Mediakasvatus

Kansalliset mediakasvatuslinjaukset – Medialukutaito Suomessa

Lue artikkeli Mediakasvatusseuran sivuilta: Mediakasvatus kukoistaa, kun sitä tehdään yhteistyössä.

Mitä medialukutaito tarkoittaa ja miksi se on niin tärkeä taito? Oheinen Mediakasvatusseuran infograafi selittää medialukutaidon käsitteen yksinkertaisesti.

Medialukutaito:

  • tulkinnan taidot
  • tuottamisen taidot ja luovuus
  • median käyttötaidot
  • tiedonhakutaidot ja kriittisyys
  • viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  • osallistamisen ja vaikuttamisen taidot
  • elämänhallintaan liittyvät taidot

Tulosta A3-kokoinen juliste, Medialukutaito A3.

Juliste soveltuu erityisesti 15–19-vuotiaiden nuorten mediakasvatusmateriaaliksi.

Tuntisuunnitelma

Katso vinkki mediakasvatustuokion pitämiseen kirjastossa: Tiedonhakua ja mediakriittisyyttä kirjastossa. Löydät sen KiTa-sivujen tuntisuunnitelmista.

Aikakausmedian oppimateriaalit

Mediakasvatuksellista oppimateriaalia kouluille, kirjastoille ja nuorisotyöhön.


Tubekulttuurin perusteet

Aikakausmedian avoin ja maksuton itseopiskelukurssi, jonka tavoitteena on lisätä kasvattajien ymmärrystä tubettamisesta ja antaa työkaluja YouTuben käsittelyyn mediakasvatuksessa. Materiaali sisältää videoita ja nuorille suunnattuja tehtäviä.

Kurssi sopii hyvin myös kirjastojen henkilökunnalle.

Miten meihin vaikutetaan? Tuntisuunnitelmat kriittisen medialukutaidon opetukseen

Mediakasvatusseuran toteuttama materiaali on lukioon ja yläkoululaisille suunnattu oppituntien kokonaisuus. Sen tavoitteena on tukea nuorten monilukutaidon ja etenkin kriittisen medialukutaidon kehittymistä. Kuuden oppitunnin aikana opitaan tunnistamaan ja analysoimaan mediavaikuttamisen muotoja, tekniikoita ja ilmiöitä.

Oppitunnit:
1. Mediavaikuttamisen monet muodot
2. Mediavaikuttamisen tekniikat ja niiden tunnistaminen
3. Sisältöjen levi(tt)äminen: vastuu ja valinnat
4. Vihapuhe ja populismi
5. Mainonta ja tubettajat mielipidevaikuttajina
6. Kriittinen medialukutaito

Verke - digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus: Nuorten viestintäkulttuurin visualisoituminen