Kirjastot demokratian edistäjänä: Nuoret aikuiset ja osallisuus

Alkaa: 17.2.2022 9:30
Päättyy: 17.2.2022 11:30
Ilmoittautuminen alkaa: 21.1.2022 12:45
Ilmoittautuminen päättyy: 14.2.2022 16:15
Aihe: Kirjasto
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Itä-Suomen aluehalllintovirasto, Lapin aluehallintovirasto, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

 

Aluehallintovirastojen kirjastotoimi julkaisi loppuvuodesta 2021 tulokset ajankohtaisesta kyselystä teemalla ”Kirjasto demokratian edistäjänä”. Vastaajia ei rajattu kirjaston käyttäjiin, vaan kyselyn ja haastattelujen otanta (N=1000) muodostettiin valtakunnallisesta kuluttajapaneelista kiintiöidyllä satunnaispoiminnalla asuinalueen, sukupuolen, ikäluokan ja äidinkielen mukaan. Kyselyä oli laatimassa AVIen ylitarkastajien lisäksi kirjastoalan ammattilaisia alueellista kehittämistehtävää hoitavista kirjastoista ja valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavasta kirjastosta. Kyselyn toteutti Feelback Oy.
Tässä webinaarissa tarkastelemme kyselyn tuloksia erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten vastausten pohjalta. Miten kirjasto ja sen palvelut näyttäytyvät tälle kohderyhmälle ja miten heidän tarpeensa ja näkemyksensä eroavat muista kyselyyn vastanneiden arvioista? Lisäksi kuulemme tutkijan näkökulmasta toimivista käytännöistä nuorten osallisuuden tukemiseen, sekä saamme kyselyn toteuttajalta tukea tulosten tulkintaan. Tervetuloa mukaan!

Ohjelma

09:30 Tervetuloa webinaariin. Satu Ihanamäki, kirjastotoimen ylitarkastaja, Lapin aluehallintovirasto.
09:35 Väestökyselyn tuloksista: nuorten ja nuorten aikuisten näkökulma. Satu Ihanamäki, kirjastotoimen ylitarkastaja, Lapin aluehallintovirasto.
10:05 Kyky toimia, halu osallistua: mitä nuorten osallisuuden tukemisesta tiedetään? Tomi Kiilakoski, Nuorisotutkimusverkosto; dosentti, Tampereen yliopisto.
10:50 Kyselyn toteuttajan näkökulma: miten dataa tulisi tulkita? Ville Klem, Feelback Oy.
11:10 Keskustelua ja kysymyksiä

 

Ilmoittautuminen

 

Lisätietoja

kirjastotoimen ylitarkastajat
Virpi Launonen, virpi.launonen(a)avi.fi, p. 029 501 6845
Satu Ihanamäki, satu.ihanamaki(a)avi.fi, p. 029 501 7395
Mika Mustikkamäki, mika.mustikkamaki(a)avi.fi, p. 029 501 8843

Johtamisen webinaarisarja: Osa 1. Kirjastot kuntien hyvinvointisuunnitelmissa 

Johtamisen webinaarisarja keväällä 2022

Osa 1. Kirjastot kuntien hyvinvointisuunnitelmissa 

Keväällä 2021 alkanut johtamisen webinaarisarja saa jatkoa keväällä 2022, kun järjestämme kaksi erillistä webinaaria.

Kauden ensimmäisessä webinaarissa puhutaan siitä, miten kirjasto näkyy kuntien hyvinvointisuunnitelmissa ja miten kirjasto luo hyvinvointia kaikille. Alustajina Janne Nevala (Liminka) ja Mari Haapanen (Vihti).

10.2.2022 klo 9-11

Ilmoittautuminen: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/947476

Webinaarista tehdään tallenne, joka säilyy kaksi viikkoa. Osallistujat saavat tallennelinkin sekä esittäjien aineiston palautekyselyn yhteydessä.

Lisätietoja:

Anu Ojaranta, kirjastotoimen ylitarkastaja
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
anu.ojaranta(a)avi.fi
0295018302

Tiedolla johtamisen työkalusprintti: KulttuuriTEA

Tiedolla johtamisen työkalusprintti: KulttuuriTEA

Aika: 26.1.22 klo 9–11
Paikka: Microsoft Teams
Kohderyhmä: Yleisten kirjastojen henkilökunta

Valtakunnallinen poikkihallinnollinen yhteistyö on nostanut taiteen ja kulttuurin tärkeäksi
osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä kunnissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Kuntaliitto keräsivät vuonna 2021 toisen kerran
tietoa kuntien hyvinvointia ja terveyttä kulttuuritoiminnasta. Tiedot toimitti 279 (95 %)
kuntaa.
Tiedot kerättiin terveydenedistämisaktiivisuuden (TEA) viitekehyksen (sitoutuminen, joh-
taminen, seuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, yhteiset käytännöt, osallisuus, muut ydin-
toiminnat) mukaisesti. Tiedonkeruun tavoitteena on vahvistaa kulttuuritoiminnan sekä taiteen
ja kulttuurin keinoin tapahtuvan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tietopohjaa sekä
toiminnan arviointia kunnassa.
Tiedolla johtamisen työkalusprintissä tutustutaan KulttuuriTEA:n antiin kirjastojen osalta.
Webinaarissa käydään läpi KulttuuriTEA:n rakennetta ja keskustellaan mitä tietoa KulttuuriTEA
antaa meille ja miten sitä voi soveltaa kirjastojen johtamiseen.

 

Tutkimustiivistelmä.

Tulokset.

Ilmoittautuminen.

 

Lisätietoja: kirjastotoimen ylitarkastaja Virpi Launonen, virpi.launonen(a)avi.fi, p. 029 501 6845

Muuttuva kansalaistoiminta – työkaluja ja visioita kunnille

Alkaa: 20.1.2022 9:00
Päättyy: 20.1.2022 12:00
Ilmoittautuminen alkaa: 18.10.2021 10:00
Ilmoittautuminen päättyy: 17.1.2022 15:00
Aihe: Kirjasto, Liikunta, Nuoriso
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Koko Suomi
Järjestäjä: Itä-Suomen aluehalllintovirasto

 


 

Tilaisuuden tavoitteena on tutustua kansalaistoiminnan muutoksessa olevaan kenttään. Perinteisen seura- ja yhdistystoiminnan rinnalla kasvaa kuntalaisten itse organisoima omaehtoinen toiminta – paikallisaktivismi. Sillä tarkoitetaan yleensä järjestötoiminnan ulkopuolella olevaa luonteeltaan aloitteellista, proaktiivista ja rakentavaa toimintaa, joka nojaa tee-se-itse-henkeen. Se hyödyntää toiminnassaan internetiä ja sosiaalista mediaa. Tarkoituksena on pohtia, miten paikallisaktivismi voisi tukea kunnan kehittämistä ja toisaalta, miten kunta voi tukea paikallisaktivismia.

 

Ohjelma

Klo 9 – 9.10 Tervetuloa, Pirjo Rimpiläinen, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Klo 9.10 – 10.10 Miten neljäs sektori muuttaa kansalaisyhteiskuntaa? dosentti Pasi Mäenpää, Helsingin yliopisto

Klo 10.10 – 10.20 tauko

Klo 10.20 – 11.30 Esimerkkejä ja kokemuksia käytännöstä

Meidän Kuopio -festivaali

Puumalan kuntoportaiden toteutus eri toimijoiden yhteistyönä

Moposuora, Kontiolahden nuorisovaltuusto

Mikkeli hacklab

Miun vanha Mikkeli –Facebook-ryhmä

Klo 11.30 – 12 Keskustelua ja kysymyksiä

 

Ilmoittautuminen Avin sivuilla.

 

Lisätiedot:

liikuntatoimen ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen, pirjo.rimpilainen(at)avi.fi, 0295 016 515

nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi Kohonen, kirsi.kohonen(at)avi.fi, 0295 016 514

kirjastotoimen ylitarkastaja Virpi Launonen, virpi.launonen(at)avi.fi, 029 501 6845

Johtajien webinaarisarja, syksy 2021: osa 4 – Kirjastovaikuttaminen kunnassa: kokemuksia vaikuttamisesta ja eväitä tulevaan

Johtajawebinaarit syksyllä 2021

Osa 4. Kirjastovaikuttaminen kunnassa: kokemuksia vaikuttamisesta ja eväitä tulevaan

Keväällä 2021 alkanut johtamisen webinaarisarja saa jatkoa syksyllä 2021, kun kuulemme erilaisista johtamisen ratkaisuista ja vaikuttamisesta pienemmissä kunnissa.

Vaikuttajaviestintä on kirjastoille merkittävä asia ja siitä ei voi puhua liikaa. Miten kirjaston asiaa voi kunnassa viedä eteenpäin, miten nostaa esille vaikuttavuutta ja millaisella viestinnällä saadaan parhaimmat tulokset? Kauden viimeisessä webinaarissa alustajina Anni Tormas (Eura) ja Joni Rahja (Kalajoki).

Webinaarista tehdään tallenne, joka säilyy kaksi viikkoa. Jotta saisit linkin tallenteeseen, pitää ilmoittautumisen yhteydessä valita vaihtoehto ‘en, mutta haluan tallenteen katsottavaksi’.

Ilmoittaudu.

Lisätietoja:

Anu Ojaranta, kirjastotoimen ylitarkastaja
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
anu.ojaranta(a)avi.fi
0295018302

Kansalaisvaikuttaminen

Kirjastot ja demokratia -luentosarja syksyllä 2021

 

Aluehallintoviraston kirjastotoimi järjestää syksyllä 2021 viisiosaisen Kirjastot ja demokratia -luentosarjan. Demokratia on kriittinen osa suomalaista yhteiskuntaa ja kirjastoilla on lakisääteisen tehtävän lisäksi merkittävä rooli demokratian edistämistyössä muun muassa monilukutaitokasvattajana, tiedon tarjoajana sekä kaikille avoimena ja puolueettomana tilana. Luentosarja toimii kertaluonteisen kirjastojen demokratia-avustuksen tukena.

 

Luentosarjassa demokratiaa lähestytään yleisestä yksityiseen – aluksi määritellään mitä demokratialla tarkoitetaan ja tarkastellaan sen toteutumista niin Suomessa kuin nykyisessä globaalissa maailmassa. Lisäksi luennoilla syvennytään median ja demokratian suhteeseen, osallisuuteen ja sen menetelmien kehittämiseen demokratian toteutumisen näkökulmasta sekä erilaisiin kansalaisvaikuttamisen muotoihin.

 

To 25.11. kello 12–14 Kansalaisvaikuttaminen

Linkki tapahtumaan: Tapahtuma – Aluehallintovirasto (avi.fi)

 

Virtuaaliluento: Tutkimattomia ja maailmoja ja lapsia eri vuosikymmeniltä – lasten- ja nuortenkirjallisuus tarjoaa monipuolisia tutkimusaiheita ja näkökulmia.

Virtuaaliluento: Tutkimattomia ja maailmoja ja lapsia eri vuosikymmeniltä – lasten- ja nuortenkirjallisuus tarjoaa monipuolisia tutkimusaiheita ja näkökulmia. Hanna Järvenpää, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto ja Kaisa Laaksonen, Lastenkirjainstituutti.

Lastenkirjainstituutti järjestää syyslukukaudella 2021 luentosarjan lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimuksesta.

Luennot pidetään tiistaisin 14.9.–23.11. klo 14.15–15.45 Zoom-yhteydellä. Zoom-linkki tulee sivulle elokuussa.

Ohjelma löytyy täältä.

Luennot tallennetaan ja tekstitetään/käännetään suomeksi jatkokäyttöä varten. Luennot ovat vapaasti kaikkien katsottavissa. Linkki tallenteisiin tulee yllä olevalle sivulle.

Johtajien webinaarisarja, syksy 2021: osa 3 – Useamman kirjaston pyörittäminen, kaksi erilaista tapausta

Johtajawebinaarit syksyllä 2021

Osa 3. Useamman kirjaston pyörittäminen: kaksi erilaista tapausta

Keväällä 2021 toteutettu johtamisen webinaarisarja osoittautui erittäin suosituksi. Sarja saa jatkoa syksyllä 2021, kun kuulemme erilaisista johtamisen ratkaisuista ja vaikuttamisesta pienemmissä kunnissa.

Kahden paikkakunnan kirjastonjohtajuuden jakaminen on ollut esillä jo kauan ja erilaisia ratkaisuja on tehty eri puolilla Suomea. Tänään kuulemme kahdesta erilaisesta ratkaisusta. Satu Kinnari (Kannus/Toholampi) ja Siina Vieri (Pori/Nakkila) alustavat keskustelua syyskauden kolmannessa johtajawebinaarissa!

Webinaarista tehdään tallenne, joka säilyy kaksi viikkoa. Jotta saisit linkin tallenteeseen, pitää ilmoittautumisen yhteydessä valita vaihtoehto ‘en, mutta haluan tilauudesta tallenteen’.

Ilmoittautuminen.

Lisätietoja:

Anu Ojaranta, kirjastotoimen ylitarkastaja
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
anu.ojaranta(a)avi.fi
0295 018302

Virtuaaliluento: Lastenkirjallisuus ja tyttökirjat käännöstieteellisenä tutkimuskohteena. Laura Leden, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Lastenkirjainstituutti järjestää syyslukukaudella 2021 luentosarjan lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimuksesta.

Luennot pidetään tiistaisin 14.9.–23.11. klo 14.15–15.45 Zoom-yhteydellä. Zoom-linkki tulee sivulle elokuussa.

Ohjelma löytyy täältä.

Luennot tallennetaan ja tekstitetään/käännetään suomeksi jatkokäyttöä varten. Luennot ovat vapaasti kaikkien katsottavissa. Linkki tallenteisiin tulee yllä olevalle sivulle.

Virtuaaliluento: Flickskap i blickfånget. Flickforskning möter barnlitteraturforskning. Mia Österlund, docent, Åbo Akademi

Lastenkirjainstituutti järjestää syyslukukaudella 2021 luentosarjan lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimuksesta.

Luennot pidetään tiistaisin 14.9.–23.11. klo 14.15–15.45 Zoom-yhteydellä. Zoom-linkki tulee sivulle elokuussa.

Ohjelma löytyy täältä.

Luennot tallennetaan ja tekstitetään/käännetään suomeksi jatkokäyttöä varten. Luennot ovat vapaasti kaikkien katsottavissa. Linkki tallenteisiin tulee yllä olevalle sivulle.