Alueellinen kehittämistehtävä

Oulun kaupunginkirjasto hoitaa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen kuntien yleisten kirjastojen kehittämistehtävää.

Alueellisella kehittämistehtävällä luodaan edellytyksiä toimialueen yleisten kirjastojen toiminnan vahvistumiselle. Kehittämistehtävällä tuetaan toimialueen yleisten kirjastojen kehittymistä ja henkilöstön osaamista sekä edistetään yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa. Tehtävän Oulun kaupunginkirjastolle on myöntänyt Opetus- ja kulttuuriministeriö asetuksessa yleisistä kirjastoista.

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alue käsittää 38 kunnankirjastoa. Kirjastokimppoja on kolme: Joki-kirjastot, Kainet ja OUTI-kirjastot. Lisäksi alueeseen kuuluu Sotkamon kirjasto.

Yleisten kirjastojen valtakunnallista kehittämistehtävää hoitaa Helsingin kaupunginkirjasto. Toimialueena on koko maa. Kaiken kaikkiaan alueellista kehittämistehtävää hoitavia kirjastoja on Suomessa yhdeksän (kuvan omistaja kirjastot.fi)

Yleisten kirjastojen valtakunnallista erityistehtävää lasten ja nuorten lukemisen ja lukutaidon edistämiseksi kirjastossa hoitaa Seinäjoen kaupunginkirjasto. Toimialueenaan koko maa.

Kartta kehittämiskirjastoalueista.

Alueellista kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen nettisivut:
Joensuu
Kuopio
Lahti
Oulu
Porvoo
Rovaniemi
Tampere
Turku
Vaasa