Lukio

Opetusmateriaaleja, joita kirjastojen henkilökunta voi käyttää opetuksissaan. Materiaaleja voi muokata oman kirjaston ja ryhmän tarpeisiin. Katso myös tuntisuunnitelmat.

Lukioiden kirjastopalveluiden kehittäjä Oulun kaupunginkirjastossa on informaatikko Raisa Laitala.
Sähköposti: raisa.laitala(at)ouka.fi.

Lukion ryhmäkäynnit suunnitellaan ryhmän tarpeiden mukaan ja sisällöt riippuvat ryhmän ohjaajan toiveista. Kirjastovierailulla on tärkeää kertoa millä tavoin kirjasto voi olla apuna opiskelussa. Verkkokirjaston voi esitellä kevyesti ja kertoa varaamisen ilmaisuudesta, PIN-koodista ym. kirjaston käyttöön liittyvistä seikoista. Verkkokirjaston käyttöön opiskelijat voivat tutustua opastusvideoiden avulla, jotka löytyvät Eväitä opiskeluun -materiaalista. Siitä onkin luontevaa siirtyä esittelemään Eväitä opiskeluun -sivusto ja sen sisällöt. Materiaali on tarkoitettu opiskelijoiden itseopiskelumateriaaliksi, mutta sen avulla voi myös opettaa tiedonhankinnan asioita. Myös kirjaston eri somekanavista on hyvä kertoa opiskelijoille. Hoksauta myös kirjallisuusdiplomista ja kirjametroista.

Syvemmälle menevissä tiedonhaun opetuksissa voi hyödyntää tältä sivulta löytyviä diasarjoja ja niiden sisältöjä. PP-esityksiä voi muokata oman ryhmän tarpeisiin sopivaksi.

OUTI-verkkokirjaston tiedonhakua voi harjoitella verkosta löytyvien mobiilitehtävien avulla. 

Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuonna 2020 ja siihen mennessä myös kirjaston materiaaleja uudistetaan vastaamaan opetuksen tarpeisiin.

Eväitä opiskeluun - tiedonhankinnan verkkomateriaali

Opiskelijoille suunnattu itseopiskelumateriaali, jota voi hyvin hyödyntää myös kirjaston ryhmäkäynneillä.

www.evaitaopiskeluun.fi

Materiaalit

Kirjastotietoa ja tiedonhankintaa lukiolaisille, 1. tunti

PowerPoint-esitys.
Lukiolaisen tiedonhakutaidot.

Kirjastotietoa ja tiedonhankintaa lukiolaisille, 2. tunti

PowerPoint-esitys.
2. tunti sisältää myös harjoituksia.

OUTI-verkkokirjaston opastus, lukio

PowerPoint-esitys.
Materiaali lukion opiskelijoiden OUTI-verkkokirjaston opetukseen. Voit hyödyntää materiaalia myös muissa kuin OUTI-kirjastoissa.