Vaikuttavuuden arviointi kirjastoissa

Vaikuttavuuden arviointia lähestytään tilaisuudessa esityksin ja työpajaosuuksin kirjaston hanketoiminnan ja tietojohtamisen näkökulmasta. Tilaisuus tutustuttaa vaikuttavuuden arvioinnin käsitteistöön, menetelmiin ja nykytilaan, sekä auttaa hallitsemaan yhdenmukaisesti ja varmasti vaikuttavuuden arviointiin liittyvän käsitteistön. Lisäksi tilaisuus opettaa hyödyntämään erilaisia lähteitä ja materiaaleja arviointityön käyttöönoton pohjana ja tunnistamaan yhdessä muiden kirjastolaisten kanssa esimerkkejä vaikuttavuuden arvioinnista.
Vaikuttavuutta havainnollistetaan etukäteen ja tilaisuuden päätteeksi tehtävällä kyselyllä, joka arvioi osallistujien käsityksissä ja taidoissa tapahtunutta muutosta ennen ja jälkeen tilaisuuden, sekä viemällä omaan työyhteisöön tuloksena 2-3 asiaa, joita tulee jakamaan eteenpäin omassa kirjastoympäristössään.
Ilmoittautuminen.  Ilmoittautuminen päättyy: 17.9.2021 klo 16:15 

 

Lisätiedot:

Kirjastotoimen ylitarkastaja Mika Mustikkamäki
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Sähköposti: mika.mustikkamaki(a)avi.fi
Puhelin: +358 29 501 8843