Lukio

Opetusmateriaaleja, joita kirjastojen henkilökunta voi käyttää opetuksissaan. Materiaaleja voi muokata oman kirjaston ja ryhmän tarpeisiin. Ideavarastosta löydät myös tuntisuunnitelmia.

Lukioiden kirjastopalveluiden kehittäjä Oulun kaupunginkirjastossa on informaatikko Raisa Laitala.
Sähköposti: raisa.laitala(at)ouka.fi.

Eväitä opiskeluun - tiedonhankinnan verkkomateriaali

Opiskelijoille suunnattu itseopiskelumateriaali, jota voi hyvin hyödyntää myös kirjaston ryhmäkäynneillä.

www.evaitaopiskeluun.fi

Materiaalit

Kirjastotietoa ja tiedonhankintaa lukiolaisille, 1. tunti

PowerPoint-esitys.
Lukiolaisen tiedonhakutaidot.

Kirjastotietoa ja tiedonhankintaa lukiolaisille, 2. tunti

PowerPoint-esitys.
2. tunti sisältää myös harjoituksia.

OUTI-verkkokirjaston opastus, lukio

PowerPoint-esitys.
Materiaali lukion opiskelijoiden OUTI-verkkokirjaston opetukseen. Voit hyödyntää materiaalia myös muissa kuin OUTI-kirjastoissa.

Tiedonhakijan reitti on Prezi-materiaali, jonka avulla voit opastaa ja käydä läpi tiedonhakuun liittyviä asioita.