Digitukijalle

Digiopastajan ei tarvitse osata kaikkea, olennaista on kyky etsiä ja soveltaa tietoa. Opastajalle suunnattua tukimateriaalia löytyy valtavasti ja tälle sivulle onkin koottu linkkejä hyviksi havaittuihin tukimateriaaleihin. Lisätietoja digituen järjestämisestä saat myös Matkalla digiä opastamaan -blogitekstistä.

Alkuun muistutuksena, että digituen järjestämistä ja antamista ohjaa lainsäädäntö. Ohjaavia lakeja ovat kuntalaki, hallintolaki, digipalvelulaki, tiedonhallintalaki ja kirjastolaki. Lakien tarkoituksena on, että kuntien palvelut ovat kaikkien saatavilla ja niiden käyttöön on tarjolla yhdenvertaista opastusta, neuvontaa ja tukea. Digituen antajina toimivat monet eri tahot: viranomaiset, kunnat/kaupungit, kansalaisopistot, pankit, hankkeet ja  kirjastot.

Matkalla digiä opastamaan – blogiteksti. Avautuu uuteen välilehteen.

YKN:n digitaitosuositukset

Kirjaston työntekijöille suunnattu Liboppi -kurssi, joka perustuu Yleisten kirjastojen neuvoston digitaitosuosituksiin. Liboppi vaatii rekisteröitymisen. Koulutuksen arvioitu suoritusaika on n. 7 tuntia.

Digiopastajan toimintaohjeet

Tablettitohtori ON paikalla -hankkeessa tehdyt toimintaohjeet digiopastajille. Pdf.

Koristeellinen.

Kirjastot.fi:n Digiopastus -kokoomasivu

Kirjastot.fi:n kokoomasivu Digiopastus tarjoaa aineksia sekä oman osaamisen kohottamiseen, että asiakasopastusten helpompaan järjestämiseen.

Digitaitojen harjoittelun tueksi

Etsitkö asiakkaalle sopivia paikkoja harjoitella digitaitoja? Haluatko vielä harjoitella itse digitaitoja? Hyviä lähteitä oppimiseen löydät tämän sivuston Digitaitojen harjoittelun tueksi -osiosta.

Espoon kaupunginkirjaston Digitukijan tietosivusto

Sivusto on tehty tukemaan Espoon kaupunginkirjaston henkilöstöä digitukiasioissa. Sivusto on myös vapaasti muiden käytössä.

Suomidigi.fi - Taitoja tuen antajalle

Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämällä Suomidigi.fi -sivustolla on oma osionsa Taitoja digituen antajalle, jonka avulla DVV tukee digitukijoiden osaamisen kehittämistä. Sivustolta löydät muun muassa linkit aiemmin järjestettyjen webinaarien tallenteisiin ja tietoja digituen antajan kursseista, tulevista webinaareista ja tapahtumista. Jokaisen digitukijan on hyvä tutustua ainakin Digituen eettiseen ohjeistukseen.

Digituen järjestäjän käsikirja

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan digitukihankkeessa on luotu Digituen järjestäjän käsikirja, joka kertoo miten kunnissa kannattaa kehittää digitukea. Verkosta ladattava käsikirja perustelee selkeästi digituen roolia kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja korostaa suunnitelmallisuutta ja toimijoiden yhteistyön merkitystä. Kirjasto on kunnissa yksi tärkeä digitukija muiden joukossa. Kenen tahansa on helppo aloittaa digituen kehittäminen käsikirjan avulla.