Ennakkotieto: Saavutettavuus laajemmin

Aluehallintovirastot järjestävät.

Yhteisöllisyys, käyttösäännöt. Lakiasiat kirjaston käyttäjän näkökulmasta. Kirjasto syrjinnästä vapaana tilana.

Nordic Libraries Annual: Towards Sustainable Futures

Nordic Libraries Annual on aluehallintovirastojen kirjastotoimien järjestämä jokavuotinen konferenssi.

Ensimmäisessä Nordic Libraries Annual -konferenssissa tarkastellaan kestävän kehityksen teemaa. Lähestymme kestävää kehitystä erilaisista näkökulmista ja monipuolisen asiantuntemuksen kautta. Ohjelmassa on kaksi keynote-puheenvuoroa ja esityksiä kestävästä kehityksestä eri Pohjoismaista. Lisäksi kuulemme suomalaisista kehittämishankkeista ja kirjastojen hyvistä käytännöistä. Esitykset ovat englanniksi, mutta kysymyksiä ja kommentteja voi esittää kaikilla pohjoismaisilla kielillä.

Konferenssi on maksuton!

Tutustu ohjelmaan: ohjelma

Ilmoittaudu viimeistään 30.10.2020: ilmoittautuminen

Lisätietoja: nordiclibrariesannual(a)avi.fi

 

#nordiclibraries2020

Nordic Libraries Annual Facebookissa.

Digitaalinen saavutettavuus

Mitä on saavutettavuuden huomioiminen digitaalisissa palveluissa? Aamupäivällä kuullaan digitaalisen saavutettavuuden lainsäädännöllisistä perusteista sekä verkkopalveluiden suunnitteluvaatimuksista. Iltapäivän osuudessa tutustutaan digitaaliseen saavutettavuuteen käytännössä.

Kirjastokaista suoralähettää koulutuksen ja sitä voi seurata osoitteessa: www.kirjastokaista.fi/live

Ohjelma

9.30–10.00
Aamukahvi (AVI tarjoaa)

10.00–10.45
Saavutettavuus ja sen valvonta, Emilia Ojala, lakimies, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

10.45–11.30
Verkkosivustojen ja -sisältöjen saavutettavuus, Erja Lohikoski, projektipäällikkö, Avaava Digital Oy

11.30–11.45
Keskustelu ja kysymykset

11.45–12.45
Lounas (omakustanteinen)

12.45–15.00
Saavutettavat verkkosisällöt: Mitä pitää tietää, jos tekee verkkoon sisältöjä?

Mitä Helmet.fi:ssä on tehty saavutettavuuden edistämiseksi
Manu Kuutti, verkkopalveluasiantuntija, Vantaan kaupunginkirjasto

Mitä saavutettavuus verkkosisällöissä käytännössä tarkoittaa
Kirsi Ylänne, saavutettavuusasiantuntija & Miia Kirsi, saavutettavuusasiantuntija, Celia

  • miten tehdään saavutettavaa sisältöä www-sivuille (otsikointi, kuvat ja alt-tekstit)
  • somen saavutettavuus (Facebook, Twitter)
  • videot ja äänitteet
  • asiakirjat (Word, PowerPoint, pdf)

 

​​​​​​​Iltapäivän aikana jaloittelutauko klo 13.45–14.00.

Ilmoittaudu mukaan tästä https://forms.gle/wPyaVfVjWtT3W3gV9 viimeistään 15.9.2020.

Koulutuksen järjestävät Helmet-kirjastojen seudullinen koulutusryhmä ja Aluehallintovirasto.

Lisätiedot: Katja Jokiniemi, katja.jokiniemi(a)hel.fi, puh. 040 334 9656

 

Koulutusta ja harjoituksia kirjastotilastoihin

AVIt järjestävät Teamsilla käytännönläheistä koulutusta/harjoituksia kulttuurin Tea-viisarin käyttöön pe 11.9. klo 9-11 ja kirjastotilastoihin ti 15.9. klo 13-15. Kouluttajana suunnittelija Virpi Launonen ISAVIsta. Kutsut ja ilmoittautumisohjeet viikolla 36.

Lisätietoja Merja Kummala-Mustoselta

Kulttuurin TEAviisarin harjoitukset

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastot

Kulttuurin TEAviisarin -harjoitukset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjestää webinaarin kulttuurin TEAviisarin käytöstä kirjastoissa perjantaina 11.9.2020 klo 9.00-11.30. Tilaisuus järjestetään Teamsissa.

Webinaarin tarkoituksena on tutustua kulttuurin TEAviisarin antiin kirjastojen osalta ja pohtia, mitä tietoa kulttuurin TEAviisari antaa meille ja miten sitä voi soveltaa kirjastojen johtamiseen. Webinaarissa käydään läpi kulttuurin TEAviisarin rakennetta ja työkirjan avulla tunnistetaan kirjastojen vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Kouluttajana toimii suunnittelija Virpi Launonen Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Ilmoittautuminen viimeistään 9.9.2020 tämän linkin kautta.

Osallistumislinkki kalenterikutsuna ja materiaalit lähetetään ilmoittautuneille ennen koulutusta.

 

Koulutusta ja keskustelua valtionavustusten käytöstä ja hankkeista

Keskustelu- ja koulutustilaisuus Teamsissa pe 28.8. klo 9.30-11.30.

Osallistujiksi toivotaan kirjastojen johtoa sekä hankkeita käytännössä toteuttavia. Myös pitemmällä hankkeen toteuttamisessa olevat ovat tervetulleita mukaan.
Kirjasto AKE Oulu -Teamsissa Koulutukset-kanavalla tarkempaa tietoa.
Kutsu ja linkki tulevat pari viikkoa ennen tilaisuutta.

Kerrotaan yhdessä kestävästä kirjastosta

Kirjasto on kestävä, kirjasto kestää. Kirjastoissa on kautta aikain tehty työtä kestävän kehityksen hyväksi. Jo kirjaston peruslähtökohta, lainaaminen, on kiertotaloutta parhaimmillaan!

Mutta tietävätkö asiakkaat ja yhteistyökumppanitkin, mitä kirjastoissa on tehty ja tehdään koko ajan ympäristöasioiden eteen? Miten kirjaston kestävän kehityksen työstä voisi viestiä helposti ja tunnistettavasti ulospäin?

Oulun kaupunginkirjaston Vastuullinen kirjasto ympäristötietoisuuden edistäjänä -hankkeessa on kevään 2020 aikana suunniteltu Kestävä kirjasto -konsepti kirjastojen ympäristöviestinnän tueksi. Konseptiin kuuluvat logon ja julkaisupohjien ohella kaikkien jätteiden lajitteluopasteet sekä ns. hoksautustarrat, joiden avulla asiakkaita ja myös henkilökuntaa voidaan herätellä ympäristötietoiseen ajatteluun. Julkaisupohjia voidaan käyttää vaikkapa ympäristöaiheisista tapahtumista ja tilaisuuksista tiedottamiseen. Hoksautustarroilla taas viestitään mm. maltillisesta tulostamisesta tai säästeliäästä veden käyttämisestä. Tärkeintä on käyttää konseptia säännönmukaisesti kaikessa ympäristöviestinnässä – näin asiakkaiden ja henkilökunnan ympäristötietoisuus lisääntyy. Samalla myös kirjastojen ekotyö saa ansaitsemaansa huomiota ja profiili vastuullisena toimijana vahvistuu.

Kestävä kirjasto -konseptiin kuuluu myös opasteita lasten Vihreä lukutoukka -ympäristökasvatushyllyn perustamista varten. Hyllyä pilotoitiin hankkeen aikana Iin kirjastossa. Ajatuksena Vihreä lukutoukka muistuttaa Selkis-hyllyä: eri luokissa oleva ympäristöaiheinen aineisto on kerätty yhteen hyllyyn, josta asiakkaan on helppo löytää etsimänsä yhden luukun periaatteella. Hylly teettää ehkä enemmän töitä kirjaston henkilökunnalle, mutta asiakkaita se palvelee toivon mukaan hyvin.

Kestävä kirjasto -viestintälinjan lisäksi hankkeessa laadittiin ohjeet etäkokousten ja -koulutusten järjestämistä ja niihin osallistumista varten. Myös lasten ja nuorten ympäristöaiheisista kirjoista tehtiin lukuvinkkilistoja.

Kaikki materiaalit ovat vapaasti AKE-alueemme kirjastojen käytettävissä. Ilmeen on suunnitellut graafinen suunnittelija Riitta Marjusaari Monetralta. Vihreä lukutoukka on Susanna Harlen käsialaa. Ne löytyvät Teamsista Kirjasto AKE Oulu -tiimin Yleinen-kanavan tiedostoista Kestävä kehitys -kansiosta. On erittäin suotavaa ja toivottavaa, että kirjastot ottavat matskut haltuunsa ja käyttävät niitä monipuolisesti viestintänsä apuna. Kukaan ei tiedä kirjaston ympäristötyöstä, jos siitä ei itse viestitä ulospäin. Viedään yhdessä viestiä kestävästä kirjastosta eteenpäin! Meillä on, mistä kertoa.

Salla Kananen
Hanketyöntekijä

Pitääkö tähän puuttua? yhteistyöllä uusia näkökulmia kirjastotyöhön

AVIt järjestävät Pitääkö tähän puuttua? Yhteistyöllä uusia näkökulmia kirjastotyöhön -koulutuksen etäkoulutuksena ti 19.5.2020 klo 11.45-13.30

Kirjastot ovat avoimia kaikille, mikä on suuri voimavara mutta tuo välillä suuria haasteita kirjastojen arkeen ja turvallisuuteen erilaisten ilmiöiden myötä.

Koulutuksen näkökulmina kirjastojen työhön ovat ehkäisevä päihdetyö, huoli-ilmoitus, nuorten arki ja päihteiden käyttäjien arki. Koulutuspäivän tarkoituksena on luoda katsaus mahdollisiin yhteistyökumppaneihin ja toimintamalleihin, joiden avulla kirjastot voisivat kehittää eri asiakasryhmien yhdenvertaisuutta kirjastojen turvallisuutta unohtamatta.

Liitteenä kokouskutsu, jossa koulutuksen ohjelma, linkki ilmoittautumiseen sekä etälähetykseen.

TEAviisari ja kulttuurin sekä kirjastojen hyvinvointivaikutukset

TEAviisari on työväline kunnille ja kouluille. Tiedot kuvaavat terveydenedistämisaktiivisuutta eli kunnan toimintaa asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Nyt kuntien kulttuuritoiminnan tilaa kuvaavia mittareita on tuotu mukaan kunnittaiseen ja valtakunnalliseen vertailuun. Asioita voi tutkia ja vertailla hyvinkin monipuolisella tavalla. Oman kunnan eri hallintokuntien satsaukset tai samankokoisten kuntien tulokset ym. saa esiin havainnollisessa käyttöliittymässä.

Aluehallintovirasto järjesti seminaaripäivän, jonka tallenteista saa osviittaa viisarityökalun käytöstä. Kirjastokaistalta löytyvät kaikki päivän esitykset, mutta kuntien vertailutyökaluista saa parhaiten selkoa THL:n Niina Saukon esityksestä TEAviisarin kulttuuri – tiedonkeruun keskeisiä tuloksia tietojen hyödyntämisen näkökulmasta.

Kaikki esitykset löytyvät Kirjastokaista.fi:n sivuilta.

Uutinen kulttuurin tulosta mukaan TEAviisariin

TEAviisari työkaluineen ja opastusvideoineen