Alueellinen kehittämistehtävä

Alueellinen kehittämistehtävä

Oulun kaupunginkirjasto hoitaa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen kuntien yleisten kirjastojen kehittämistehtävää. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alue käsittää 38 kunnankirjastoa. Kirjastokimppoja on neljä: Kainet, Tiekkö, Kirikirjastot ja OUTI-kirjastot. Lisäksi alueeseen kuuluu 2 kimpatonta kirjastoa eli Reisjärvi ja Sotkamo.

Välimatkat ovat paikoin mittavia alueen sisällä: raja ylettyy länsirannikolta pohjoiseen ja itärajalle.

Alue: 38 kuntaa + 4 kimppaa (2 kimpatonta kirjastoa)

  • Kainet: 7 kirjastoa + 4 autoa
  • Kirikirjastot: 9 kirjastoa + 2 autoa
  • OUTI-kirjastot: 16 kaupungin- ja kunnankirjastoa (54 yksikköä) + 5 autoa + 1 monipalveluauto
  • Tiekkö: 7 kirjastoa + 4 autoa
  • yksinäiset kirjastot: Reisjärvi ja Sotkamo

lähteet: kirjastot.fi, kirjastojen ja kimppojen omat kotisivut, Aluehallintovirasto avi.fi

https://www.ouka.fi/oulu/outikirjastot
https://kirikirjastot.verkkokirjasto.fi/web/arena/kirikirjastot
https://www.tiekko.fi/web/arena/about-the-library
https://kainet.verkkokirjasto.fi/web/arena

Kaiken kaikkiaan alueellista kehittämistehtävää hoitavia kirjastoja on Suomessa yhdeksän.

Joensuu
Kuopio
Lahti
Oulu
Porvoo
Rovaniemi
Tampere
Turku
Vaasa

Yleisten kirjastojen valtakunnallista kehittämistehtävää hoitaa Helsingin kaupunginkirjasto. Toimialueena on koko maa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kirjastoista.