

Koulutuksen yhteyshenkilö ja yhteystiedot 

Kirjaston yhteyshenkilöt:
Ritva Nikola ritva.nikola@ouka.fi
Anne Vesala anne.vesala@ouka.fi

ESS-koulutushakemus: Oulun kaupungin työntekijä, muistathan tehdä ESS-koulutushakemuksen

Ess-ohje oululaisille
Kouluttaja: Työterveyslaitos
Koulutuskoodi: 10 Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus
Koulutuksen laatu: S sisäinen koulutus
Koulutuslaji: 196 Kirjastoalan koulutus
Koulutuksen kesto tunteina: 3
Koulutuksen kesto päivinä: 0
Koulutussuunnitelman mukainen… 1 On koulutussuunnitelman mukainen koulutus

Informaatiovaikuttaminen ja organisaation uudet viestinnälliset kriisit

Alkaa: 29.11.2023 8:30
Päättyy: 29.11.2023 11:30
Ilmoittautuminen alkaa: 15.5.2023 8:00
Ilmoittautuminen päättyy: 28.11.2023 15:00
Aihe: Kirjasto, Liikunta, Opetus, Nuoriso, Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Koko Suomi
Järjestäjä: Itä-Suomen aluehalllintovirasto

Informaatiovaikuttaminen ja organisaation uudet viestinnälliset kriisit

Viestintäympäristö on muutoksessa. Sosiaalista mediaa käytetään enenevässä määrin hyväntahtoisen viestinnän lisäksi vihamielisessä tarkoituksessa. Informaatiovaikuttamisen tavoitteena on luoda negatiivinen käsitys organisaatiosta, hankaloittaa päätöksentekoa sekä heikentää työyhteisön toimintakykyä. Myös yhteiskunnallinen informaatiovaikuttaminen olisi hyvä tulla tutuksi, sillä sen  vaikutusalueella on jokainen meistä.
Vihamielinen viestintä on strategista toimintaa, jossa kohde halutaan saada tekemään itselleen haitallisia päätöksiä ja toimimaan omaa etuaan vastaan, usein itse tiedostamatta. Uudessa turvallisuustilanteessa medialukutaidon rinnalle nousee tarve tuntea informaatiovaikuttamisen keinoja. Nyt on oikea aika päivittää organisaation jatkuvuussuunnitelma informaatiovaikuttamisen osalta ja olla tietoinen negatiivisista  vaikuttamisyrityksistä.

 

Kohderyhmä: opetus, varhaiskasvatus, kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatoimi; esihenkilöt, viestinnän parissa työskentelevät ja kaikki jptka voivat työsssään kohdata inormaatiovaikuttamista

 

Muut tiedot:

– koulutus on maksuton

– webinaaria ei tallenneta

 

Kouluttaja:
Kouluttajana toimii VTT, KTM Maarit Pedak. Pedak on organisaatioviestinnän asiantuntija, joka toimii Helsingin yliopistossa organisaatioviestinnän tutkijana sekä alan kouluttajana ja valmentajana. Hänen väitöstutkimuksensa 2018 käsitteli opetustiloihin kohdistunutta iskua Jokelassa ja Kauhajoella oppilaitosten johdon ja eri turvallisuustoimijoiden näkökulmasta.

 

Lisätiedot:

Miikka Metsola, miikka.metsola (at) avi.fi, p. 029 501 6046

Arjen kirjastojuridiikkaa

Alkaa: 19.9.2023 9:00
Päättyy: 19.9.2023 12:00
Ilmoittautuminen alkaa: 9.6.2023 8:30
Ilmoittautuminen päättyy: 19.9.2023 9:30
Aihe: Kirjasto
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Aluehallintovirastojen yhteinen tapahtuma

Aluehallintovirastojen kirjastotoimen koulutustilaisuudessa käsitellään seuraavia kirjastotyöhön liittyviä lainsäädännöllisiä teemoja.

 • kirjaston tehtävä ja perusoikeudet
 • lainausoikeus, käyttäjien oikeudellinen asema ja ikärajat
 • kirjasto julkisena paikkana ja järjestysongelmien hallinta
 • käyttösääntöjen tarkoitus ja sisältö
 • laina- ja käyttökielto
 • maksut ja korvausvelvollisuus
 • henkilötietojen luottamuksellisuus ja käsittely

Kouluttajana toimii Lapin aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueen johtaja Kaisa Post. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille kirjastojen arjen juridisia kysymyksiä kohtaaville ammattilaisille ja se on maksuton.

Voit lähettää teemoihin liittyviä etukäteiskysymyksiä ilmoittautumisen yhteydessä.

Tilaisuutta ei tallenneta.

Ilmoittatuminen AVI:n koulutuskalenterissa.

 

Lisätiedot

kirjastotoimen ylitarkastaja Mika Mustikkamäki
mika.mustikkamaki(at)avi.fi
029 501 8843.

Kirjasaari 2024: Aikuiset

Kirjasaari kokoaa yhteen vuoden 2023 aikuisten aineiston laajan kattauksen.  Mukana ovat kirjallisuuden lisäksi lauta- ja konsolipelit sekä musiikki.  Kuulemme puheenvuoron myös siitä, kannattaisiko aikuistenkin lukea lasten kuvakirjoja.  Päivä käynnistyy kirjailija Jenny Kangasvuon esityksellä Suomikumman raikkaat tuulet, joka johdattaa osallistujat tieteis- ja fantasiaelementtejä sisältävän, reaalimaailmaan sijoittuvan kirjallisuuden äärelle.  Päivän lopuksi käännetään katseet jo tulevaisuutta kohti, kun Johanna Paaso esittelee Into Kustannuksen kevään 2024 kirjoja.

Valve-salissa pääsee myös tekemään runoja ja manifesteja: 

BLACK OUT -RUNOJA JA KIRJANSELKÄMANIFESTEJA
Mustaa turhat sanat piiloon, rakenna kirjapinoista manifesti tai kokoa irrallaan harhailevista sanoista runollinen ajatus. Millaista on luoda tekstejä keksimättä itse yhtäkään sanaa? Tule ja kokeile!
Pajan tarjoaa Oulun lastenkulttuurikeskuksen sanataidekoulu. 

OHJELMA:

8.30-9.00 Aamukahvit kahvila Valveen Paljetissa. Kahvit tarjoaa Oulun kaupunginkirjasto. 

9.00-9.05 Tervetuloa! Soile Hirvasniemi, Oulun kaupunginkirjasto  

9.05-10.00 Suomikumman raikkaat tuulet. Kirjailija Jenny Kangasvuo. Jenny Kangasvuo on oululaistunut kirjailija ja kulttuuriantropologi, jonka erityisalaa ovat seksuaalisuus ja ruumiillisuus niin tutkimuksessa kuin tarinoissa.  Tällä hetkellä hän työstää keväällä 2024 ilmestyvää novellikokoelmaa ja seuraavaa romaaniaan.  

10.00-10.15 Merten syvyyksistä taivaanrannan maalareihin – tietokirjallisuutta. Saana Kaleva Langinkoski ja Hanne Uusitalo, Oulun kaupunginkirjasto  

10.15-10.25 Uusia alkuja ja kirjallista kihinää – romantiikkaa. Eeva-Maria Alatalo, Oulun kaupunginkirjasto  

10.25-10.40 Maagisen makiasti reivaava rytmirevittely – musiikkia. Katja Pietilä, Oulun kaupunginkirjasto  

10.40-10.55 Laattojen asettelua ja ilmapalloja – lautapelejä. Jenni Tyni, Oulun kaupunginkirjasto  

11.00-12.00 Lounastauko (omakustanteinen) ja mahdollisuus tutustua aineistoihin.  

12.00-12.10 Lukisitko kuvakirjan? – aikuisille sopivia lasten kuvakirjoja. Elina Kanerva, Oulun kaupunginkirjasto ja Salla Kananen, Limingan kirjasto  

12.10-12.20 Scifiä, klassikoita ja omaelämäkerrallista sarjakuvaa – sarjakuvia. Juhana Huumonen, Oulun kaupunginkirjasto  

12.20-12.30 Nadaismoa, naisrunoutta – rakkautta ja kaipuuta – runoutta. Jukka Peltonen, Oulun kaupunginkirjasto  

12.30-12.45 Taikuutta, kauhua ja saamelaista mytologiaa – konsolipelejä. Hanna Oikarinen, Oulun kaupunginkirjasto  

12.45-13.00 Väärässä paikassa väärään aikaan – jännityskirjallisuutta. Laura Miettinen, Oulun kaupunginkirjasto  

13.00-13.15 Scifantastisia seikkailuja ja ympäristökatastrofeja maalla, merellä sekä avaruudessa – scifi- ja fantasiakirjallisuutta. Heidi-Maria Hekkala ja Hanne Uusitalo, Oulun kaupunginkirjasto  

13.15-13.30 Ikiaikaisesta kauhusta uuden kauhun kadotukseen – kauhukirjallisuutta. Heidi-Maria Hekkala ja Nina Tepsa, Oulun kaupunginkirjasto  

13.30-14.00 Kahvitauko ja mahdollisuus tutustua aineistoihin. Kahvit tarjoaa Oulun AKE. 

14.00-14.15 Lapsia ja vanhempia – käännöskirjallisuutta.  Anna Kippola, Raahen kaupunginkirjasto ja Anne Vesala, Oulun kaupunginkirjasto  

14.15-14.30 Kotimaisen kaunokirjallisuuden pitkää häntää. Jaana Märsynaho, Oulun kaupunginkirjasto  

14.30-15.15 Vuoden 2024 kirjallisuutta. Kustannusalan konkari, oululaislähtöinen Johanna Paaso esittelee Into Kustannuksen kevään 2024 uutuuskirjoja. Paasolla on monipuolinen ja pitkä kokemus kauno- ja tietokirjallisuuden kustantamisesta sekä äänikirja- ja pokkarituotannosta. Hän uskoo kirjaformaattien monimuotoisuuteen myös tulevaisuudessa. 

15.15 Kiitokset ja hyvää kotimatkaa! 

Ilmoittaudu tästä 15.1.2024 mennessä. Ilmoittautuminen alkaa 6.11.2023.
Kirjasaaren materiaalit kuten kirjalistat tulevat jakoon Oulun kaupunginkirjaston kotisivuille. 

ESS-koodit oululaisille: 
Kouluttaja: Oulun kaupunginkirjasto 
Koulutuskoodi: 10 Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus 
Koulutuksen laatu: S Sisäinen koulutus 
Koulutuslaji: 196 Kirjastoalan koulutus 
Koulutuksen kesto tunteina: 0
Koulutuksen kesto päivinä: 1
Koulutussuunnitelman mukainen… 1 On koulutussuunnitelman mukainen koulutus 

Oulu – Euroopan lukevin kulttuuripääkaupunki. #kirjasaari #oululukee

Kirjasaari 2024: Lapset

Kirjasaaren lasten päivänä esitellään vuonna 2023 ilmestyneitä lastenkirjoja. Päivä sisältää historian hipinää, ketkuja metkuja, myrskyä ja valoa – ja paljon muuta. Kirjailijavieraanamme on Ninka Reittu, jota haastattelee vastaava sanataideopettaja Anna Anttonen. 

Valve-salissa pääsee myös tekemään runoja ja manifesteja: 

BLACK OUT -RUNOJA JA KIRJANSELKÄMANIFESTEJA
Mustaa turhat sanat piiloon, rakenna kirjapinoista manifesti tai kokoa irrallaan harhailevista sanoista runollinen ajatus. Millaista on luoda tekstejä keksimättä itse yhtäkään sanaa? Tule ja kokeile!
Pajan tarjoaa Oulun lastenkulttuurikeskuksen sanataidekoulu. 

OHJELMA:  

9-9.30 Aamukahvit kahvila Valveen Paljetissa. Kahvit tarjoaa Oulun koulukirjasto. 

9.30-9.35 Tervetuloa! Reetta Kähkönen, Oulun kaupunginkirjasto 

9.35-10.20 Myrskyä ja valoa – kirja-agentit kuvakirjojen jäljillä. Salla Kananen, Limingan kirjasto ja Elina Kanerva, Oulun kaupunginkirjasto  

10.30-10.55 Pieniä runomieliä ja uniseikkailuja – runoja ja satuja. Niina Korhonen, Kempeleen kirjasto ja Edina Saarinen, Oulun kaupunginkirjasto. 

10.55-11.15 Eläinten ketkut metkut – lasten sarjakuvia. Katja Pietilä, Oulun kaupunginkirjasto  

11.15-12.15 Lounastauko (omakustanteinen) ja tutustumista kirjoihin.  

12.15-12.50 Elonkirjoa – tietokirjoja luonnosta ja ihmisistä. Marjatta Lehtonen, Oulun kaupunginkirjasto ja Mari Åkerfelt, Muhoksen kirjasto. 

12.50-13.05 Seikkailujen ja arvoitusten jäljillä – lasten selkokirjoja. Elina Holster Marjoniemi, Oulun kaupunginkirjasto  

13.10-14 Kirjailijavieraana Ninka Reittu. Ninka Reittu on lastenkirjailija ja kuvittaja, lampuri ja kuvataiteilija. Hän on kirjoittanut ja kuvittanut useita lastenkirjoja, muun muassa Messi ja Mysteeri -kirjat sekä teoksen Sinä olet superrakas, joka aloittaa itsetunnosta ja itsensä hyväksymisestä kertovan kuvakirjasarjan. Reittu on kuvittanut myös supersuositut Prinsessa Pikkiriikki -kirjat, joihin tekstin on tehnyt Hannele Lampela. Ninka Reittua haastattelee vastaava sanataideopettaja Anna Anttonen. 

14-14.30 Kahvitauko ja tutustumista kirjoihin. Kahvit tarjoaa Oulun AKE. 

14.30-15 Historian hipinää ja kummaa kuhinaa – lastenkirjoja n. 1.-4. lk. Pirita Haapavatia ja Jenni Tyni, Oulun kaupunginkirjasto  

15-15.30 Agenttihommia, huumoria ja muutama merenneito – varhaisnuorten kirjoja n. 5.-6. lk. Katja Kurvinen, Oulun kaupunginkirjasto  

15.30 Kiitokset ja hyvää kotimatkaa! 

Ilmoittautumiset 15.1.2024 mennessä tästä linkistä. Ilmoittautuminen alkaa 6.11.
Kirjasaaren materiaalit kuten kirjalistat tulevat jakoon Oulun kaupunginkirjaston kotisivuille. 

ESS-koodit oululaisille:
Kouluttaja: Oulun kaupunginkirjasto  
Koulutuskoodi: 10 Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus  
Koulutuksen laatu: S Sisäinen koulutus  
Koulutuslaji: 196 Kirjastoalan koulutus  
Koulutuksen kesto tunteina: 0 
Koulutuksen kesto päivinä: 1 
Koulutussuunnitelman mukainen… 1 On koulutussuunnitelman mukainen koulutus 

 

Oulu – Euroopan lukevin kulttuuripääkaupunki. #kirjasaari #oululukee