Kivaa, että on kirjastoja! Vaikuttamisopas ja -kortit sanoittavat kirjastojen hyvinvointityötä

Pirkanmaan ja Keski-Suomen (AKE Tampere) sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan (AKE Oulu) kehittämiskirjastot ovat julkaisseet oppaan ja korttipakan kirjastojen vaikuttamisesta. Kyseessä on kuudes Pirkanmaan ja Keski-Suomen kehittämiskirjaston tuottama opas. Julkaisu käsittelee vaikuttamistyötä kirjastoissa asiakastarinoiden, asiantuntijahaastattelujen ja esimerkkitapausten kautta.

Kivaa, että on kirjastoja! – opas vaikuttamiseen keskittyy esimerkkitapauksissaan pienten kuntien kirjastoihin, mutta julkaisusta on apua kaiken kokoisissa kirjastoissa työskenteleville. Uudesta oppaasta on hyötyä kirjastojen johtamiseen, markkinointiin ja uusille ammattilaisille. Julkaisua kannattaa jakaa myös päättäjille esimerkkinä kirjastotyöstä.

–Kyseessä on käsikirjamainen julkaisu kirjastolaisille vaikuttamiseen. Julkaisu jakaa kannustavia esimerkkejä vaikuttavasta kirjastotyöstä. Opas vinkkeineen toimii kirjastolaisen taskulamppuna toisinaan hämärtyvällä polulla, kertoo oppaan toimittanut projektisuunnittelija Kalle Lehtinen Tampereen pääkirjastosta.

Miksi kirjaston täytyy miettiä yhä useammin vaikuttavuutta?

Vaatimukset kirjastopalveluille muuttuvat jatkuvasti. Muutos kohti sivistyskuntaa lisää entisestään tarvetta kertoa toiminnan vaikutuksista ulospäin. Oppaassa käsitellään viidessä eri luvussa muun muassa vaikuttavuutta, markkinointia, strategista suunnittelua ja kirjastojen välistä yhteistyötä. Oppaasta löytyy näkökulmia jopa kirjaston mainostamiseen ja lobbaamiseen.

–Jokainen kirjastolainen on vaikuttaja. Pienten kuntien kirjastot ovat hyviä esimerkkejä tästä, sillä pienten kirjastojen työntekijöillä on hyvin laaja työnkuva ja kirjasto on usein suuressa roolissa mahdollistamassa kulttuurihyvinvointia. On tärkeää, että julkaisun sivuilla keskitytään käytännön esimerkkeihin, sanoo Tampereen kirjastopalvelujohtaja Niina Salmenkangas.

Asiakkaat sanoittavat parhaiten kirjaston merkityksen

Opas kertoo myös tärkeää tarinaa kirjaston merkityksestä. Julkaisun sivuilla kysytään ”Mitä kirjasto merkitsee sinulle?” kirjastotyöntekijöiltä, kirjastonjohtajilta, kunnan päättäjiltä ja kaikkein tärkeimmältä ryhmältä eli asiakkailta. Kirjastolla on monenlaisia merkityksiä käyttäjilleen. On tärkeää, että kirjastoa kehitetään kuunnellen käyttäjäryhmien tarpeita. Kirjaston merkityksestä tulee viestiä asiakkaan arvoilla.

Vaikuttamista voi tehdä monella eri tapaa, mutta yksi asia on varma – vaikuttaminen on osa jokaisen kirjastolaisen työtä.

Julkaisun jako

Vaikuttamisopasta jaetaan 500 kpl Pirkanmaan ja Keski-Suomen kirjastoihin (AKE Tampere) sekä 400 kpl Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan (AKE Oulu) kirjastoihin. Oppaan sähköinen e-julkaisu ja saavutettava PDF ovat kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä vapaasti osoitteesta https://akepike.fi/julkaisut/vaikuttamisopas.

Vaikuttamisoppaaseen liittyy vaikuttamiskorttien pakka, josta tuotetaan rajattu painos. Vaikuttamiskortit ovat saatavilla vain fyysisessä muodossa ja niitä jaetaan alueen kirjastojen esihenkilöille rajatummin.

Julkistustilaisuus

Vaikuttamisoppaan ja -korttien julkistustilaisuus järjestetään Teams-etäyhteydellä perjantaina 13.1.2023 klo 13–14.30. Tilaisuuteen voi osallistua ilman ennakkoilmoittautumista tällä Teams-linkillä. Tilaisuuteen on siis vapaa pääsy.

Lisätiedot

Juliaana Grahn
Projektisuunnittelija
AKE Tampere (Pirkanmaa ja Keski-Suomi)
juliaana.grahn@tampere.fi

Ritva Nikola
Informaatikko
AKE Oulu (Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa)
ritva.nikola@ouka.fi