Kehittävä arviointi kirjastotyössä

Yksi toiminnan kehittämisen kulmakivistä on arviointi. Monesti arvioinnilla ymmärretään jälkikäteen tehtävää tulosten arviointia. Arviointi voidaan ymmärtää myös oppimisprosessina, jossa katse on enemmän tulevaisuudessa kuin menneisyydessä.

Kehittävän arvioinnin toimintatapa pyrkii siihen, että arviointi itsessään tuottaa oppimista, tiedon jakamista ja yhteisen ymmärryksen vahvistamista. Arvioinnin kautta pyritään saamaan tietoa ja osaamista, jota organisaatio voi hyödyntää kehittymisessään. Vaikka kehittävä arviointi on alun perin tarkoitettu koulutusorganisaatioiden käyttöön, malli sopii monipuolisuutensa ansiosta hyödynnettäväksi muillekin aloille.

Tässä koulutuksessa kasvatustieteen professori Päivi Atjonen johdattaa osallistujat kehittävän arvioinnin malliin. Työpajaosuudessa osallistujat pääsevät pohtimaan mallin soveltamista kirjastotyön kehittämiseen.

 

Ohjelma

klo 9 Avaussanat, Virpi Launonen

klo 9.05 Johdatus kehittävään arviointiin

klo 9.50 Jaloittelutauko

klo 10 Työpajatyöskentelyä

klo 11 Jaloittelutauko

klo 11.05 Työpajojen yhteenveto

klo 11.55 Koulutuspäivän yhteenveto

 

Ilmoittautuminen päättyy: 10.9.2021 klo 15:00

 

Lisätietoja:

kirjastotoimen ylitarkastaja Mika Mustikkamäki, p. 0295 018 843, mika.mustikkamaki(at)avi.fi

kirjastotoimen ylitarkastaja Virpi Launonen, p. 0295 016 845, virpi.launonen(at)avi.fi