Vaikuttamisopas

Kivaa, että on kirjastoja! – opas vaikuttamiseen keskittyy esimerkkitapauksissaan pienten kuntien kirjastoihin, mutta julkaisusta on apua kaiken kokoisissa kirjastoissa työskenteleville. Uudesta oppaasta on hyötyä kirjastojen johtamiseen, oppimiseen ja uusille ammattilaisille. Julkaisua kannattaa jakaa myös päättäjille. Oppaan suunnittelu aloitettiin pienille kirjastoille suunnatulla kyselyllä, kehittelyä tehtiin AKE-alueiden rajat ylittävällä yhteistyöllä toimituskunnan kesken.

Toimitus: Kalle Lehtinen
Teksti: Kalle Lehtinen, Juliaana Grahn, Jarkko Rikkilä, Ritva Nikola ja Hanna Jarva

E-julkaisu

Saavutettava pdf-julkaisu