Hankkeet

Ajankohtaiset, alueella meneillään olevat hankkeet.

 

Viides Tila

Kirjastojen asiakaskunta ja kirjastonkäytön tavat muuttuvat. Sähköiset oppimisympäristöt ovat arkipäiväistyneet oppilaitoksissa, mikä on asettanut myös kirjastoille vaatimuksia suunnata toimintaansa enenevässä määrin digitaalisiin ympäristöihin. Uusilla teknologioilla voi syventää kirjaston tuottamia opastuksia ja opetuksia, ja verkosta löytyvät itseopiskelumateriaalit lisäävät palvelujen tavoitettavuutta.