Kirjastovisio 2025

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastot ovat tehneet vision, jonka avulla kirjastot katsovat yhdessä tulevaisuuteen aina vuoteen 2025 asti. Vision tavoite on myös nostaa keskusteluun kirjastojen tulevaisuus ja määrätä kehittämisen suuntaviivoja. Visio on tiivistetysti:

Kirjastosta kaikki hyvään elämään

  1. Kirjasto on kunnan tunnetuin ja vaikuttavin palvelukeskus
  2. Kirjasto on kunnan ennakkoluulottomin toiminnan kehittäjä
  3. Kirjasto on aktiivinen yhteisön rakentaja

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastot ovat yhdessä suunnitelleet vision. Yhdesssä myös mietimme asiakkaidemme kanssa, mitkä ovat yhteiset tavat saavuttaa visio. Kuitenkin – kunnat ovat erilaisia, ja tarkat päämäärät sekä paikalliset toimintatavat vision saavuttamiseksi suunnitellaan kunnan kirjastoissa. Varmaa on, että vuonna 2025 kirjastot ovat tärkeä osa kuntalaisten palveluita, ja osa heidän hyvää elämää.

 
Muita kirjastojen toimintaa ohjaavia asiakirjoja ovat laki yleisistä kirjastoista, Yleisten kirjastojen neuvoston Suunta-asiakirja sekä jokaisen kunnan omat strategiat.
 
Tämän sivun materiaalit kertovat kirjastojen toiminnasta ja merkittävyydestä. Nämä ovat tarkoitettu kaikille kirjastojen toiminnasta kiinnostuneille ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi asiakas- ja päättäjäviestinnässä.

Kalvosarja kirjastojen merkittävyydestä

PDF-muotoinen kalvosarja, jossa kerrotaan kirjastojen merkittävyydestä lähdeviittauksien kanssa sekä kerrotaan kirjastoissa tehtävästä monipuolisesta työstä.

Roll up

Roll Up tiivistää vision olennaiset osat yhteen suureen lakanaan. Samassa tiedostossa on roll upin oranssi ja vihreä versio.

Esite (oranssi-versio)

Kaksipuoleinen A4-esite, jonka voi taitella kolmitahkoiseksi pystyyn esitteeksi. Kokoaa vision ydinkohdat. Oranssi värimaailma.

Esite (vihreä-versio)

Kaksipuoleinen A4-esite, jonka voi taitella kolmitahkoiseksi pystyyn esitteeksi. Kokoaa vision ydinkohdat. Vihreä värimaailma.