Kirjasaari – kirjoja lapsille ja varhaisnuorille, vieraana Vuokko Hurme

Kulttuuritalo Valve Hallituskatu 7, Oulu

Kirjasaaren lasten päivänä esitellään vuonna 2022 ilmestyneitä lastenkirjoja. Mistä koostuu kuvakirjojen kympin kärki? Entä millaisia selkokirjoja lapsille julkaistiin? Esittelyssä on sankareita, muurahaispesiä ja rohkeita seikkailijoita. Kirjailijavieraaksi saamme lastenkirjailija Vuokko Hurmeen, joka osallistuu päiväämme etänä.

E-kirjaston teknologiaratkaisu

Etäyhteys

E-kirjastohanke järjestää kirjastolaisille keskustelevia infotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Infot järjestetään Teamsin kautta ja ne tallennetaan. Linkki tallenteeseen lähetetään pyydettäessä. Tilaisuuksissa on mahdollista esittää kysymyksiä, eikä niihin tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Merkkaa siis itse koulutus kalenteriisi Teams-linkin kera.

Valintamuotoilu aineiston suosittelussa – kuinka edistää hyllylainaamista kirjastotilassa?

Etäyhteys

Koulutuksen tavoitteena on tutustua valintamuotoiluun aineiston suosittelun työvälineenä ja siihen, miten sitä voitaisiin hyödyntää kirjastotilassa hyllylainaamisen edistämisessä. Valintamuotoilulla tarkoitetaan ihmisen päätöksenteon ympäristöön vaikuttamista.

Koulutuksen sisältö pohjautuu valintamuotoilun perusteisiin. Osallistuminen vaadi aiempaa osaamista ja se on suunnattu erityisesti seuraaville kirjaston henkilökuntaryhmille: sisältö, lapset ja nuoret sekä asiakaskokemus.

Kirjastokaista lähettää koulutuksen suorana sekä julkaisee esitykset katsottavaksi myös myöhemmin.

Näin viestit e-kirjastosta päättäjille

Etäyhteys

E-kirjastohanke järjestää kirjastolaisille keskustelevia infotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Infot järjestetään Teamsin kautta ja ne tallennetaan. Linkki tallenteeseen lähetetään pyydettäessä. Tilaisuuksissa on mahdollista esittää kysymyksiä, eikä niihin tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Merkkaa siis itse koulutus kalenteriisi Teams-linkin kera.

152 – Lupa vinkata! – Työkaluja vinkkaajan agenttisalkkuun

Raatin nuorisotalo Raatintie 7, Oulu, Suomi

Oulussa järjestetään helmikuussa lähiopetuksena koko päivän kestävä koulutus Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen kirjavinkkareille. Vinkkauskoulutuksessa keskitymme jännittämisen hallintaan, oman tyylin löytämiseen, heittäytymiseen ja vuorovaikutuksen rakentamiseen. Tarjoamme myös työkaluja vinkkaajan agenttisalkkuun. Etäpuheenvuoro esiintyjäkouluttaja Jutta Laino-Tabellilta.

Kirjastot demokratian vihollisia kampittamassa

Etäyhteys

Kirjastojen tehtävä on edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua ja tukea sitä kautta aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Kirjastojen toiminta edistää näin myös väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin.

Mitä on demokratiakasvatus, ja miten kirjastojen ammattilaiset voisivat hyödyntää sen näkökulmia ja menetelmiä työssään? Miten vihapuhe murentaa kulttuurista moninaisuutta ja aiheuttaa toiseutta? Mitä ovat somessa muotoutuvan poliittisen polarisaation mekanismit? Tervetuloa mukaan AVI Kirjastotoimen koulutustilaisuuteen.

Näkökulmia lasten ja nuorten harrastamiseen

Etäyhteys

Lasten ja nuorten harrastamiseen liittyvät asiat ovat jälleen ajankohtaisia kunnissa niin Harrastamisen Suomen mallin avustushaun, viime vuoden lopulla julkaistujen Move!-mittaustulosten kuin paljon esillä olleen nuorten pahoinvoinnin vuoksi. Lasten ja nuorten hyvän arjen tekeminen on useiden toimijoiden yhteispeliä, mistä syystä Itä-Suomen aluehallintovirasto järjestää webinaarin, jossa pohditaan lasten ja nuorten harrastamista eri näkökulmista.

Moniammatillisen koulutuksen tarkoituksena on laajentaa harrastamisen ympärillä toimivia verkostoja sekä lisätä ymmärrystä harrastustoiminnan vaikutuksista lasten ja nuorten elämässä ja hyvinvoinnissa. Useiden asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi ohjelmassa on itäsuomalaisia harrastustoimintaesimerkkejä.

AVIn kirjastotoimen maaliskuun hankekahvit

Etäyhteys

Kevään 2023 hankekahvien teemana on yhteiskunnalliset ilmiöt, ja tätä kautta kevään 2023 jatkuvan oppimisen teemaan. Hankekahveilla esitellään joka kerta kaksi aiheeseen liittyvää hanketta.
Maaliskuussa teemaa lähestytään Siikajoen, Pyhäjoen ja Raahen yhteishankkeen sekä Kolarin hankkeen kautta.

Siikajoelta tullaan esittelemään kolmen kunnan yhteistä hanketta, jossa tavoitteena on maahanmuuttajille suunnattujen kirjastopalvelujen lisääminen, kehittäminen ja juurruttaminen. Kaikki kotona –hanketta esittelee englanniksi Laima Salkauskiene. Kolarin kirjasto on kunnostautunut tiedeviestinnässä. Hankkeen tavoitteena on ollut tuoda tiedettä esille yleistajuisesti sekä vuorovaikutuksessa tutkijoiden kanssa. Hanketta esittelee kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Kyösti Satokangas.
Hankekahvit on tarkoitettu kaikille kirjastojen kehittämisestä kiinnostuneille.

AVI:n etäkahvit

Etäyhteys

Maaliskuun etäkahvit järjestetään hiihtolomien vuoksi kuukauden toisena tiistaina.

Jatkuvan oppimisen ideariihet

Etäyhteys

Millaisia ovat jatkuvan oppimisen mahdollisuudet ja haasteet työelämän muutoksen näkökulmasta? Mitä on työssä oppiminen ja miten se on vuosikymmenten aikana muuttunut? Miten työn muutokseen on suhtauduttu ja onko muutos aina tuonut mukanaan väsymistä? Tuntuuko että tahti kiihtyy?

Näitä ja muita jatkuvan oppimisen kysymyksiä käsitellään Jatkuvan oppimisen ideariihet -kokonaisuudessa. Järjestämme kolme saman sisältöistä työpajaa. Työpajan ennakkoaineistoina toimivat kaksi reilun tunnin mittaista luentotallennetta. Luennoilla tutkijatohtori Mona Mannevuo (Turun yliopiston tutkijakollegium) kertoo jatkuvasta oppimisesta, työn uuvuttavuudesta ja työn muutoksesta. Tutkijatohtori Soila Lemmetty (Itä-Suomen yliopisto) kertoo jatkuvan oppimisen vastuista ja oppimisen johtamisesta.

Osallistuaksesi valitse yksi työpaja.

Hankematch – toisen asteen yhteys

Etäyhteys

Kirjastot ovat luoneet vankan pohjan koulujen kanssa tehtävälle yhteistyölle. Toisen asteen opiskelijat ovat kuitenkin saattaneet eri syistä jäädä kirjaston tarjoamassa toiminnassa varjoon. Toisella asteella tehty työ on saanut ilahduttavasti vauhtia viime vuosina mm. hankkeiden kautta. Hanketyöntekijät kaipaavat usein vertaistukea jakamaan ideoita ja parhaita käytänteitä.

Siksi viime vuonna kuultu palaute muuttuu nyt konkretiaksi. Tämän tilaisuuden tarkoituksena on saattaa samankaltaisessa toimintaympäristössä hanketyötä tekeviä yhteen, verkostoituminen ja hyvien käytänteiden jakaminen muille samankaltaista hanketyötä tekeville tahoille. Mukaan on kutsuttu eri rahoituksella toimivia hankkeita.

Nuorten kohtaaminen ja häiriötilanteet

Koulutus nuorten kohtaamisesta kirjastoissa ja nuorten aiheuttamista häiriötilanteista. Paikkoja koulutukseen on 50. Koulutustallenne on katsottavissa sisäisesti Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastolaisille 14 vrk.

Johtamisen webinaarisarja, osa 1/kevät 2023

Etäyhteys

Johtamisen webinaarisarjassa käsitellään johtamisen arkipäivää. Sarjan ideana on vertaistuen tarjoaminen ja verkostojen vahvistaminen. Keväällä 2023 teemoina ovat muut palvelut kirjastoissa sekä rekrytoinnit.