Aluehallintovirasto

Demokratiahankkeiden juhlaseminaari: Sivistystä ja demokratiaa – kirjastot demokratiaa vahvistamassa

Kirjastojen lakisääteiset tehtävät edistävät demokratiaa yhteiskunnassamme monin eri tavoin. Kirjastot mahdollistavat pääsyn aineistoihin, sivistykseen, kulttuuriin ja monipuolisiin kohtaamisiin sekä fyysisessä että virtuaalisessa tilassa. Yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua sekä aktiivisuuta kansalaisuutta edistämällä kirjastot asemoivat itsensä osaksi luottamukselle perustuvaa sivistysyhteiskuntaa, jossa erilaisilla äänillä on mahdollisuus päästä kuuluviin.

Aluehallintovirastot myönsivät syksyllä 2021 avustuksia kirjastojen demokratiahankkeiden toteuttamiseksi. Nämä hankkeet ovat päättymässä pääosin vuoden 2023 lopussa, ja kutsumme kaikki aiheesta kiinnostuneet mukaan päätösseminaariin kuuntelemaan ajankohtaisia asiantuntijapuheenvuoroja sekä nostoja rahoitetuista hankkeista. Kirjastojen demokratiatoiminta on yhteiskunnallisesti tärkeässä asemassa ja toteutetut hankkeet toimivat mallina ja oppaina kaikille kirjastoille, jotta toimintaa voidaan edistää kaikissa Suomen kirjastoissa.

Ilmoittautumisen kautta voit valita osallistutko tilaisuuteen paikan päällä vai seuraatko tilaisuutta verkon välityksellä.

Ilmoittautuminen, sekä lähiosallistujille että verkon välityksellä osallistujille. Ilmoittautumiset tilaisuuteen viimeistään 17.11.

https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1412131

Aika: Perjantaina, 24.11.2023 klo 9.30-15.00

Paikka: Maijansali, Oodi, Töölönlahdenkatu 4, Helsinki

Ohjelma
09.30 Aamukahvi 

10.00 Tilaisuuden avaus
Mika Mustikkamäki, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
10.15 Eduskunnan terveiset kirjastojen demokratiatyölle
varapuhemies Paula Risikko
10.30 Sivistys, kirjastot ja demokratian tulevaisuus
akatemiatutkija Timo Miettinen, Helsingin yliopisto.
11.10 Demokratiahankkeiden kyselyn tulokset
Anu Ojaranta, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
11.30 Tiedollinen luottamus ja kirjastot
yliopistonlehtori Reijo Kupiainen, Tampereen yliopisto
12.00 Lounas (omakustanteinen)
13.00 Neljän demokratiahankkeen esittelyt
Kansanvallan uljas linnake! Marjo Hietikko, Tampereen kaupunginkirjasto
Maailma on meidän, Anna Kippola, Raahen kaupunginkirjasto
Porvoossa puhuttaa, Tomi Lassi, Porvoon kaupunginkirjasto
Demokratia Vaarassa, Pia Rask-Jussila, Joensuun kaupunginkirjasto
14.00 Paneelikeskustelu – demokratian tulevaisuudet ja kirjasto  
Heikki Lauha, asiantuntija, Sitra
Juha Manninen, toiminnanjohtaja, Suomen kirjastoseura
Reijo Kupiainen, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
Anna Kontula, kansanedustaja
14.45 Loppusanat ja tilaisuuden päättäminen

Tilaisuus on osallistujille maksuton.

Lisätietoja:
Anu Ojaranta, kirjastotoimen ylitarkastaja, LSAVI
Mika Mustikkamäki, kirjastotoimen ylitarkastaja, LSSAVI

Kirjastot demokratian vihollisia kampittamassa

Kirjastot demokratian vihollisia kampittamassa

Kirjastojen tehtävä on edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua ja tukea sitä kautta aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Kirjastojen toiminta edistää näin myös väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin.

Mitä on demokratiakasvatus, ja miten kirjastojen ammattilaiset voisivat hyödyntää sen näkökulmia ja menetelmiä työssään? Miten vihapuhe murentaa kulttuurista moninaisuutta ja aiheuttaa toiseutta? Mitä ovat somessa muotoutuvan poliittisen polarisaation mekanismit?

Tervetuloa mukaan AVI Kirjastotoimen koulutustilaisuuteen.

 

Aika: 16.2.2023 kello 9-12
Paikka: Kirjastokaista

Ilmoittautuminen: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1202479

Koulutus on osallistujille maksuton. Tilaisuuden puheenvuorot tallennetaan Kirjastokaistalle.

 

Ohjelma

 

09.00-09.05 Tervetuloa, kirjastotoimen ylitarkastaja Mika Mustikkamäki
09.05-10.00 Demokratiakasvatuksen haasteet ja mahdollisuudet, tutkija Tuukka Tomperi ja väitöskirjatutkija Sonja Helkala, Tampereen yliopisto
10.00-10.45 Vihapuhe demokratian uhkana, dosentti Tuija Saresma, Jyväskylän yliopisto
10.45-11.00 Tauko
11.00-11.30 Poliitikkoihin kohdistuva vihapuhe somessa, yliopisto-opettaja Jari-Mikko Meriläinen, Jyväskylän yliopisto
11.30-11.50 Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022, asiantuntija Harto Pönkä, Innowise
11.50-12.00 Yhteenveto

 

Lisätiedot
Kirjastotoimen ylitarkastaja Mika Mustikkamäki, mika.mustikkamaki(a)avi.fi, puh. 029 501 8843

 

Kehitä kirjastoa -työpaja

Työpaja järjestetään etänä Teamsissa.

 

Ohjelma:

9-9.10 Tervetuloa

9.10-9.40 Kysy asiakkaalta! Asiakkaiden osallistaminen kirjastoissa/ Ira Cottier, Mikko Kallionsivu

9.40-9.50 Suullisen asiakaspalautteen kerääminen/ Riikka Huotari

9.50-10 Kahvitauko

10-11 Asiakaskyselyiden teko/ Zef, M365 Forms, Instagram

11-11.10 Kehitä kirjastoa –sivun esittely

11.10-11.50 Sivun ylläpito: ideointi pienryhmissä

11.50-12 Koonti ja lopetus

 

Tämä työpaja on tarkoitettu pääasiassa Lapin kirjastoille. Voit osallistua myös Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan työpajaan 20.10., jos et saa tätä päivää sovitettua aikatauluusi.

Ilmoittaudu tästä linkistä.

Tietoisku: Turvallisemman tilan periaatteet kirjastoille

Puhujana Riikka Rajala, joka on käsitellyt aihetta vuonna 2021 julkaistussa opinnäytteessään “Turvallisemmassa tilassa: voiko turvallisempi tila lisätä osallisuutta”, jossa yhtenä case-esimerkkinä oli Oodi-kirjasto. Riikka tunnetaan myös Suomen kirjastoseuran järjestösihteerinä.
Tietoisku järjestetään etänä Teamsissa, kutsu on lähtenyt Kirjasto AKE Oulu -Teamsin jäsenille ja pääset kokoukseen myös Teamsin kalenterista.
Lisätietoja: Hanna Jarva, hanna.jarva(a)ouka.fi

Erätauko-koulutuksen seurantatapaaminen

To 8.12. klo 8.30-11 seurantatapaaminen etänä

 

Erätauko-ohjaajakoulutuksen seurantatapaaminen

to 8.12. klo 8.30-11 etänä

Tervetuloa Erätauko-ohjaakoulutuksen seurantatapaamiseen! Seurantatapaaminen on tarkoitettu 22.11. ja 23.11. Erätauko-koulutuksiin osallistuneille. Tarkemmat ohjeet ja lisätietoja tapaamisen sisällöstä kerrotaan Erätauko-koulutuksessa. Seurantatapaaminen järjestetään etänä ja osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.

Ilmoittautuminen on avoinna ma 24.11.2022 klo 15.30 asti. Osallistujamaksimi on 40 henkilöä.

Ilmoittaudu tästä.

 

Lisätietoja:

Raisa Laitala
raisa.laitala (at) ouka.fi

Erätauko-ohjaajakoulutus

Erätauko-ohjaajakoulutus

 

Tervetuloa Erätauko-ohjaakoulutukseen! Koulutuksessa pääset osallistumaan Erätauko-keskusteluun, kuulet mikä on Erätauko-menetelmä ja saat eväitä oman Erätauko-keskustelun järjestämiseen. Erätauko-ohjaajakoulutuksen vetäjänä toimii Erätauko-säätiön asiantuntija, Efe Evwaraye. Efe on on tehnyt töitä merkittävän osan työurastaan vuorovaikutuksen edistämisen eteen Suomessa. Erätauko-säätiössä Efe pohtii, miten Erätauko-menetelmä, jonka ytimessä on dialogi, voi tulla hyödynnetyksi erilaisissa ympäristöissä ja osana erilaisia kokonaisuuksia.

Erätauko on uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua – mahdollisuus pysähtyä ja harkita asioita rauhassa. Erätauon avulla voit tuoda eri lähtökohdista tulevia ihmisiä käymään mahdollisimman tasavertaista keskustelua ja pystyt osallistamaan myös heidät, jotka herkästi jäävät keskustelujen ulkopuolelle. Erätauko-ohjaajakoulutuksessa osallistuja saa perehdytyksen Erätauon taustoihin, itse menetelmän ohjaamiseen sekä Erätauko-keskustelun valmisteluun. Koulutuksen päämäärä on, että osallistuja tulee varustetuksi tarvittavin työkaluin voidakseen aloittaa omien Erätauko-keskustelujen järjestämisen ja ohjaamisen. Koulutuksen rakenteeseen sisältyy myös Erätauko-keskustelu. Yksi parhaita tapoja oppia Erätauosta ja tutustua menetelmään tapahtuu osallistumalla Erätauko-keskusteluun.

Erätauko-menetelmä on suunniteltu mahdollisimman yksinkertaiseksi ja helposti käyttöön otettavaksi ja sitä voi hyödyntää mm. kun tarvitset syvempää ymmärrystä jostain aiheesta, itsestäsi tai muista. Menetelmää käytetään myös osana erilaisia kokonaisuuksia, kuten päätöksentekoprosesseja, strategiatyöstöjä ja eri valmisteluja. Näiden lisäksi voit hyödyntää menetelmää osallisuuden tunteen vahvistamisessa esimerkiksi omassa organisaatiossasi tai yhteisössäsi.

Erätauko-ohjaajakoulutus sopii jokaiselle, joka on kiinnostunut toteuttamaan tulevaisuudessa omia Erätauko-keskusteluja.

Lisätietoa Erätauko-menetelmästä ja Erätauko-säätiöstä toimijana löydät säätiön kotisivuilta osoitteesta www.eratauko.fi Voit halutessasi perehtyä lisää menetelmään myös mm. tutustumalla kotisivuilta löytyviin työkaluihin ja/tai lukemalla Erätauko-käyttäjäkokemuksia.

Työkalut: www.eratauko.fi/tyokalut/

Diablogit: www.eratauko.fi/kategoria/diablogit/

 

Ilmoittautuminen on avoinna ma 24.10.2022 klo 15.30 asti. Osallistujamaksimi on 20 henkilöä.

Koulutus on samansisältöinen kuin ti 22.11.2022 klo 8.30-15.30 järjestettävä etäkoulutus, joten osallistuthan vain toiseen. Ilmoittauduthan myös to 8.12. klo 8.30-11 etäyhteyksin pidettävään koulutuksen seurantatapaamiseen.

Ilmoittaudu tästä.

 

Lisätietoja:

Raisa Laitala
raisa.laitala (at) ouka.fi

Erätauko-ohjaajakoulutus

Erätauko-ohjaajakoulutus

 

Tervetuloa Erätauko-ohjaakoulutukseen! Koulutuksessa pääset osallistumaan Erätauko-keskusteluun, kuulet mikä on Erätauko-menetelmä ja saat eväitä oman Erätauko-keskustelun järjestämiseen. Erätauko-ohjaajakoulutuksen vetäjänä toimii Erätauko-säätiön asiantuntija, Efe Evwaraye. Efe on on tehnyt töitä merkittävän osan työurastaan vuorovaikutuksen edistämisen eteen Suomessa. Erätauko-säätiössä Efe pohtii, miten Erätauko-menetelmä, jonka ytimessä on dialogi, voi tulla hyödynnetyksi erilaisissa ympäristöissä ja osana erilaisia kokonaisuuksia.

Erätauko on uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua – mahdollisuus pysähtyä ja harkita asioita rauhassa. Erätauon avulla voit tuoda eri lähtökohdista tulevia ihmisiä käymään mahdollisimman tasavertaista keskustelua ja pystyt osallistamaan myös heidät, jotka herkästi jäävät keskustelujen ulkopuolelle. Erätauko-ohjaajakoulutuksessa osallistuja saa perehdytyksen Erätauon taustoihin, itse menetelmän ohjaamiseen sekä Erätauko-keskustelun valmisteluun. Koulutuksen päämäärä on, että osallistuja tulee varustetuksi tarvittavin työkaluin voidakseen aloittaa omien Erätauko-keskustelujen järjestämisen ja ohjaamisen. Koulutuksen rakenteeseen sisältyy myös Erätauko-keskustelu. Yksi parhaita tapoja oppia Erätauosta ja tutustua menetelmään tapahtuu osallistumalla Erätauko-keskusteluun.

Erätauko-menetelmä on suunniteltu mahdollisimman yksinkertaiseksi ja helposti käyttöön otettavaksi ja sitä voi hyödyntää mm. kun tarvitset syvempää ymmärrystä jostain aiheesta, itsestäsi tai muista. Menetelmää käytetään myös osana erilaisia kokonaisuuksia, kuten päätöksentekoprosesseja, strategiatyöstöjä ja eri valmisteluja. Näiden lisäksi voit hyödyntää menetelmää osallisuuden tunteen vahvistamisessa esimerkiksi omassa organisaatiossasi tai yhteisössäsi.

Erätauko-ohjaajakoulutus sopii jokaiselle, joka on kiinnostunut toteuttamaan tulevaisuudessa omia Erätauko-keskusteluja.

Lisätietoa Erätauko-menetelmästä ja Erätauko-säätiöstä toimijana löydät säätiön kotisivuilta osoitteesta www.eratauko.fi Voit halutessasi perehtyä lisää menetelmään myös mm. tutustumalla kotisivuilta löytyviin työkaluihin ja/tai lukemalla Erätauko käyttäjäkokemuksia.

Työkalut: www.eratauko.fi/tyokalut/

Diablogit: www.eratauko.fi/kategoria/diablogit/

 

Ilmoittautuminen on avoinna ma 24.10.2022 klo 15.30 asti. Osallistujamaksimi on 15 henkilöä.

Koulutus on samansisältöinen kuin ke 23.11.2022 klo 8.30-15.30 Oulussa järjestettävä lähikoulutus, joten osallistuthan vain toiseen. Ilmoittauduthan myös to 8.12. klo 8.30-11 etäyhteyksin pidettävään koulutuksen seurantatapaamiseen.

Ilmoittaudu tästä.

 

Lisätietoja:

Raisa Laitala
raisa.laitala (at) ouka.fi

Kehitä kirjastoa -työpaja

Työpaja järjestetään etänä Teamsissa.

 

Aikataulu:

9-9.10 Tervetuloa

9.10-9.40 Kysy asiakkaalta! Asiakkaiden osallistaminen kirjastoissa/ Ira Cottier, Mikko Kallionsivu

9.40-9.50 Suullisen asiakaspalautteen kerääminen/ Riikka Huotari

9.50-10 Kahvitauko

10-11 Asiakaskyselyiden teko/ Zef, M365 Forms, Instagram

11-11.10 Kehitä kirjastoa –sivun esittely

11.10-11.50 Sivun ylläpito: ideointi pienryhmissä

11.50-12 Koonti ja lopetus

 

Tämä työpaja on tarkoitettu pääasiassa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastoille. Voit osallistua myös Lapin työpajaan 5.10., jos et saa tätä päivää sovitettua aikatauluusi.

Ilmoittaudu tästä linkistä.

Tulevaisuuden kirjastoammattilainen: Tulevaisuuden tapahtumatuotanto – Vetovoimaa ja inspiraatiota kirjastotapahtumien tuottamiseen

Tulevaisuuden kirjastoammattilainen: Tulevaisuuden tapahtumatuotanto – Vetovoimaa ja inspiraatiota kirjastotapahtumien tuottamiseen

Kalajoen kirjastossa 11.10.2022. (Kalajoentie 1, 85100 Kalajoki)
Koulutuksesta ei järjestetä etälähetystä. Samansisältöinen koulutus tullaan järjestämään myös Kajaanissa ja Oulussa.

 

Millainen on onnistuneen kirjastotapahtuman sielu, missä pitäisi vielä hioa? Mitkä ovat tärkeimmät seikat, jotka tapahtumien toteutuksessa tulisi huomioida? Kirjastolla on tärkeä tehtävä demokratian, osallisuuden ja kansalaisvaikuttamisen areenana – millä tavoin tapahtumallisuus ja kirjastotapahtumien toteuttaminen työn arjessa tukee uutta roolia?

Koulutuspäivän aikana etsitään uutta inspiraatiota ja tietoa kirjastotapahtumien tuottamiseen sekä tutustutaan tapahtumatuotannon tärkeimpiin osa-alueisiin, nouseviin trendeihin ja niiden soveltamiseen kirjastopalveluissa. Ideoimme yhdessä myös uusia tapahtumakonsepteja kirjastoihin.

Koulutuspäivän kouluttajana ja fasilitaattorina toimii tuottaja, projektiammattilainen ja sertifioitu fasilitaattori Hanna Jakku. Oulun kaupungilla projektipäällikkönä kulttuurialan kehittämisen parissa työskentelevä Jakku on taustaltaan festivaali- ja tapahtumatuottaja. Jakun sydän sykkii kansainvälisten suurtapahtumatuotantojen jälkeen kivalle kaupunkikulttuurille, yhteisön erityispiirteistä ammentaville vaihtoehtotapahtumille sekä kirjastolle julkisen sektorin parhaana kulttuuripalveluna.

 

Koulutuspäivän aikataulu

9.00–9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit

9.30–12.00 Yhteisen työskentelyn aloitus, reflektoivat inspiraatio- ja tietoiskut

 • Kirjastossa tapahtuu – miten luomme kirjaston kokoisia, lähituotettuja elämyksiä?
 • Tapahtumien merkityksestä työn arjessa: miten tapahtumallisuus voisi olla osa kirjaston toimintaa?
 • Ydinkohdat kirjastotapahtumien konseptoinnista käytännön toteutukseen – huomioi ainakin nämä!
 • Tapahtumien viestintä, markkinointi ja sidosryhmätoiminta

12.00–13.00 Lounas

13.00–15.30 Opit käytäntöön: yhteistä työskentelyä parhaiden tapahtumaideoiden kirkastamiseksi (iltapäiväkahvit työskentelyn lomassa)

Kiitos ja hyvää kotimatkaa!

 

Koulutus on alueelliseen kehittämistehtävään kuuluvaa täydennyskoulutusta ja koulutus on osallistujille maksuton.

Ilmoittaudu tästä 3.10.2022 mennessä.

 

Lisätietoja:
Katja Lehtonen
katja.lehtonen(a)ouka.fi

Kirjasto demokratian edistäjänä – Pohjois-Suomen alueellinen työpaja

Alkaa: 24.5.2022 13:00
Päättyy: 24.5.2022 15:00
Ilmoittautuminen alkaa: 20.4.2022 10:00
Ilmoittautuminen päättyy: 22.5.2022 16:00
Aihe: Kirjasto
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa
Järjestäjä: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Yleisten kirjastojen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu demokratian edistäminen monella tasolla.

 • Kirjastot tarjoavat tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon.
 • Kirjastot edistävät yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.
 • Kirjastot edistävät lukemista ja kirjallisuutta.

Aluehallintovirastot toteuttivat syyskuussa 2021 väestökyselyn kirjastoista demokratian edistäjänä. Tässä tilaisuudessa käydään läpi väestökyselyn tuloksia ja kuullaan kirjastojen demokratiahankkeiden kuulumisia. Keskustelemme demokratiateemasta väestökyselyn tulosten sekä kirjastojen arkityön näkökulmasta.

Väestökyselyn tulokset on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla
(Kirjasto demokratian edistäjänä -väestökyselyn vastaukset Tiedosto avautuu uudessa välilehdessä pdf 800kB .) Väestökyselyn tuloksiin kannattaa tutustua etukäteen ennen työpajaa.

Tilaisuus on suunnattu kaikille Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastoissa työskenteleville henkilöille. Tilaisuus on osallistujille maksuton. Tilaisuutta ei tallenneta.

Ohjelma:

 • Kirjastojen väestökyselyn tulokset nuorten ja nuorten aikuisten näkökulmasta
  • Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto
 • Demokratian edistäminen kirjastoissa -hankkeet lyhyesti
  • Oulun, Iin, Kajaanin, Kuusamon, Nivalan ja Raahen kirjastot
 • Kirjastolaki ja demokratian edistäminen – orientoituminen yhteiseen keskusteluun
  • Merja-Kummala Mustonen ja Tapio Taskinen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
 • Yhteinen keskustelu kirjastojen demokratiatyöstä
 • Keskustelujen yhteenveto ja loppusanat
  • Raisa Laitala, Oulun kaupunginkirjasto ja Merja Kummala-Mustonen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Ilmoittaudu tästä linkistä  22.5. mennessä.

 

Lisätietoja antavat:

Kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen, p. 0295 017 552.
Suunnittelija Tapio Taskinen, p. 0295 017 589.

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi