Pitääkö olla huolissaan? Kirjastot syrjäytymistä ehkäisemässä

Soteuudistuksen myötä keskustelu hyvinvoinnin edistämisestä on käynyt kiivaana. Kirjastoissa tehtävään hyvinvointityöhön liittyy olennaisena osana erilaisissa verkostoissa työskentely. On tärkeää myös tunnistaa niitä rooleja, joita kirjastolla voi olla hyvinvoinnin edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisemisessä.

Koulutuksessa paneudutaan syrjäytymiseen yleisenä ilmiönä, jonka lisäksi sitä lähestytään kirjastoille keskeisestä näkökulmasta – lukutaidosta – käsin. Webinaarissa esitellään erilaisia tapoja syrjäytymisen ehkäisemiseen, ja luodaan silmäyksiä myös nuorisotoimessa sekä liikuntatoimessa tehtävään työhön, joka voisi tarjota kumppanuusmahdollisuuksia kirjastoille.

Koulutus on suunnattu kaikille kirjastoissa työskenteleville sekä kaikille hyvinvointityöstä ja syrjäytymisen ehkäisemistä kiinnostuneille.

Koulutus on osallistujille maksuton.

 

Aika: 19.5.2022
Paikka: Kirjastokaista

Ilmoittautuminen: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1015411

 

Ohjelma

klo 9.00 Tervetulosanat

klo 9.10 Mikä ihmeen syrjäytyminen?, Katariina Mertanen, Helsingin yliopisto

klo 10.00 Lukutaito syrjäytymisen vastaisessa työssä – Omakehu hanke, Aleksis Salusjärvi

klo 10.45 tauko

klo 11.00 Näkökulmia kirjastojen rooliin syrjäytymisen ehkäisemisessä

Kirjasto polkuna työelämään, parikeskustelu Elina Nikola ja Virpi Launonen

Oppimiskokemuksista hyvinvointia kaupunkiverstaalla, erikoiskirjastonhoitaja Sanna Huttunen, Helsingin kaupunginkirjasto

Digitaidot toimijuuden ja jatkuvan oppimisen tukena aikuisasiakkailla – Tampereen tietotorit, Terhi Turkia ja Mika Kaunisto, Tampereen kaupunginkirjasto

klo 12 lounas

klo 12.45 Nuorisotoimen toiminnan tavoittavuus, Niclas Risku, aluehallintovirasto

klo 13.15 Yhteisöllisyyttä ja arjen taitoja nuorten tila Kuplasta, Katja Luoma ja Suvi Levonen, Seinäjoen kaupunginkirjasto

klo 13.35 tauko

klo 13.45 Digitaalinen pelaaminen, Kimmo Leinonen – Espoon kaupunki e-urheilun suunnittelija liikuntapalvelut

klo 14.15 Monikulttuurinen työyhteisö osana monikulttuurista yhteisöä, Leena Kaunisto, Espoon kaupunginkirjasto

klo 14.45 Loppukeskustelu

 

 

Lisätietoja:

ylitarkastaja Marko Ojala, marko.ojala(a)avi.fi, p. 029 501 6175

kirjastotoimen ylitarkastaja Virpi Launonen, virpi.launonen(a)avi.fi, puh. 0295 016 845

kirjastotoimen ylitarkastaja Mika Mustikkamäki, mika.mustikkamaki(a)avi.fi, p. 029 501 8843