Alueellinen eKirjasto

Hankkeen esityslistat ja muistiot (tarkoitettu hankkeen ohjausryhmälle)

Oulun kaupunginkirjaston Alueellinen eKirjasto –hanke käynnistyi 2018 heinäkuun alussa ja hanke jatkuu vuoden 2019 kesäkuun loppuun. Hankkeen toiminta-alueena on Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kunnat.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa yhteiset e-aineistot sisältävä eKirjasto alueen kirjastoille ja näin lisätä niiden asiakkaiden tasa-arvoista pääsyä sähköisiin sisältöihin. Yhteisellä eKirjastolla edistetään lukemista ja tuetaan digitaalisten palvelujen käyttöä. Hankkeen aikana alueen kirjastojen henkilökunta koulutetaan eKirjaston käyttöön ja markkinointiin, sekä tuotetaan yhteiset markkinointimateriaalit.

Lisätietoja hankkeesta yleisten kirjastojen hankerekisterissä.