Mediakasvatus

Mediakasvatuksen valtakunnalliset linjaukset ovat valmisteilla KAVI:ssa. Ensimmäinen luonnos medialukutaitopolitiikasta julkaistaan kommentoitavaksi syksyllä 2019. Valmiit linjaukset julkaistaan vuoden 2019 lopussa.

Aikakausmedian oppimateriaalit

Mediakasvatuksellista oppimateriaalia kouluille, kirjastoille ja nuorisotyöhön.


Tubekulttuurin perusteet

Aikakausmedian avoin ja maksuton itseopiskelukurssi, jonka tavoitteena on lisätä kasvattajien ymmärrystä tubettamisesta ja antaa työkaluja YouTuben käsittelyyn mediakasvatuksessa. Materiaali sisältää videoita ja nuorille suunnattuja tehtäviä.

Kurssi sopii hyvin myös kirjastojen henkilökunnalle.

Miten meihin vaikutetaan? Tuntisuunnitelmat kriittisen medialukutaidon opetukseen

Mediakasvatusseuran toteuttama materiaali on lukioon ja yläkoululaisille suunnattu oppituntien kokonaisuus. Sen tavoitteena on tukea nuorten monilukutaidon ja etenkin kriittisen medialukutaidon kehittymistä. Kuuden oppitunnin aikana opitaan tunnistamaan ja analysoimaan mediavaikuttamisen muotoja, tekniikoita ja ilmiöitä.

Oppitunnit:
1. Mediavaikuttamisen monet muodot
2. Mediavaikuttamisen tekniikat ja niiden tunnistaminen
3. Sisältöjen levi(tt)äminen: vastuu ja valinnat
4. Vihapuhe ja populismi
5. Mainonta ja tubettajat mielipidevaikuttajina
6. Kriittinen medialukutaito

Aikakausmedia: kerrontatavat muuttuvat kuvakerronnasta ääneen ja selailusta swaippauluun
Verke - digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus: Nuorten viestintäkulttuurin visualisoituminen