OPS2016 ja laaja-alainen osaaminen

POPs2016 – perusasteen opetussuunnitelma

Valtakunnallinen OPS2016 sivusto. Voit tutustua voimassa oleviin opetussuunnitelmiin myös ePerusteet-palvelussa.

Perusopetussuunnitelman ydinasiat (OPH).

Uudessa OPSissa keskeistä on oppilaan muuttuva rooli, jossa korostuvat yhdessä tekeminen, osallistuminen, tutkiva oppiminen ja luova työskentely.

Myös oppimiskäsitys muuttuu, sisältöjen sijaan korostetaan taitoja. Tärkeitä ovat myös oppimisen ilo, ongelmanratkaisutaidot, oppijan aktiivinen rooli ja vastuullisuus, yksilöllisyys, yhteistyö ja kokonaisuuksien rakentaminen.

Osaaminen muuttuu myös. Oppimiseen ja opettamiseen tulee mukaan laaja-alaisuus. Tärkeitä ovat myös erilaiset oppimisen taidot, tiedonhallinta ja vuorovaikutus sekä muuttuvan maailman vaikutus oppimiseen ja osaamiseen.

Uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan myös tieto- ja viestintätekniikan monipuolista hyödyntämistä. Opetussuunnitelman perusteiden vuosiluokkakokonaisuudet ovat 1-2, 3-6, 7-9. (Lähde: opettaja.fi)

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN

Monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät laaja-alaista oppimista ja auttavat ymmärtämään asioiden keskinäisiä yhteyksiä. Perusopetuksessa oppilailla tulee olla vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. Oppimiskokonaisuudet suunnitellaan oppiaineiden yhteistyönä, oppilaat suunnitteluun osallistaen. Aiheet, tavoitteet, sisällöt ja toteutus päätetään paikallisesti.

Opetuksessa tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä ja teemoja kokonaisuuksia kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat ylittävissä monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Ilmiöoppimisessa lähtökohtana ovat oppilaiden itse esittämät kysymykset. Motivaatio tiedon hankkimiseen nousee ja saatu tieto on yhdessä rakennettua. Ilmiöpohjaisessa oppimisessa käytetään tutkivan oppimisen työtapoja.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat yhteistyöhön perustuvia opiskelujaksoja, joissa hyödynnetään koulun kaikkea toimintaa ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Ne ovat siis myös kirjastolle hyvä mahdollisuus syventää koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä.

VERKKOMATERIAALIA

Monialaiset oppimiskokonaisuudet, monialaiset.fi

Ilmiöopas – Toimikas-hanke

Monilukutaito kaikki kaikessa (2015), toim. Tapani Kaartinen

A. Ojaranta: Tutkivaa taitoa kirjastoista kouluille

A. Ojaranta: Kirjastopedagogiikkaa

Kirjastojen ja koulujen yhteistyölle ainutlaatuinen tilaisuus – Kirjastokaista

Monilukutaidon perusteet -seminaari 2015 – Videokooste

Muutama kiva video monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisesta: kurkistuksia mok-kokeiluihin – OPS-hautomot