TEAviisari ja kulttuurin sekä kirjastojen hyvinvointivaikutukset

TEAviisari on työväline kunnille ja kouluille. Tiedot kuvaavat terveydenedistämisaktiivisuutta eli kunnan toimintaa asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Nyt kuntien kulttuuritoiminnan tilaa kuvaavia mittareita on tuotu mukaan kunnittaiseen ja valtakunnalliseen vertailuun. Asioita voi tutkia ja vertailla hyvinkin monipuolisella tavalla. Oman kunnan eri hallintokuntien satsaukset tai samankokoisten kuntien tulokset ym. saa esiin havainnollisessa käyttöliittymässä.

Aluehallintovirasto järjesti seminaaripäivän, jonka tallenteista saa osviittaa viisarityökalun käytöstä. Kirjastokaistalta löytyvät kaikki päivän esitykset, mutta kuntien vertailutyökaluista saa parhaiten selkoa THL:n Niina Saukon esityksestä TEAviisarin kulttuuri – tiedonkeruun keskeisiä tuloksia tietojen hyödyntämisen näkökulmasta.

Kaikki esitykset löytyvät Kirjastokaista.fi:n sivuilta.

Uutinen kulttuurin tulosta mukaan TEAviisariin

TEAviisari työkaluineen ja opastusvideoineen