Harrastamisen Suomen mallin hakuinfo 2023 – Pohjois-Suomi

Alkaa: 24.1.2023 14:30
Päättyy: 24.1.2023 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 20.12.2022 12:00
Ilmoittautuminen päättyy: 24.1.2023 12:00
Aihe: Kirjasto, Liikunta, Opetus, Nuoriso
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa
Järjestäjä: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Tervetuloa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston järjestämään harrastamisen Suomen mallin alueelliseen hakuinfoon!

Ohjelma:

14.30 Tilaisuuden avaus, ennakkokysymysten läpikäynti ja tarkentavat kysymykset hakuohjeesta
15.00 HaLi – Harrastava Liminka -hankkeen esittely
15.40 Taloustarkastuksen vinkit

Huom! Juuri ennen alueellista avustusinfoa on opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämä valtakunnallinen harrastamisen Suomen mallin webinaari (24.1.2023 klo 13:00–14:30), josta löydät lisätietoa opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuiltaLinkki toiselle sivustolle (Avautuu uudessa välilehdessä).

Muut tiedot:

Tilaisuus on maksuton.

Lisätietoja antavat:

Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Tilaisuuden ilmoittautumiseen liittyvät yhteydenotot:
Suunnittelija Tapio Taskinen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@avi.fi

Kirjastot demokratian vihollisia kampittamassa

Kirjastot demokratian vihollisia kampittamassa

Kirjastojen tehtävä on edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua ja tukea sitä kautta aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Kirjastojen toiminta edistää näin myös väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin.

Mitä on demokratiakasvatus, ja miten kirjastojen ammattilaiset voisivat hyödyntää sen näkökulmia ja menetelmiä työssään? Miten vihapuhe murentaa kulttuurista moninaisuutta ja aiheuttaa toiseutta? Mitä ovat somessa muotoutuvan poliittisen polarisaation mekanismit?

Tervetuloa mukaan AVI Kirjastotoimen koulutustilaisuuteen.

 

Aika: 16.2.2023 kello 9-12
Paikka: Kirjastokaista

Ilmoittautuminen: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1202479

Koulutus on osallistujille maksuton. Tilaisuuden puheenvuorot tallennetaan Kirjastokaistalle.

 

Ohjelma

 

09.00-09.05 Tervetuloa, kirjastotoimen ylitarkastaja Mika Mustikkamäki
09.05-10.00 Demokratiakasvatuksen haasteet ja mahdollisuudet, tutkija Tuukka Tomperi ja väitöskirjatutkija Sonja Helkala, Tampereen yliopisto
10.00-10.45 Vihapuhe demokratian uhkana, dosentti Tuija Saresma, Jyväskylän yliopisto
10.45-11.00 Tauko
11.00-11.30 Poliitikkoihin kohdistuva vihapuhe somessa, yliopisto-opettaja Jari-Mikko Meriläinen, Jyväskylän yliopisto
11.30-11.50 Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022, asiantuntija Harto Pönkä, Innowise
11.50-12.00 Yhteenveto

 

Lisätiedot
Kirjastotoimen ylitarkastaja Mika Mustikkamäki, mika.mustikkamaki(a)avi.fi, puh. 029 501 8843

 

AVI:n etäkahvit

AKE ja AVI vuorottelevat alueen kirjastoille suunnattujen etäkahvien järjestämisessä. Etäkahveilla käydään läpi ajankohtaisia aiheita, hanke-esittelyjä ja kirjastojen kuulumisia. Koottu linkkilista AVI- ja AKE-kahveille osallistumiseen lisätään Oulun AKE Teamsin Kahvihuone-kanavalle.

AVI:n etäkahvit

AKE ja AVI vuorottelevat alueen kirjastoille suunnattujen etäkahvien järjestämisessä. Vuoden 2023 ensimmäiset kahvit järjestää AVI.

Etäkahveilla käydään läpi ajankohtaisia aiheita, hanke-esittelyjä ja kirjastojen kuulumisia. Koottu linkkilista AVI- ja AKE-kahveille osallistumiseen lisätään Oulun AKE Teamsin Kahvihuone-kanavalle.

Käyttökiellon antaminen kirjastoissa

Kirjastolain 15 § perusteella on mahdollista antaa määräaikainen kirjaston käyttökielto. Käyttökiellon antamiseen liittyy useita edellytyksiä, joiden on täytyttävä. Avi Kirjastotoimen järjestämässä Käyttökiellon antaminen kirjastoissa -koulutuksessa Päivi Savinainen avaa näitä edellytyksiä ja muita käyttökiellon antamiseen liittyviä seikkoja.

 

Aika: 17.1.2023 klo 9–11
Paikka: Teams, osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille

Ilmoittautuminen: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1179577

Koulutus on osallistujille maksuton.

 

Ohjelma

klo 9.00 Tervetuloa, kirjastotoimen ylitarkastaja Virpi Launonen

klo 9.10–10.10 Kaikkien kirjasto! Käyttökielto – miksi, miten ja mihin tarkoitukseen?, kirjastotoimenjohtaja Päivi Savinainen

klo 10.10–10.30 Pienryhmäkeskustelut: Millaisia häiriötilanteita kirjastoissa on ollut? Miten niissä on toimittu?

klo 10.30–11.00 Ryhmäkeskustelujen purku

klo 11.00 Koulutuksen päättäminen

 

Lisätietoja:

kirjastotoimen ylitarkastaja Virpi Launonen, virpi.launonen@avi.fi, puh. 0295 016 845

Tervetuloa koulutukseen!

 

Jos käyttökieltojen antamisen kunnassanne hoitaa joku muu kuin kirjastossa työskentelevä viranhaltija (joka ehkä ei ole tällä kirjastotoimen postituslistalla), kannattaa vinkata tästä koulutuksesta myös hänelle.

Kirjastotoimen hankekahvit

Alkaa: 13.12.2022 13:00
Päättyy: 13.12.2022 14:00
Ilmoittautuminen alkaa: 17.5.2022 10:00
Ilmoittautuminen päättyy: 13.12.2022 12:00
Aihe: Kirjasto
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Itä-Suomen aluehalllintovirasto, Lapin aluehallintovirasto, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Keväällä lanseeratut ja mukavan vastaanoton saaneet hankekahvit jatkuvat.

Hankekahvien ideana on tuoda esille avien rahoittamia hankkeita ja levittää hyviä käytänteitä. Hankekahveja järjestetään joka kuukauden toinen tiistai klo 13–14.

Joulukuussa kuullaan, miten kirjastot ovat olleet mukana Harrastamisen Suomen mallin hankkeissa. Meille esittäytyy kaksi kirjastossa toteutettua kerhoa: Kiteen Harry Potter -kerho ja Tyrnävän Sanataidetta ja draamaa erityisryhmälle -kerho.

Hankekahvit on tarkoitettu kaikille kirjastojen kehittämisestä kiinnostuneille. Kahvit järjestetään Teamsilla.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen AVI:n koulutuskalenterissa.

Asiantuntijuuden ja tunnetiedon välittyminen verkossa

Asiantuntijuuden ja tunnetiedon välittyminen verkossa

Verkossa vuorovaikutus tapahtuu erilaisten teknisten laitteiden välityksellä, eikä meillä välttämättä ole keinoja tunnistaa tunnetiloja, koska emme voi samalla tasolla tulkita kehonkieltä tai eleitä ja ilmeitä. Asiantuntijatyössä pelkän tiedon välittämisen merkitys vähenee. Asiakasvuorovaikutus on tältä osin muuttunut.  Ymmärrys, turvallisuus, luottamus ja toisen osapuolen kanssa yhdessä oppiminen korostuvat vuorovaikutuksessa. Usein kuitenkin tuntuu, että jotain jää puuttumaan, kun kohtaamiset ovat digitaalisia.

Asiantuntijuuden ja tunnetiedon välittämiseksi verkossa on monesti tehtävä enemmän töitä, laitettava itsensä likoon ja osoitettava jopa korostetusti mielenkiitoa toista osapuolta kohtaan. Aito kuulluksi sekä ymmärretyksi tulemisen kokemus ovat tässä avainasemassa. Tarvitsemme dialogia, jotta löydämme ymmärryksen ja luomme merkityksen toiminnan kohteena oleville asioille.

 

Aika: 28.10.2022 klo 9–12
Paikka: Microsoft Teams

Ilmoittautuminen: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1141645

Koulutus on osallistujille maksuton.
Tervetuloa koulutukseen!

Johtamisen webinaarisarja syksyllä 2022, osa 2

Johtamisen webinaarisarja syksyllä 2022, osa 2

Syyskauden toisessa webinaarissa tarkastelemme erilaisia vaikutusyrityksiä, joita kirjaston suuntaankin on kohdistettu. Mitä keinoja kirjastolla on torjua vaikuttamisyrityksiä ja miten niihin voi varautua ennakolta? Vaikuttamisen kohteena voi olla esim. kokoelmapolitiikka, tapahtumaohje, yhteistyösopimukset, osallistuva budjetointi, yms.

Alustajaksi on lupautunut toimittaja Hanna Parhaniemi. Toisen alustajan nimi varmistuu myöhemmin.

 

Aika: 9.11.2022 9:00-11:00
Paikka: Teams
Ilmoittautuminen: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1106188

Webinaarista tehdään tallenne, joka säilyy kaksi viikkoa.

Jotta saisit linkin tallenteeseen, pitää ilmoittautumisen yhteydessä valita vaihtoehto ‘en osallistu, mutta haluan tilaisuudesta tallenteen’.

AVI Kirjastotoimen hankekahvit

AVI Kirjastotoimen hankekahvit marraskuussa

Hankekahvien ideana on tuoda esille avien rahoittamia hankkeita ja levittää hyviä käytänteitä. Hankekahveja järjestetään joka kuukauden toinen tiistai klo 13–14.

Syksyn teemana on lukutaito, eli hankekahveilla esitellään joka kerta pari lukutaitoon ja lukemiseen liittyvää hanketta. Marraskuussa meille esittäytyvät Rauman Kielitietoinen kirjasto ja Lappajärven Lukuseikkailu.

Hankekahvit on tarkoitettu kaikille kirjastojen kehittämisestä kiinnostuneille.

Kahvit järjestetään Teamsilla.

 

Ilmoittaudu mukaan 8.11. klo 13–14 järjestettäville kahveille: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1048372

Erityisavustus kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan -hakuinfo

Erityisavustus kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan – hakuinfo

 

AVI kirjastotoimi järjestää hakuinfon, jossa käydään läpi haun tavoitteita ja millaisia hankkeita hakukokonaisuudessa avustetaan.

Luvassa on tiivis infopaketti, jossa avataan hakuohjetta ja kerrotaan mitä asioita hakemuksessa olisi hyvä olla. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

 

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille kirjastojen kehittämisestä vastaaville ja on kaksikielinen.

 

Aika: 31.10.2022 klo 12–13

Paikka: Microsoft Teams

Ilmoittautuminen: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1130566