Perusaste ja lukio

OUTI-verkkokirjaston opastus, alakoulu (PowerPoint)

Materiaali alakoulun oppilaiden OUTI-verkkokirjaston opetukseen. Materiaalia voi vapaasti muokata omiin tarpeisiinsa.

OUTI-verkkokirjaston opastus, yläkoulu ja lukio (PowerPoint)

Materiaali alakoulun oppilaiden OUTI-verkkokirjaston opetukseen. Materiaalia voi vapaasti muokata omiin tarpeisiinsa.