Itseopiskelumateriaalit

Digiopastajan itseopiskelumateriaalit

Oulun kaupunginkirjastossa henkilökunnan digitaitojen alueellisesta kehittämisestä vastaa e-informaatikko Ritva Nikola. Sähköposti etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun AKE-alueella syksyllä 2019 alkaa yleisten kirjastojen digihanke, joka kestää vuoden 2020 loppuun. Hankkeen tavoitteena on

  • auttaa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen henkilökuntaa kehittämään omia digitaitoja
  • innostaa kirjastoja ottamaan käyttöön erilaisia digiopastamisen muotoja kirjaston palveluna
  • vahvistaa AUTA-hankkeen yhteydessä luotua toimintamallia Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Digihankkeessa henkilöstön taitoja kehitetään yleisten kirjastojen neuvoston antaman suosituksen näkökulmasta. Digihanketyöntekijänä toimii Timo Kuru, sähköposti etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Valmiita digiopastuksia, digiopastajan toimintaohjeita ja asiakkaille vinkattavia verkosta vapaasti saatavilla olevia itseopiskelumateriaaleja löydät materiaalipankista.

 

Opi digitaitoja 1


Opi digitaitoja 1 on itseopiskelukokonaisuus, jonka avulla kertaat asiakaspalvelussa tarvittavia digitaitoja. Tässä osassa käytetään pääosin kirjaston koneita ja laitteita.

Opi digitaitoja 2

Opi digitaitoja 2 on itseopiskelukokonaisuus, jonka avulla kertaat asiakaspalvelussa tarvittavia digitaitoja. Tässä osassa käytetään älylaitteita kuten tablettia tai älypuhelinta.

Opi e-aineistoja

Tervetuloa kertaamaan Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen e-aineistopalveluiden käyttöä. Olethan tehnyt Mikä alueellinen eKirjasto -koulutusten työpajatehtävät? Katso tarvittaessa koulutustallenne. Lisävinkkejä e-aineistojen käyttöön löydät eKirjaston ohjesivulta

dIKATA-koulutukset

DiKATA-hankkeen digitaitokoulutukset

DiKATA-hankkeen tavoitteena on parantaa työikäisten digiosaamista. Hanke kattaa koko Suomen, sillä DiKATA-digitaitokoulutuksia järjestävät maan 18 kesäyliopistoa ympärivuotisesti hankkeen keston ajan. Matalan kynnyksen koulutukset sisältävät vuorovaikutteisia verkkokoulutuksia, itseopiskelupaketteja ja jonkin verran lähiopetusta. Uusia DiKATA-koulutuksia järjestetään myös hankkeen päättymisen jälkeen. Koulutukset toteutetaan Tieken luomaan digitaitotasokriteeristöön pohjautuen. Hanketta hallinnoi Snellman-kesäyliopisto.

Kääk! Nuoria kirjastossa

Videoita nuorten kohtaamisesta

Miten kohtaan nuoren? Kuinka ryhmäkäyntejä voi elävöittää? Miksi nuoret ovat sellaisia, kuin ovat? Koulutusvideoita kaikille nuoria työssään kohtaaville kirjastolaisille. Lyhyet koulutusvideot ilmestyvät kuun 15. päivä elokuusta joulukuuhun.

Verkossa vapaasti saatavilla olevia itseopiskelumateriaaleja

eOppiva - Päämääränä laadukkaat digipalvelut

Digipalvelulaki velvoittaa viranomaiset tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuden asioida digitaalisessa palvelukanavassa. Tämä valtionhallinnon eOppiva-alustalla oleva koulutus johdattaa sinut lain velvoitteisiin. Koulutus on kaikille avoin ja sen kesto on n. 45-60 min.

Kirjastokaistan koulutuskanava

Koulutuskanavalta löydät seminaarien ja koulutuspäivien suoralähetystallenteita ja haastatteluja. Ohjelmat sopivat niin kirjastoammattilaisille kuin alan oppilaitostenkin käyttöön.

Ylen digitreenit

Ylen Digitreeneistä löydät apua ja niksejä kännyköiden, tietokoneiden ja ohjelmien käyttöön.

Elements of AI

The Elements of AI koostuu ilmaisista verkkokursseista, jotka ovat tehneet Reaktor ja Helsingin yliopisto yhteistyössä. Tavoitteena on rohkaista ihan jokaista ikään ja taustaan katsomatta oppimaan tekoälyn perusteet: mitä tekoäly on, mitä sillä voi (ja ei voi) tehdä ja miten luoda tekoälymenetelmiä.