Pohjois-Suomen kirjastoautopäivä

Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastot järjestävät perinteisen Pohjois-Suomen kirjastoautopäivän yhdessä Oulun ja Rovaniemen kaupunginkirjastojen kanssa kahden vuoden koronatauon jälkeen. Tavoitteena on, että pohjoisen Suomen kirjastoautoväki pääsee kokoontumaan yhteen pitkästä aikaa ajankohtaisten kirjastoasioiden pariin. Päivän tärkeintä antia on kollegoiden tapaaminen, joten emme järjestä etäosallistumismahdollisuutta.

Tilaisuus on suunnattu kaikille Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastoautotyötä tekeville henkilöille. Ohjelmassa on ajankohtaisen kirjastoasian lisäksi uusiin kirjastoautoihin tutustumista sekä kirjavinkkausta.

Tilaisuus järjestetään Oulussa Hotelli Lasaretin Puisto-Salissa. Lasaretin osoite on Kasarmintie 13 b. Tilaisuus on osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat itse matka- ja lounaskustannuksistaan. Oulun Hotelli Lasaretissa on mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen.

 

Ohjelma:

09.30 Aamukahvi

10.00 Tilaisuuden avaus

 • Jouni Pääkkölä, kirjastopalvelujohtaja, Oulun kaupunginkirjasto

10.15 Kirjastot demokratian edistäjänä – väestökyselyn tuloksia

 • Satu Ihanamäki, kirjastotoimen ylitarkastaja, Lapin aluehallintovirasto

Keskustelua

11.00 Nuoret kirjastoauton käyttäjiksi -työpaja

 • Fasilitaattorit Laura Liikavainio ja Päivi Iinatti, Oulun kaupunginkirjasto

12.00 Omakustanteinen lounas

13.00 Pohjoisen eKirjasto ja kirjastoauto – asiakasta lähellä

 • Ritva Nikola, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto

Keskustelua ja kokemusten vaihtoa

13.45 Kahvitauko ja uusiin kirjastoautoihin tutustuminen

14.45 Kirjavinkkausta

 • Reijo Kinnunen, kirjastonhoitaja, Kempeleen kirjasto

15.30 Loppusanat

 • Merja Kummala-Mustonen, kirjastotoimen ylitarkastaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Hyvää kotimatkaa!

Yhteystiedot ja ilmoittautuminen AVI:n koulutuskalenterissa.

Tasa-arvowebinaari

Yleisiä kirjastoja julkisina toimijoina velvoittaa tasa-arvolaki. Tasa-arvolain mukaisesti viranomaisten velvoitteena on edistää kaikessa toiminnassaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa. Toteutettavien tasa-arvon edistämistoimenpiteiden tulee perustua riittävän kattavaan pohjatietoon tasa-arvon tämänhetkisestä toteutumisesta.

Miten sukupuolten tasa-arvo tällä hetkellä toteutuu yleisten kirjastojen palveluissa ja miten sitä olisi tarpeen entisestään kehittää? Tähän kysymyksen pääkaupunkiseudun kirjastot lähtivät Etelä-Suomen Aluehallintoviraston tuella yhdessä etsimään vastauksia ulkopuolisen asiantuntijayrityksen, Ekvalitan, kanssa. Lopputuloksena syntyi kiinnostavia havaintoja, jotka haluamme jakaa koko suomalaisen kirjastokentän kanssa.

Hankkeen tulokset jaetaan ja raportti julkistetaan webinaarissa, joka pidetään 2.6.2022 klo 9-12. Webinaarin on tarkoitus jakaa tulosten ohella myös selvitystä tehtäessä kertyneitä oivalluksia ja näkökulmia, joista voisi olla muille kirjastoille apua niiden tasa-arvotyössä.

 

Tilaisuudesta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan osoitteessa https://link.webropol.com/s/tasa-arvowebinaari viimeistään 27.5. mennessä – ilmoittautuneille lähetetään webinaarin seurantalinkki sekä webinaarin jälkeen linkki julkaistuun selvitysraporttiin. Osallistujilla on mahdollisuus kysymiseen ja kommentointiin chatin välityksellä.

 

Ohjelma

9:00 Tervetulosanat, Ritva Nyberg, kirjastopalveluiden johtaja, Espoo

9:10 Videotervehdys, Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

9:20 Hankkeen taustasta ja lähtökohdista, Jaakko Tiinanen

9:35 Selvityksen toteutuksesta ja tuloksista, Malin Gustavsson, Ekvalita

10:35-10:50 Jaloittelutauko

10:50 Mikä kehittyy/kehittyi Kauniaisissa ja Espoossa?, Maria Grundvall ja Jaakko Tiinanen

11:00 Kulttuurin- ja sukupuolentutkijan näkökulmia teemaan, yliopistonlehtori, dos. Tuija Saresma, Jyväskylän yliopisto

11:45 Kiitos ja mahdolliset loppukysymykset

 

 

Kirjasto demokratian edistäjänä – Pohjois-Suomen alueellinen työpaja

Alkaa: 24.5.2022 13:00
Päättyy: 24.5.2022 15:00
Ilmoittautuminen alkaa: 20.4.2022 10:00
Ilmoittautuminen päättyy: 22.5.2022 16:00
Aihe: Kirjasto
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa
Järjestäjä: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Yleisten kirjastojen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu demokratian edistäminen monella tasolla.

 • Kirjastot tarjoavat tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon.
 • Kirjastot edistävät yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.
 • Kirjastot edistävät lukemista ja kirjallisuutta.

Aluehallintovirastot toteuttivat syyskuussa 2021 väestökyselyn kirjastoista demokratian edistäjänä. Tässä tilaisuudessa käydään läpi väestökyselyn tuloksia ja kuullaan kirjastojen demokratiahankkeiden kuulumisia. Keskustelemme demokratiateemasta väestökyselyn tulosten sekä kirjastojen arkityön näkökulmasta.

Väestökyselyn tulokset on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla
(Kirjasto demokratian edistäjänä -väestökyselyn vastaukset Tiedosto avautuu uudessa välilehdessä pdf 800kB .) Väestökyselyn tuloksiin kannattaa tutustua etukäteen ennen työpajaa.

Tilaisuus on suunnattu kaikille Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastoissa työskenteleville henkilöille. Tilaisuus on osallistujille maksuton. Tilaisuutta ei tallenneta.

Ohjelma:

 • Kirjastojen väestökyselyn tulokset nuorten ja nuorten aikuisten näkökulmasta
  • Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto
 • Demokratian edistäminen kirjastoissa -hankkeet lyhyesti
  • Oulun, Iin, Kajaanin, Kuusamon, Nivalan ja Raahen kirjastot
 • Kirjastolaki ja demokratian edistäminen – orientoituminen yhteiseen keskusteluun
  • Merja-Kummala Mustonen ja Tapio Taskinen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
 • Yhteinen keskustelu kirjastojen demokratiatyöstä
 • Keskustelujen yhteenveto ja loppusanat
  • Raisa Laitala, Oulun kaupunginkirjasto ja Merja Kummala-Mustonen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Ilmoittaudu tästä linkistä  22.5. mennessä.

 

Lisätietoja antavat:

Kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen, p. 0295 017 552.
Suunnittelija Tapio Taskinen, p. 0295 017 589.

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi

Pitääkö olla huolissaan? Kirjastot syrjäytymistä ehkäisemässä

Soteuudistuksen myötä keskustelu hyvinvoinnin edistämisestä on käynyt kiivaana. Kirjastoissa tehtävään hyvinvointityöhön liittyy olennaisena osana erilaisissa verkostoissa työskentely. On tärkeää myös tunnistaa niitä rooleja, joita kirjastolla voi olla hyvinvoinnin edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisemisessä.

Koulutuksessa paneudutaan syrjäytymiseen yleisenä ilmiönä, jonka lisäksi sitä lähestytään kirjastoille keskeisestä näkökulmasta – lukutaidosta – käsin. Webinaarissa esitellään erilaisia tapoja syrjäytymisen ehkäisemiseen, ja luodaan silmäyksiä myös nuorisotoimessa sekä liikuntatoimessa tehtävään työhön, joka voisi tarjota kumppanuusmahdollisuuksia kirjastoille.

Koulutus on suunnattu kaikille kirjastoissa työskenteleville sekä kaikille hyvinvointityöstä ja syrjäytymisen ehkäisemistä kiinnostuneille.

Koulutus on osallistujille maksuton.

 

Aika: 19.5.2022
Paikka: Kirjastokaista

Ilmoittautuminen: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1015411

 

Ohjelma

klo 9.00 Tervetulosanat

klo 9.10 Mikä ihmeen syrjäytyminen?, Katariina Mertanen, Helsingin yliopisto

klo 10.00 Lukutaito syrjäytymisen vastaisessa työssä – Omakehu hanke, Aleksis Salusjärvi

klo 10.45 tauko

klo 11.00 Näkökulmia kirjastojen rooliin syrjäytymisen ehkäisemisessä

Kirjasto polkuna työelämään, parikeskustelu Elina Nikola ja Virpi Launonen

Oppimiskokemuksista hyvinvointia kaupunkiverstaalla, erikoiskirjastonhoitaja Sanna Huttunen, Helsingin kaupunginkirjasto

Digitaidot toimijuuden ja jatkuvan oppimisen tukena aikuisasiakkailla – Tampereen tietotorit, Terhi Turkia ja Mika Kaunisto, Tampereen kaupunginkirjasto

klo 12 lounas

klo 12.45 Nuorisotoimen toiminnan tavoittavuus, Niclas Risku, aluehallintovirasto

klo 13.15 Yhteisöllisyyttä ja arjen taitoja nuorten tila Kuplasta, Katja Luoma ja Suvi Levonen, Seinäjoen kaupunginkirjasto

klo 13.35 tauko

klo 13.45 Digitaalinen pelaaminen, Kimmo Leinonen – Espoon kaupunki e-urheilun suunnittelija liikuntapalvelut

klo 14.15 Monikulttuurinen työyhteisö osana monikulttuurista yhteisöä, Leena Kaunisto, Espoon kaupunginkirjasto

klo 14.45 Loppukeskustelu

 

 

Lisätietoja:

ylitarkastaja Marko Ojala, marko.ojala(a)avi.fi, p. 029 501 6175

kirjastotoimen ylitarkastaja Virpi Launonen, virpi.launonen(a)avi.fi, puh. 0295 016 845

kirjastotoimen ylitarkastaja Mika Mustikkamäki, mika.mustikkamaki(a)avi.fi, p. 029 501 8843

AVI Kirjastotoimen hankekahvit

 

AVI Kirjastotoimen hankekahvit

Hankekahvien ideana on tuoda esille avien rahoittamia hankkeita ja levittää hyviä käytänteitä. Hankekahveja järjestetään joka kuukauden toinen tiistai (poislukien maaliskuu, jolloin hiihtolomien vuoksi kahvit järjestetään kuun kolmantena tiistaina).

Hankekahveilla esitellään joka kerta pari hanketta. Lisäksi aikaa on varattu kysymyksille ja keskustelulle.

Hankekahvit on tarkoitettu kaikille kirjastojen kehittämisestä kiinnostuneille. Kahvit järjestetään Teamsilla.

 

Kevään 2022 aikataulu ja teemat

 

11.1. klo 13–14

Teemana medialukutaito

Lisätietoa ja ilmoittautuminen AVI:n koulutuskalenterissa.

 

8.2. klo 13–14

Teemana kirjasto tukemassa hyvinvointia

Lisätietoa ja ilmoittautuminen AVI:n koulutuskalenterissa.

 

15.3. klo 13–14

Teemana ekologinen kirjasto

Lisätietoa ja ilmoittautuminen AVI:n koulutuskalenterissa.

 

12.4. klo 13–14

Teemana moninainen kirjasto

Lisätietoa ja ilmoittautuminen AVI:n koulutuskalenterissa.

 

10.5. klo 13–14

Teemana demokratian edistäminen

Lisätietoa ja ilmoittautuminen AVI:n koulutuskalenterissa.

Kirjastot ja henkinen kriisinkestävyys

Kirjastot ja henkinen kriisinkestävyys

Maailmassa ja erityisesti Euroopassa on menossa jo kolmas erittäin poikkeuksellinen kevät. Koronakriisi ja Venäjän aloittama hyökkäyssota ovat haastaneet talouden ja tiedonvälityksen globaalisti. Epävarmuus nakertaa ihmisten jaksamista ja hyvinvointia.

AVI Kirjastotoimen järjestämässä valtakunnallisessa koulutuksessa tutustutaan Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan ja erityisesti varautumisen kärkiin, joista yksi on henkinen kriisinkestävyys. Henkiseen kriisinkestävyyteen paneudutaan syvällisemmin Aalto-yliopiston työelämäprofessori Jarno Limnellin puheenvuorossa. Valtiotieteiden tohtori Anu Ojaranta johdattaa meidät problematiikkaan, joka liittyy kirjastojen rooliin tiedonvälittäjänä. Lisäksi kuulemme teemaan liittyvät puheenvuorot Hausjärven kunnankirjastosta ja Helsingin kaupunginkirjastosta.

 

10.5.22 klo 9–12 Teamsissa

Ilmoittautuminen ja ohjelma: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1006786

Koulutus on maksuton, ja se on tarkoitettu kaikille kirjastoissa ja kirjastojen parissa työskenteleville.

 

Tervetuloa erittäin ajankohtaiseen koulutukseen!

Johtamisen webinaarisarja kevät 2022- Osa 2 Kirjastot ja osallistaminen

Johtamisen webinaarisarja keväällä 2022

Osa 2. Kirjastot ja osallistaminen

Keväällä 2021 alkanut johtamisen webinaarisarja saa jatkoa keväällä 2022, kun järjestämme kaksi erillistä webinaaria.

Kauden toisessa webinaarissa puhutaan siitä, miten kirjasto voi osallistaa asiakkaitaan erilaisin tavoin. Alustajina Inka Jousea Lahdesta kertoo mm. erätaukomenetelmän toteutuksen kokemuksista sekä Katja Valjakka ja Mari Haatainen Mikkelistä kertovat Kuntalaisen kirjasto -hankkeen menetelmistä ja kokemuksista.

Keskiviikkona 27.4. klo 9–11

 

Ilmoittautuminen: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/974173

Webinaarista tehdään tallenne, joka säilyy kaksi viikkoa. Osallistujat saavat tallennelinkin sekä esittäjien aineistot palautekyselyn yhteydessä.

Lisätietoja:

Anu Ojaranta, kirjastotoimen ylitarkastaja
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
anu.ojaranta(a)avi.fi
0295018302

Tervetuloa!

Tiedolla johtamisen työkalusprintti: Tilastokatsaus 2021

Tiedolla johtamisen työkalusprintti: Tilastokatsaus 2021

Vuoden 2021 tilastot julkaistiin huhtikuun alussa. AVI Kirjastotoimi järjestää tilastokatsauksen menneeseen vuoteen. Tilaisuudessa käydään läpi huomioita, joita tilastoista nousee sekä esitellään uutta visualisointityökalua.

 

25.4.22 klo 13–14.30 Teamsissa

Ilmoittautuminen: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1008133

Koulutus on maksuton, ja se on tarkoitettu kaikille kirjastojen toimintatilastojen parissa työskenteleville ja kirjastojen kehittämisestä kiinnostuneille.

Tervetuloa!

 

Lisätietoja: kirjastotoimen ylitarkastaja Virpi Launonen, virpi.launonen(at)avi.fi, puh. 0295 016 845

 

 

Omatoimikirjaston lainsäädäntö

Omatoimikirjaston lainsäädäntö

Tässä koulutuksessa käydään läpi omatoimikirjastojen lainsäädäntöä ja esimerkiksi sitä, millaisia sääntöjä, valvontaa ja rajoitustoimia voidaan tehdä.

Kouluttajana toimii Lounais-Suomen aluehallintoviraston Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen johtaja Esko Lukkarinen.

21.4.2022 klo 9.00-11.00

 

Ilmoittaudu koulutukseen tapahtumakalenterissa: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/948334

Tapahtumasta tehdään tallenne ja se on katsottavissa 2 viikkoa. Linkki tallenteeseen tulee samassa viestissä palautekyselyn kanssa. Osallistujat saavat samalla myös webinaarin diat.

Tervetuloa koulutukseen! 

AVI Kirjastotoimen hankekahvit: moninainen kirjasto

 

AVI Kirjastotoimen hankekahvit

Hankekahvien ideana on tuoda esille avien rahoittamia hankkeita ja levittää hyviä käytänteitä. Hankekahveja järjestetään joka kuukauden toinen tiistai (poislukien maaliskuu, jolloin hiihtolomien vuoksi kahvit järjestetään kuun kolmantena tiistaina).

Hankekahveilla esitellään joka kerta pari hanketta. Lisäksi aikaa on varattu kysymyksille ja keskustelulle.

Hankekahvit on tarkoitettu kaikille kirjastojen kehittämisestä kiinnostuneille. Kahvit järjestetään Teamsilla.

 

Kevään 2022 aikataulu ja teemat

 

11.1. klo 13–14

Teemana medialukutaito

Lisätietoa ja ilmoittautuminen AVI:n koulutuskalenterissa.

 

8.2. klo 13–14

Teemana kirjasto tukemassa hyvinvointia

Lisätietoa ja ilmoittautuminen AVI:n koulutuskalenterissa.

 

15.3. klo 13–14

Teemana ekologinen kirjasto

Lisätietoa ja ilmoittautuminen AVI:n koulutuskalenterissa.

 

12.4. klo 13–14

Teemana moninainen kirjasto

Lisätietoa ja ilmoittautuminen AVI:n koulutuskalenterissa.

 

10.5. klo 13–14

Teemana demokratian edistäminen

Lisätietoa ja ilmoittautuminen AVI:n koulutuskalenterissa.