Kohtaa nuori kirjastossa – lisätään yhdessä hyvinvointia!

Etäyhteys

Aluehallintovirastot järjestävät valtakunnallisen koulutuksen kirjastotoimen ja nuorisotoimen ammattilaisille ja vapaaehtoisille, jotka haluavat löytää uusia näkökulmia nuorten kohtaamiseen, yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen.

Ake-etäkahvit

Etäyhteys

Kaipon alueen kirjastojen yhteiset etäkahvit.

AVI-etäkahvit

Etäyhteys

Kaipon alueen kirjastojen yhteiset etäkahvit.

Informaatiovaikuttaminen ja organisaation uudet viestinnälliset kriisit

Etäyhteys

Viestintäympäristö on muutoksessa. Sosiaalista mediaa käytetään enenevässä määrin hyväntahtoisen viestinnän lisäksi vihamielisessä tarkoituksessa. Informaatiovaikuttamisen tavoitteena on luoda negatiivinen käsitys organisaatiosta, hankaloittaa päätöksentekoa sekä heikentää työyhteisön toimintakykyä. Myös yhteiskunnallinen informaatiovaikuttaminen olisi hyvä tulla tutuksi, sillä sen vaikutusalueella on jokainen meistä.

Vihamielinen viestintä on strategista toimintaa, jossa kohde halutaan saada tekemään itselleen haitallisia päätöksiä ja toimimaan omaa etuaan vastaan, usein itse tiedostamatta. Uudessa turvallisuustilanteessa medialukutaidon rinnalle nousee tarve tuntea informaatiovaikuttamisen keinoja. Nyt on oikea aika päivittää organisaation jatkuvuussuunnitelma informaatiovaikuttamisen osalta ja olla tietoinen negatiivisista vaikuttamisyrityksistä.

Ake-etäkahvit

Etäyhteys

Kaipon alueen kirjastojen yhteiset etäkahvit.