Tasa-arvowebinaari

Yleisiä kirjastoja julkisina toimijoina velvoittaa tasa-arvolaki. Tasa-arvolain mukaisesti viranomaisten velvoitteena on edistää kaikessa toiminnassaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa. Toteutettavien tasa-arvon edistämistoimenpiteiden tulee perustua riittävän kattavaan pohjatietoon tasa-arvon tämänhetkisestä toteutumisesta.

Miten sukupuolten tasa-arvo tällä hetkellä toteutuu yleisten kirjastojen palveluissa ja miten sitä olisi tarpeen entisestään kehittää? Tähän kysymyksen pääkaupunkiseudun kirjastot lähtivät Etelä-Suomen Aluehallintoviraston tuella yhdessä etsimään vastauksia ulkopuolisen asiantuntijayrityksen, Ekvalitan, kanssa. Lopputuloksena syntyi kiinnostavia havaintoja, jotka haluamme jakaa koko suomalaisen kirjastokentän kanssa.

Hankkeen tulokset jaetaan ja raportti julkistetaan webinaarissa, joka pidetään 2.6.2022 klo 9-12. Webinaarin on tarkoitus jakaa tulosten ohella myös selvitystä tehtäessä kertyneitä oivalluksia ja näkökulmia, joista voisi olla muille kirjastoille apua niiden tasa-arvotyössä.

 

Tilaisuudesta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan osoitteessa https://link.webropol.com/s/tasa-arvowebinaari viimeistään 27.5. mennessä – ilmoittautuneille lähetetään webinaarin seurantalinkki sekä webinaarin jälkeen linkki julkaistuun selvitysraporttiin. Osallistujilla on mahdollisuus kysymiseen ja kommentointiin chatin välityksellä.

 

Ohjelma

9:00 Tervetulosanat, Ritva Nyberg, kirjastopalveluiden johtaja, Espoo

9:10 Videotervehdys, Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

9:20 Hankkeen taustasta ja lähtökohdista, Jaakko Tiinanen

9:35 Selvityksen toteutuksesta ja tuloksista, Malin Gustavsson, Ekvalita

10:35-10:50 Jaloittelutauko

10:50 Mikä kehittyy/kehittyi Kauniaisissa ja Espoossa?, Maria Grundvall ja Jaakko Tiinanen

11:00 Kulttuurin- ja sukupuolentutkijan näkökulmia teemaan, yliopistonlehtori, dos. Tuija Saresma, Jyväskylän yliopisto

11:45 Kiitos ja mahdolliset loppukysymykset

 

 

Pitääkö olla huolissaan? Kirjastot syrjäytymistä ehkäisemässä

Soteuudistuksen myötä keskustelu hyvinvoinnin edistämisestä on käynyt kiivaana. Kirjastoissa tehtävään hyvinvointityöhön liittyy olennaisena osana erilaisissa verkostoissa työskentely. On tärkeää myös tunnistaa niitä rooleja, joita kirjastolla voi olla hyvinvoinnin edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisemisessä.

Koulutuksessa paneudutaan syrjäytymiseen yleisenä ilmiönä, jonka lisäksi sitä lähestytään kirjastoille keskeisestä näkökulmasta – lukutaidosta – käsin. Webinaarissa esitellään erilaisia tapoja syrjäytymisen ehkäisemiseen, ja luodaan silmäyksiä myös nuorisotoimessa sekä liikuntatoimessa tehtävään työhön, joka voisi tarjota kumppanuusmahdollisuuksia kirjastoille.

Koulutus on suunnattu kaikille kirjastoissa työskenteleville sekä kaikille hyvinvointityöstä ja syrjäytymisen ehkäisemistä kiinnostuneille.

Koulutus on osallistujille maksuton.

 

Aika: 19.5.2022
Paikka: Kirjastokaista

Ilmoittautuminen: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1015411

 

Ohjelma

klo 9.00 Tervetulosanat

klo 9.10 Mikä ihmeen syrjäytyminen?, Katariina Mertanen, Helsingin yliopisto

klo 10.00 Lukutaito syrjäytymisen vastaisessa työssä – Omakehu hanke, Aleksis Salusjärvi

klo 10.45 tauko

klo 11.00 Näkökulmia kirjastojen rooliin syrjäytymisen ehkäisemisessä

Kirjasto polkuna työelämään, parikeskustelu Elina Nikola ja Virpi Launonen

Oppimiskokemuksista hyvinvointia kaupunkiverstaalla, erikoiskirjastonhoitaja Sanna Huttunen, Helsingin kaupunginkirjasto

Digitaidot toimijuuden ja jatkuvan oppimisen tukena aikuisasiakkailla – Tampereen tietotorit, Terhi Turkia ja Mika Kaunisto, Tampereen kaupunginkirjasto

klo 12 lounas

klo 12.45 Nuorisotoimen toiminnan tavoittavuus, Niclas Risku, aluehallintovirasto

klo 13.15 Yhteisöllisyyttä ja arjen taitoja nuorten tila Kuplasta, Katja Luoma ja Suvi Levonen, Seinäjoen kaupunginkirjasto

klo 13.35 tauko

klo 13.45 Digitaalinen pelaaminen, Kimmo Leinonen – Espoon kaupunki e-urheilun suunnittelija liikuntapalvelut

klo 14.15 Monikulttuurinen työyhteisö osana monikulttuurista yhteisöä, Leena Kaunisto, Espoon kaupunginkirjasto

klo 14.45 Loppukeskustelu

 

 

Lisätietoja:

ylitarkastaja Marko Ojala, marko.ojala(a)avi.fi, p. 029 501 6175

kirjastotoimen ylitarkastaja Virpi Launonen, virpi.launonen(a)avi.fi, puh. 0295 016 845

kirjastotoimen ylitarkastaja Mika Mustikkamäki, mika.mustikkamaki(a)avi.fi, p. 029 501 8843

Kirjastot ja henkinen kriisinkestävyys

Kirjastot ja henkinen kriisinkestävyys

Maailmassa ja erityisesti Euroopassa on menossa jo kolmas erittäin poikkeuksellinen kevät. Koronakriisi ja Venäjän aloittama hyökkäyssota ovat haastaneet talouden ja tiedonvälityksen globaalisti. Epävarmuus nakertaa ihmisten jaksamista ja hyvinvointia.

AVI Kirjastotoimen järjestämässä valtakunnallisessa koulutuksessa tutustutaan Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan ja erityisesti varautumisen kärkiin, joista yksi on henkinen kriisinkestävyys. Henkiseen kriisinkestävyyteen paneudutaan syvällisemmin Aalto-yliopiston työelämäprofessori Jarno Limnellin puheenvuorossa. Valtiotieteiden tohtori Anu Ojaranta johdattaa meidät problematiikkaan, joka liittyy kirjastojen rooliin tiedonvälittäjänä. Lisäksi kuulemme teemaan liittyvät puheenvuorot Hausjärven kunnankirjastosta ja Helsingin kaupunginkirjastosta.

 

10.5.22 klo 9–12 Teamsissa

Ilmoittautuminen ja ohjelma: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1006786

Koulutus on maksuton, ja se on tarkoitettu kaikille kirjastoissa ja kirjastojen parissa työskenteleville.

 

Tervetuloa erittäin ajankohtaiseen koulutukseen!

Johtamisen webinaarisarja kevät 2022- Osa 2 Kirjastot ja osallistaminen

Johtamisen webinaarisarja keväällä 2022

Osa 2. Kirjastot ja osallistaminen

Keväällä 2021 alkanut johtamisen webinaarisarja saa jatkoa keväällä 2022, kun järjestämme kaksi erillistä webinaaria.

Kauden toisessa webinaarissa puhutaan siitä, miten kirjasto voi osallistaa asiakkaitaan erilaisin tavoin. Alustajina Inka Jousea Lahdesta kertoo mm. erätaukomenetelmän toteutuksen kokemuksista sekä Katja Valjakka ja Mari Haatainen Mikkelistä kertovat Kuntalaisen kirjasto -hankkeen menetelmistä ja kokemuksista.

Keskiviikkona 27.4. klo 9–11

 

Ilmoittautuminen: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/974173

Webinaarista tehdään tallenne, joka säilyy kaksi viikkoa. Osallistujat saavat tallennelinkin sekä esittäjien aineistot palautekyselyn yhteydessä.

Lisätietoja:

Anu Ojaranta, kirjastotoimen ylitarkastaja
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
anu.ojaranta(a)avi.fi
0295018302

Tervetuloa!

Omatoimikirjaston lainsäädäntö

Omatoimikirjaston lainsäädäntö

Tässä koulutuksessa käydään läpi omatoimikirjastojen lainsäädäntöä ja esimerkiksi sitä, millaisia sääntöjä, valvontaa ja rajoitustoimia voidaan tehdä.

Kouluttajana toimii Lounais-Suomen aluehallintoviraston Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen johtaja Esko Lukkarinen.

21.4.2022 klo 9.00-11.00

 

Ilmoittaudu koulutukseen tapahtumakalenterissa: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/948334

Tapahtumasta tehdään tallenne ja se on katsottavissa 2 viikkoa. Linkki tallenteeseen tulee samassa viestissä palautekyselyn kanssa. Osallistujat saavat samalla myös webinaarin diat.

Tervetuloa koulutukseen! 

Kirjastot demokratian edistäjänä: Nuoret aikuiset ja osallisuus

Alkaa: 17.2.2022 9:30
Päättyy: 17.2.2022 11:30
Ilmoittautuminen alkaa: 21.1.2022 12:45
Ilmoittautuminen päättyy: 14.2.2022 16:15
Aihe: Kirjasto
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Itä-Suomen aluehalllintovirasto, Lapin aluehallintovirasto, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

 

Aluehallintovirastojen kirjastotoimi julkaisi loppuvuodesta 2021 tulokset ajankohtaisesta kyselystä teemalla ”Kirjasto demokratian edistäjänä”. Vastaajia ei rajattu kirjaston käyttäjiin, vaan kyselyn ja haastattelujen otanta (N=1000) muodostettiin valtakunnallisesta kuluttajapaneelista kiintiöidyllä satunnaispoiminnalla asuinalueen, sukupuolen, ikäluokan ja äidinkielen mukaan. Kyselyä oli laatimassa AVIen ylitarkastajien lisäksi kirjastoalan ammattilaisia alueellista kehittämistehtävää hoitavista kirjastoista ja valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavasta kirjastosta. Kyselyn toteutti Feelback Oy.
Tässä webinaarissa tarkastelemme kyselyn tuloksia erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten vastausten pohjalta. Miten kirjasto ja sen palvelut näyttäytyvät tälle kohderyhmälle ja miten heidän tarpeensa ja näkemyksensä eroavat muista kyselyyn vastanneiden arvioista? Lisäksi kuulemme tutkijan näkökulmasta toimivista käytännöistä nuorten osallisuuden tukemiseen, sekä saamme kyselyn toteuttajalta tukea tulosten tulkintaan. Tervetuloa mukaan!

Ohjelma

09:30 Tervetuloa webinaariin. Satu Ihanamäki, kirjastotoimen ylitarkastaja, Lapin aluehallintovirasto.
09:35 Väestökyselyn tuloksista: nuorten ja nuorten aikuisten näkökulma. Satu Ihanamäki, kirjastotoimen ylitarkastaja, Lapin aluehallintovirasto.
10:05 Kyky toimia, halu osallistua: mitä nuorten osallisuuden tukemisesta tiedetään? Tomi Kiilakoski, Nuorisotutkimusverkosto; dosentti, Tampereen yliopisto.
10:50 Kyselyn toteuttajan näkökulma: miten dataa tulisi tulkita? Ville Klem, Feelback Oy.
11:10 Keskustelua ja kysymyksiä

 

Ilmoittautuminen

 

Lisätietoja

kirjastotoimen ylitarkastajat
Virpi Launonen, virpi.launonen(a)avi.fi, p. 029 501 6845
Satu Ihanamäki, satu.ihanamaki(a)avi.fi, p. 029 501 7395
Mika Mustikkamäki, mika.mustikkamaki(a)avi.fi, p. 029 501 8843