Tiedolla johtamisen työkalusprintti: Tilastokatsaus 2021

Tiedolla johtamisen työkalusprintti: Tilastokatsaus 2021

Vuoden 2021 tilastot julkaistiin huhtikuun alussa. AVI Kirjastotoimi järjestää tilastokatsauksen menneeseen vuoteen. Tilaisuudessa käydään läpi huomioita, joita tilastoista nousee sekä esitellään uutta visualisointityökalua.

 

25.4.22 klo 13–14.30 Teamsissa

Ilmoittautuminen: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1008133

Koulutus on maksuton, ja se on tarkoitettu kaikille kirjastojen toimintatilastojen parissa työskenteleville ja kirjastojen kehittämisestä kiinnostuneille.

Tervetuloa!

 

Lisätietoja: kirjastotoimen ylitarkastaja Virpi Launonen, virpi.launonen(at)avi.fi, puh. 0295 016 845

 

 

Tiedolla johtamisen työkalusprintti: KulttuuriTEA

Tiedolla johtamisen työkalusprintti: KulttuuriTEA

Aika: 26.1.22 klo 9–11
Paikka: Microsoft Teams
Kohderyhmä: Yleisten kirjastojen henkilökunta

Valtakunnallinen poikkihallinnollinen yhteistyö on nostanut taiteen ja kulttuurin tärkeäksi
osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä kunnissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Kuntaliitto keräsivät vuonna 2021 toisen kerran
tietoa kuntien hyvinvointia ja terveyttä kulttuuritoiminnasta. Tiedot toimitti 279 (95 %)
kuntaa.
Tiedot kerättiin terveydenedistämisaktiivisuuden (TEA) viitekehyksen (sitoutuminen, joh-
taminen, seuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, yhteiset käytännöt, osallisuus, muut ydin-
toiminnat) mukaisesti. Tiedonkeruun tavoitteena on vahvistaa kulttuuritoiminnan sekä taiteen
ja kulttuurin keinoin tapahtuvan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tietopohjaa sekä
toiminnan arviointia kunnassa.
Tiedolla johtamisen työkalusprintissä tutustutaan KulttuuriTEA:n antiin kirjastojen osalta.
Webinaarissa käydään läpi KulttuuriTEA:n rakennetta ja keskustellaan mitä tietoa KulttuuriTEA
antaa meille ja miten sitä voi soveltaa kirjastojen johtamiseen.

 

Tutkimustiivistelmä.

Tulokset.

Ilmoittautuminen.

 

Lisätietoja: kirjastotoimen ylitarkastaja Virpi Launonen, virpi.launonen(a)avi.fi, p. 029 501 6845