Yhdenvertaisuuskoulutus

Ake-koulutuksena tulossa 22.9.2022 klo 13-15.30 Yhdenvertaisuuskoulutus etänä Teamsissa

Teemoina ovat seuraavat: asiakkaan kohtaaminen, sukupuolisensitiivinen huomioiminen kirjaston informaatiotyössä ja sateenkaarevuuden huomioiminen työelämässä. Lisäksi ohjelmassa kokemuskouluttajan puheenvuoro.

Setan pitämä koulutusosio tallennetaan, kokemusasiantuntijan puheenvuoroa ei.

Mitä kysymyksiä haluaisitte koulutuksessa käsiteltävän? Kysymykset lähetetään tämän kyselyn kautta anonyymisti.

Tasa-arvowebinaari

Yleisiä kirjastoja julkisina toimijoina velvoittaa tasa-arvolaki. Tasa-arvolain mukaisesti viranomaisten velvoitteena on edistää kaikessa toiminnassaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa. Toteutettavien tasa-arvon edistämistoimenpiteiden tulee perustua riittävän kattavaan pohjatietoon tasa-arvon tämänhetkisestä toteutumisesta.

Miten sukupuolten tasa-arvo tällä hetkellä toteutuu yleisten kirjastojen palveluissa ja miten sitä olisi tarpeen entisestään kehittää? Tähän kysymyksen pääkaupunkiseudun kirjastot lähtivät Etelä-Suomen Aluehallintoviraston tuella yhdessä etsimään vastauksia ulkopuolisen asiantuntijayrityksen, Ekvalitan, kanssa. Lopputuloksena syntyi kiinnostavia havaintoja, jotka haluamme jakaa koko suomalaisen kirjastokentän kanssa.

Hankkeen tulokset jaetaan ja raportti julkistetaan webinaarissa, joka pidetään 2.6.2022 klo 9-12. Webinaarin on tarkoitus jakaa tulosten ohella myös selvitystä tehtäessä kertyneitä oivalluksia ja näkökulmia, joista voisi olla muille kirjastoille apua niiden tasa-arvotyössä.

 

Tilaisuudesta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan osoitteessa https://link.webropol.com/s/tasa-arvowebinaari viimeistään 27.5. mennessä – ilmoittautuneille lähetetään webinaarin seurantalinkki sekä webinaarin jälkeen linkki julkaistuun selvitysraporttiin. Osallistujilla on mahdollisuus kysymiseen ja kommentointiin chatin välityksellä.

 

Ohjelma

9:00 Tervetulosanat, Ritva Nyberg, kirjastopalveluiden johtaja, Espoo

9:10 Videotervehdys, Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

9:20 Hankkeen taustasta ja lähtökohdista, Jaakko Tiinanen

9:35 Selvityksen toteutuksesta ja tuloksista, Malin Gustavsson, Ekvalita

10:35-10:50 Jaloittelutauko

10:50 Mikä kehittyy/kehittyi Kauniaisissa ja Espoossa?, Maria Grundvall ja Jaakko Tiinanen

11:00 Kulttuurin- ja sukupuolentutkijan näkökulmia teemaan, yliopistonlehtori, dos. Tuija Saresma, Jyväskylän yliopisto

11:45 Kiitos ja mahdolliset loppukysymykset