Valtionavustukset-ilmiöpaja

Kirjastotoimen valtionavustuskierroksen ilmiöpaja

Avien kirjastotoimen valtionavustushaku avautuu taas loppusyksystä 2023. Järjestämme jo elokuun lopussa keskustelu- ja työpajatilaisuuden, jossa hakijat pääsevät kuulemaan ajankohtaisia nostoja uudesta hallitusohjelmasta sekä muista syksyn hakua ohjaavista teemoista ja käytännöistä. Pienryhmissä käymme yhteistä keskustelua siitä, mitä avustuskierroksella tulisi huomioida ajankohtaisten ilmiöiden sekä hakijoiden ja haettavien hankkeiden näkökulmasta.

Aika: tiistaina 29.8. klo 9-12

Paikka: Teams webinaari, kokouslinkki tulee osallistujille ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Ilmoittautuminen: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1367932

 

Ohjelma:

klo 9.00 Tervetuloa, Merja Kummala-Mustonen, PSAVI
klo 9.05 Antti Seppänen, kehittämispäällikkö, Valtionkonttori: Uusi valtionavustus-prosessi
klo 9.35 Työpaja 1: Mikä merkitys valtionavustuksilla on kirjastoille?
klo 9.50 Tauko
klo 10.00 Leena Aaltonen ja hallitusohjelmasta tulevat tavoitteet
klo 10.30 Työpaja 2: Mitä kehittämishaasteita hallitusohjelma tuo kirjastoille?
klo 11.00 Purku
klo 11.30 Työpaja 3: Miten eteenpäin valtionavustustoiminnan kanssa?
klo 11.45 Purku

 

Tilaisuus on maksuton. Tilaisuutta ei tallenneta.

Tervetuloa mukaan pohtimaan tulevaisuutta!

 

Lisätietoja:  

Kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen, merja.kummala-mustonen[at]avi.fi

Kirjastotoimen ylitarkastaja, Anu Ojaranta, anu.ojaranta[at]avi.fi

 

Osallisuus, yksinäisyys, polarisaatio: Yksinäisyys ja kiusaaminen

Osallisuus, yksinäisyys sekä polarisaatio erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta puhututtaa edelleen meitä kaikkia. Mitä voidaan tehdä, jotta huono-osaisuus ei periydy, kuinka osallisuutta voitaisiin kehittää ja miten yksinäisyyttä sekä kiusaamista voitaisiin torjua? Muun muassa näihin kysymyksiin pyritään löytämään vastauksia syksyllä 2023 järjestettävässä kolmiosaisessa webinaarisarjassa.

Webinaarisarjan osat ovat:

6.9.2023 Polarisaatio

19.9.2023 Yksinäisyys ja kiusaaminen

3.10.2023 Osallisuus

 

Ohjelma ja ilmoittautuminen AVI:n koulutuskalenterissa.

 

Joustavuutta ja tasa-arvoa: Omatoimikirjastot 2022 – selvityksen julkistustilaisuus

Avin kirjastotoimi julkaisi kesäkuussa selvityksen Omatoimikirjastot 2022: Joustavuutta ja tasa-arvoa. Selvitys tarjoaa valtakunnallisen kokonaiskuvan omatoimikirjastoista Suomessa.

Julkistustilaisuudessa käydään läpi selvityksen keskeisintä antia: miten omatoimipalvelut ovat muuttaneet kirjastotyötä? Miten kirjastot ovat ennakoineet ja ratkoneet omatoimipalveluiden haasteita ja minkälaiset ovat omatoimikirjastojen tulevaisuudennäkymät?

Ohjelma ja ilmoittautuminen AVI:n koulutuskalenterissa.

Osallisuus, yksinäisyys, polarisaatio – Polarisaatio

Osallisuus, yksinäisyys sekä polarisaatio erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta puhututtaa edelleen meitä kaikkia. Mitä voidaan tehdä, jotta huono-osaisuus ei periydy, kuinka osallisuutta voitaisiin kehittää ja miten yksinäisyyttä sekä kiusaamista voitaisiin torjua? Muun muassa näihin kysymyksiin pyritään löytämään vastauksia syksyllä 2023 järjestettävässä kolmiosaisessa webinaarisarjassa.

 

Ohjelma ja ilmoittautuminen AVI:n koulutuskalenterissa.

Kohtaa nuori kirjastossa – lisätään yhdessä hyvinvointia!

Kohtaa nuori kirjastossa – lisätään yhdessä hyvinvointia!

Kuinka vahvistamme nuorten ja aikuisten välistä vuoropuhelua julkisissa tiloissa? Entä kuinka teemme kirjastosta nuorille turvallisen ja viihtyisän paikan olla? Kirjastojen ja nuorisotyön ammattilaiset voivat yhdessä edistää nuorten hyvinvointia ja merkityksellisyyden kokemista. Kirjastot tiloina tarjoavat ainutlaatuisen paikan nuorten kohtaamiseen sekä eri-ikäisten keskinäiseen vuorovaikutukseen. Luodaan kirjastoista aidosti yhteistä elävää tilaa!

 

Eri toimialojen välinen yhteistyö ja osaamisen hyödyntäminen tarjoavat eväitä nuorten kohtaamiseen julkisessa tilassa ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen kirjastoissa.  Pohditaan yhdessä, kuinka nuoret kohdataan seinättömissä tiloissa. Entä miten heidät sitoutetaan kirjaston sääntöihin? Kontaktin ottaminen on ammattilaisen vastuulla, kuinka siis aloitan.

 

Aluehallintovirastot järjestävät valtakunnallisen koulutuksen kirjastotoimen ja nuorisotoimen ammattilaisille ja vapaaehtoisille, jotka haluavat löytää uusia näkökulmia nuorten kohtaamiseen, yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen.

 

Aika: 28.9.2023 kello 12:15–15.00

Paikka: Microsoft Teams, linkki lähetetään ilmoittautuneille

Ilmoittautuminen: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1332158

 

Tilaisuus tallennetaan.

Ohjelma: 

Klo 12:15 Tervetuloa! Ylitarkastaja Marko Ojala, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

klo 12:20 Kolmas työ – yhteisillä rajapinnoilla toimiminen. Toiminnanteoreettinen katsaus yhteisen työn edellytyksiin. Kirsi Purhonen, väitöskirjatutkija TAU/Kasvatustieteen ja kulttuurin tiedekunta ja päätoiminen tuntiopettaja, TAMK/Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu

klo 13:00 Kohtaamisen voima ja mahdollisuudet. Asiantuntija Elina Marjamäki, MIELI Suomen Mielenterveys ry

klo 13:30 Tauko

klo 13:45 Nuorten kohtaaminen julkisessa tilassa. Projektikoordinaattori Taina Worster – Nuorten Palvelu ry

klo 14:15 Case-esimerkit

 • Tampereen Koilliskeskuksen kirjasto, Niina Tuominen ja Mira Siekkinen
 • Kirkkonummen Pääkirjasto Kirjastotalo Fyyri, Piritta Numminen ja Päivi Sorvari
 • Seinäjoen Nurmon kirjasto ja Nuoppari, Marika Kiukkonen

klo 15:00 Koulutus päättyy

Lisätiedot:

 

ylitarkastaja Mervi Hotokka

mervi.hotokka@avi.fi, p. 0295 016 594

 

ylitarkastaja Marko Ojala,

marko.ojala@avi.fi, p. 0295 016 175

Informaatiovaikuttaminen ja organisaation uudet viestinnälliset kriisit

Alkaa: 29.11.2023 8:30
Päättyy: 29.11.2023 11:30
Ilmoittautuminen alkaa: 15.5.2023 8:00
Ilmoittautuminen päättyy: 28.11.2023 15:00
Aihe: Kirjasto, Liikunta, Opetus, Nuoriso, Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Koko Suomi
Järjestäjä: Itä-Suomen aluehalllintovirasto

Informaatiovaikuttaminen ja organisaation uudet viestinnälliset kriisit

Viestintäympäristö on muutoksessa. Sosiaalista mediaa käytetään enenevässä määrin hyväntahtoisen viestinnän lisäksi vihamielisessä tarkoituksessa. Informaatiovaikuttamisen tavoitteena on luoda negatiivinen käsitys organisaatiosta, hankaloittaa päätöksentekoa sekä heikentää työyhteisön toimintakykyä. Myös yhteiskunnallinen informaatiovaikuttaminen olisi hyvä tulla tutuksi, sillä sen  vaikutusalueella on jokainen meistä.
Vihamielinen viestintä on strategista toimintaa, jossa kohde halutaan saada tekemään itselleen haitallisia päätöksiä ja toimimaan omaa etuaan vastaan, usein itse tiedostamatta. Uudessa turvallisuustilanteessa medialukutaidon rinnalle nousee tarve tuntea informaatiovaikuttamisen keinoja. Nyt on oikea aika päivittää organisaation jatkuvuussuunnitelma informaatiovaikuttamisen osalta ja olla tietoinen negatiivisista  vaikuttamisyrityksistä.

 

Kohderyhmä: opetus, varhaiskasvatus, kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatoimi; esihenkilöt, viestinnän parissa työskentelevät ja kaikki jptka voivat työsssään kohdata inormaatiovaikuttamista

 

Muut tiedot:

– koulutus on maksuton

– webinaaria ei tallenneta

 

Kouluttaja:
Kouluttajana toimii VTT, KTM Maarit Pedak. Pedak on organisaatioviestinnän asiantuntija, joka toimii Helsingin yliopistossa organisaatioviestinnän tutkijana sekä alan kouluttajana ja valmentajana. Hänen väitöstutkimuksensa 2018 käsitteli opetustiloihin kohdistunutta iskua Jokelassa ja Kauhajoella oppilaitosten johdon ja eri turvallisuustoimijoiden näkökulmasta.

 

Lisätiedot:

Miikka Metsola, miikka.metsola (at) avi.fi, p. 029 501 6046

Arjen kirjastojuridiikkaa

Alkaa: 19.9.2023 9:00
Päättyy: 19.9.2023 12:00
Ilmoittautuminen alkaa: 9.6.2023 8:30
Ilmoittautuminen päättyy: 19.9.2023 9:30
Aihe: Kirjasto
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Aluehallintovirastojen yhteinen tapahtuma

Aluehallintovirastojen kirjastotoimen koulutustilaisuudessa käsitellään seuraavia kirjastotyöhön liittyviä lainsäädännöllisiä teemoja.

 • kirjaston tehtävä ja perusoikeudet
 • lainausoikeus, käyttäjien oikeudellinen asema ja ikärajat
 • kirjasto julkisena paikkana ja järjestysongelmien hallinta
 • käyttösääntöjen tarkoitus ja sisältö
 • laina- ja käyttökielto
 • maksut ja korvausvelvollisuus
 • henkilötietojen luottamuksellisuus ja käsittely

Kouluttajana toimii Lapin aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueen johtaja Kaisa Post. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille kirjastojen arjen juridisia kysymyksiä kohtaaville ammattilaisille ja se on maksuton.

Voit lähettää teemoihin liittyviä etukäteiskysymyksiä ilmoittautumisen yhteydessä.

Tilaisuutta ei tallenneta.

Ilmoittatuminen AVI:n koulutuskalenterissa.

 

Lisätiedot

kirjastotoimen ylitarkastaja Mika Mustikkamäki
mika.mustikkamaki(at)avi.fi
029 501 8843.

Opintomatka kirjastoihin Tanskaan 5-8.9.2023

Alkaa: 5.9.2023 0:00
Päättyy: 8.9.2023 0:00
Ilmoittautuminen alkaa: 26.5.2023 0:00
Ilmoittautuminen päättyy: 9.6.2023 23:59
Aihe: Kirjasto
Tapahtumatyyppi: Opintomatka
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Aluehallintovirastojen yhteinen tapahtuma

Opintomatka kirjastoihin Tanskaan 5-8.9.2023

Studieresa till bibliotek i Danmark 5-8.9.2023 (på svenska längre ner)

 

Aluehallintoviraston kirjastotoimi järjestää kaksi samansisältöistä opintomatkaa yleisten kirjastojen henkilöstölle Tanskaan. Matkat ovat 22-25.8.2023 ja 5-8.9.2023. Matkat tehdään lentäen ja matka-ajat ovat samat. Lennot Helsingistä Kööpenhaminaan lähtevät tiistaina 22.8. ja 5.9 klo 17.55. Paluu Helsinkiin perjantaina 25.8. ja 8.9. on klo 21.50.

 

Vierailemme arkkitehtonisesti vaikuttavissa uusissa sekä pienissä että keskisuurissa kirjastoissa, joissa tiloja ja toimintaa on kehitetty mielenkiintoisesti. Käymme kolmessa kirjastossa per päivä. Suunnitelmissa on vierailla näissä kirjastoissa: Nørrebro, Tingbjerg, Lyngby, Roskilde, Lejre, Viby Cosmos, Holbæk, Ringsted ja Kööpenhaminan pääkirjaston lastenmaailma LÆS. Matkaohjelma on englanninkielinen. Matkojen teemoiksi on valittu osallisuus, saavutettavuus, kirjastotilan käyttö, omatoimisuus, tapahtumat, palvelut lapsille, nuorille ja perheille, lukemisen edistäminen ja kirjastonkäyttö koronan jälkeen.

 

Avin kustantamaan matkaan sisältyy:

 • Lennot Helsinki – Kööpenhamina – Helsinki.
 • Bussikuljetukset Kööpenhaminan lentokentältä ja takaisin sekä matkat kirjastoihin.
 • Kolme yöpymistä Kööpenhaminassa hotellissa kahden hengen huoneessa (sis. aamiaisen).

Osallistujat maksavat itse:

 • Liityntämatkat Helsinki-Vantaan lentokentälle ja takaisin. Jos liityntämatkojen kustannukset ovat yli 100 euroa, niihin voi hakea oman alueen avilta korvausta. Kulut korvataan kuitteja vastaan edullisimman matkustustavan mukaan. Korvausta voi hakea matkakustannuksista ja välttämättömistä majoituskustannuksista. Korvaus ei koske päivärahoja.
 • Ateriat, p.l. aamiaiset hotellissa.
 • Matkavakuutukset ja muut mahdolliset matkakustannukset.

Ennen kuin ilmoittaudut:

 • Keskustele esihenkilösi kanssa ja varmista hänen suostumuksensa matkaasi ilmoittamalla hänen nimensä ja yhteistietonsa ilmoittautumislomakkeessa.
 • Varmista että sinulla on voimassa oleva passi tai henkilökortti.
 • Varmista oman kuntasi ulkomaan virkamatkojen ohjeistukset, esim. vakuutuksista.

 

Edellytämme, että kerrot ilmoittautumisen yhteydessä lyhyesti, miksi haluat osallistua opintomatkalle ja miten se tukee työtehtäväsi ja kirjastosi kehittämistä.

Ilmoittaudu viimeistään 9.6.2023 alareunassa olevan painikkeen kautta.

Valitse vain toinen matkoista. Tiedot ja ilmoittautuminen Opintomatkalle kirjastoihin Tanskaan 22-25.8.2023.

Ilmoittautuminen on sitova.

 

Yhden ryhmän koko tulee olemaan noin 20 henkilöä. Avien kirjastotoimentarkastajat valitsevat matkojen osallistujat huomioiden mm. hakijoiden perustelut ja alueellisen jakautumisen. Valinnan tulokset ilmoitetaan lähtijöille ja heidän esihenkilöillensä viimeistään 19.6.2023.

Tarkempi matkaohjelma lähetetään myöhemmin osallistujille.

 

Lisätietoja:

sivistystoimen ylitarkastaja Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, p. 0295 018 762

ylitarkastaja Mervi Hotokka, mervi.hotokka@avi.fi, p. 0295 016 594

kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen, merja.kummala-mustonen@avi.fi, p. 0295 017 552

ylitarkastaja Marko Ojala, marko.ojala@avi.fi, p. 0295 016 175

kirjastotoimen ylitarkastaja Jonna Toukonen, jonna.toukonen@avi.fi, p. 0295 018 222

kirjastotoimen ylitarkastaja Anu Ojaranta, anu.ojaranta@avi.fi, p. 0295 018 302

 

Opintomatka kirjastoihin Tanskaan 22-25.8.2023

Alkaa: 22.8.2023 0:00
Päättyy: 25.8.2023 0:00
Ilmoittautuminen alkaa: 26.5.2023 0:00
Ilmoittautuminen päättyy: 9.6.2023 23:59
Aihe: Kirjasto
Tapahtumatyyppi: Opintomatka
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Aluehallintovirastojen yhteinen tapahtuma

Opintomatka kirjastoihin Tanskaan 22-25.8.2023
Studieresa till bibliotek i Danmark 22-25.8.2023 (på svenska längre ner)

Aluehallintoviraston kirjastotoimi järjestää kaksi samansisältöistä opintomatkaa yleisten kirjastojen henkilöstölle Tanskaan. Matkat ovat 22-25.8.2023 ja 5-8.9.2023. Matkat tehdään lentäen ja matka-ajat ovat samat. Lennot Helsingistä Kööpenhaminaan lähtevät tiistaina 22.8. ja 5.9 klo 17.55. Paluu Helsinkiin perjantaina 25.8. ja 8.9. on klo 21.50.

Vierailemme arkkitehtonisesti vaikuttavissa uusissa sekä pienissä että keskisuurissa kirjastoissa, joissa tiloja ja toimintaa on kehitetty mielenkiintoisesti. Käymme kolmessa kirjastossa per päivä. Suunnitelmissa on vierailla näissä kirjastoissa: Nørrebro, Tingbjerg, Lyngby, Roskilde, Lejre, Viby Cosmos, Holbæk, Ringsted ja Kööpenhaminan pääkirjaston lastenmaailma LÆS. Matkaohjelma on englanninkielinen. Matkojen teemoiksi on valittu osallisuus, saavutettavuus, kirjastotilan käyttö, omatoimisuus, tapahtumat, palvelut lapsille, nuorille ja perheille, lukemisen edistäminen ja kirjastonkäyttö koronan jälkeen.

 

Avin kustantamaan matkaan sisältyy:

 • Lennot Helsinki – Kööpenhamina – Helsinki.
 • Bussikuljetukset Kööpenhaminan lentokentältä ja takaisin sekä matkat kirjastoihin.
 • Kolme yöpymistä Kööpenhaminassa hotellissa kahden hengen huoneessa (sis. aamiaisen).

Osallistujat maksavat itse:

 • Liityntämatkat Helsinki-Vantaan lentokentälle ja takaisin. Jos liityntämatkojen kustannukset ovat yli 100 euroa, niihin voi hakea oman alueen avilta korvausta. Kulut korvataan kuitteja vastaan edullisimman matkustustavan mukaan. Korvausta voi hakea matkakustannuksista ja välttämättömistä majoituskustannuksista. Korvaus ei koske päivärahoja.
 • Ateriat, p.l. aamiaiset hotellissa.
 • Matkavakuutukset ja muut mahdolliset matkakustannukset.

Ennen kuin ilmoittaudut:

 • Keskustele esihenkilösi kanssa ja varmista hänen suostumuksensa matkaasi ilmoittamalla hänen nimensä ja yhteistietonsa ilmoittautumislomakkeessa.
 • Varmista että sinulla on voimassa oleva passi tai henkilökortti.
 • Varmista oman kuntasi ulkomaan virkamatkojen ohjeistukset, esim. vakuutuksista.

 

Edellytämme, että kerrot ilmoittautumisen yhteydessä lyhyesti, miksi haluat osallistua opintomatkalle ja miten se tukee työtehtäväsi ja kirjastosi kehittämistä.

Ilmoittaudu viimeistään 9.6.2023 alareunassa olevan painikkeen kautta.

Valitse vain toinen matkoista. Tiedot ja ilmoittautuminen Opintomatkalle kirjastoihin Tanskaan 5-8.9.2023.

Ilmoittautuminen on sitova.

 

Yhden ryhmän koko tulee olemaan noin 20 henkilöä. Avien kirjastotoimentarkastajat valitsevat matkojen osallistujat huomioiden mm. hakijoiden perustelut ja alueellisen jakautumisen. Valinnan tulokset ilmoitetaan lähtijöille ja heidän esihenkilöillensä viimeistään 19.6.2023.

Tarkempi matkaohjelma lähetetään myöhemmin osallistujille.

 

Lisätietoja:

sivistystoimen ylitarkastaja Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, p. 0295 018 762

ylitarkastaja Mervi Hotokka, mervi.hotokka@avi.fi, p. 0295 016 594

kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen, merja.kummala-mustonen@avi.fi, p. 0295 017 552

ylitarkastaja Marko Ojala, marko.ojala@avi.fi, p. 0295 016 175

kirjastotoimen ylitarkastaja Jonna Toukonen, jonna.toukonen@avi.fi, p. 0295 018 222

kirjastotoimen ylitarkastaja Anu Ojaranta, anu.ojaranta@avi.fi, p. 0295 018 302