Kirjastovisio 2025

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastot ovat tehneet vision, jonka avulla kirjastot katsovat yhdessä tulevaisuuteen aina vuoteen 2025 asti. Vision tavoite on myös nostaa keskusteluun kirjastojen tulevaisuus ja määrätä kehittämisen suuntaviivoja. Visio on tiivistetysti:

Kirjastosta kaikki hyvään elämään

  1. Kirjasto on kunnan tunnetuin ja vaikuttavin palvelukeskus
  2. Kirjasto on kunnan ennakkoluulottomin toiminnan kehittäjä
  3. Kirjasto on aktiivinen yhteisön rakentaja

Visio on osa Oulun alueellisen kehittämistehtävän toimintaa ja se on suunniteltu yhdessä kaikkien Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen kanssa. Suunnittelun pohjana on käytetty ovat lakia yleisistä kirjastoista sekä Yleisten kirjastojen neuvoston Suunta-asiakirjaa.

Tämän sivun materiaalit kertovat kirjastojen toiminnasta ja merkittävyydestä. Ne ovat tarkoitettu kaikille kirjastojen toiminnasta kiinnostuneille, ja niitä voidaan käyttää myös asiakas- ja päättäjäviestinnässä.

Visiotyön seuraava askel on sen jalkauttaminen kirjastojen toimintaan, asiakkaille ja päättäjille. Tätä tullaan tekemään ensi syksystä lähtien. Toimintaa tehdään yhdessä, mutta kunnat ovat erilaisia. Tarkat päämäärät sekä paikalliset toimintatavat vision saavuttamiseksi suunnitellaan jokaisessa kunnan kirjastoissa. Varmaa on, että vuonna 2025 kirjastot ovat tärkeä osa kuntalaisten palveluita, ja osa heidän hyvää elämäänsä.

Kalvosarja kirjastojen merkittävyydestä

PDF-muotoinen kalvosarja, jossa kerrotaan kirjastojen merkittävyydestä lähdeviittauksien kanssa sekä kerrotaan kirjastoissa tehtävästä monipuolisesta työstä.

Roll up

Roll Up tiivistää vision olennaiset osat yhteen suureen lakanaan. Samassa tiedostossa on roll upin oranssi ja vihreä versio.

Esite (oranssi-versio)

Kaksipuoleinen A4-esite, jonka voi taitella kolmitahkoiseksi esitteeksi esimerkiksi pöydälle asetettavaksi. Kokoaa vision ydinkohdat. Oranssi värimaailma.

Esite (vihreä-versio)

Kaksipuoleinen A4-esite, jonka voi taitella kolmitahkoiseksi  esitteeksi esimerkiksi pöydälle asetettavaksi. Kokoaa vision ydinkohdat. Vihreä värimaailma.