Hankkeet

Ajankohtaiset, alueella meneillään olevat hankkeet.

 

Alueellinen eKirjasto

Hankkeen tavoitteena on tuottaa yhteiset e-aineistot sisältävä eKirjasto alueen kirjastoille ja näin lisätä niiden asiakkaiden tasa-arvoista pääsyä sähköisiin sisältöihin.

Musiikin hyvinvointivaikutukset kirjastopalveluissa

Hankkeen tavoitteena on hakea uusia tapoja tehdä kirjastojen musiikkityötä kuntalaisille houkuttelevaksi, sekä mahdollisesti myös laajentaa palveluvalikoimaa ja poikkihallinnollista yhteistyötä ottamalla mukaan musiikkikasvatuksen ammattilaisia ja opiskelijoita.