Alakoulu ja yläkoulu

Opetusmateriaaleja, joita kirjastojen henkilökunta voi käyttää opetuksissaan. Materiaaleja voi muokata oman kirjaston ja ryhmän tarpeisiin. Ideavarastosta löydät myös tuntisuunnitelmia.

Perusasteen kirjastopalveluita kehittävät Oulun kaupunginkirjastossa informaatikot Terhi Mustonen ja Tuija Polo-Koret sekä vastaava informaatikko Elina Kauppila. Sähköpostit etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Kirjastoreitti-sivusto

Kirjastoreitti-sivusto on opettajille suunnattu verkkosivusto. Sivuilta löytyy paljon tietoa myös kirjaston ryhmäkäynneillä käytettäväksi.

Kirjastoreitti-sivustoa voi käyttää myös muualla kuin Oulussa.

Mobiilitehtävät

Tiedonhaun harjoitustehtäviä OUTI-verkkokirjastoon.

Materiaalit

OUTI-verkkokirjaston opastus, alakoulu

PowerPoint-esitys.
Materiaali alakoulun oppilaiden OUTI-verkkokirjaston opetukseen. Voit hyödyntää materiaalia myös muissa kuin OUTI-kirjastoissa.

OUTI-verkkokirjaston opastus, yläkoulu

PowerPoint-esitys.
Materiaali yläkoulun oppilaiden OUTI-verkkokirjaston opetukseen. Voit hyödyntää materiaalia myös muissa kuin OUTI-kirjastoissa.

Vinkkejä tiedonhakuun: 9. lk kotimaisesta kirjallisuudesta ja kirjailijoista

PowerPoint-esitys.
Vinkkejä kirjailijatiedonhakuun kirjoista ja verkkosivuilta. Voit hyödyntää materiaalia myös muissa kuin OUTI-kirjastoissa.

Tiedonhakijan reitti on Prezi-materiaali, jonka avulla voit opastaa ja käydä läpi tiedonhakuun liittyviä asioita.