Tietosuoja kirjastossa

Ennakkotieto.

Aluehallintovirastot järjestävät toivotun Tietosuoja kirjastossa -koulutuksen 9.12. klo 9-11.