Kysely Kirjastot.fi -uudistuksesta

Kirjastot.fi -sivusto on uudistumassa. Tavoitteena on palvella etenkin alan ammattilaisia entistä paremmin sekä saada parempi ymmärrys erityisesti erilaisten kirjastoammattilaisten arjesta.

Lopputulokseen on mahdollisuus vaikuttaa. Uudistustyön kivijalkana toimiva käyttäjäverkkokysely on nyt auki ja vastausaika jatkuu 9.12.2019 saakka. Kyselyn linkki on täällä.

E-aineistojen etäkahvit siirretty

Joulukuun etäkahvien aiheena on ajankohtaa on siirretty. Uusi päivä on tiistai 17. joulukuuta. Ajankohta on vanha tuttu eli klo 9.30.

Syynä siirtoon on perjaintaina 13.12. pidettävä Ake suunnitteluryhmän kokous, jossa e-aineistoasioita käsitellään. Siirretyillä etäkahveilla voidaan kertoa uusinta tietoa.

Kokouksessa on paikalla alueen e-informaatikko Ritu Nikola, joka osaa vastata kaikkiin kysymyksiin aiheesta.

Lisätietoja etäkahveista ja liittymisohjeet ovat täällä.

Keskustelutilaisuun kirjastossa.

Etäkahvien kuulumisia

Ake Oulun etäkahvit hörpättiin keskiviikkona 13.11. ja aiheena oli asiakasraadit, asiakkaiden osallistaminen ja kuulemistilaisuudet. Kahveilla oli enimmillään reilut kymmenen osallistujaa. Hieman kärsimme teknisistä ongelmista, mutta useimmilla kaikki toimi hyvin.

Alla on pikatiivistelmä keskusteluista. Jos haluatte lisätietoja tai tarkempia materiaaleja näistä tapahtumista, niin olkaa vain yhteydessä suoraan järjestäjään tai Ake-tiimiin: akeoulu(a)ouka.fi.

Seuraavat etäkahvit järjestetään keskiviikkona 11.12. klo 9.30. Aiheena on silloin uudet e-aineistot ja keskustelua johtaa e-informaatikko Ritu Nikola. Katsotaan myös kevään tulevia aiheita. Etäkahvien oma sivu on täällä.

 

Juho Sarkkinen, Oulu: Kaukovainion lähikirjaston pikakuulemiset

 • Palauteporinat -lähikirjastokonsepti
 • erittäin matala kynnys, kuullaan asikkaita, luodaan kirjastolle kasvot
 • Tarjolla kahvit ja keksit
 • 20 kävijää muutamassa päivässä
 • saatiin rakentavaa palautetta, toimintaa kehitetään niiden perusteella
 • pientä mainontaa, normaalien kanavien lisäksi mm. Facebookin paikallisryhmään lähikauppaan

Ari Koistinen, Kajaani: Suorat sanat –tilaisuudet

 • Kaupunkistrategiassa asiakkaiden osallistaminen
 • Hyde Park -mallia kokeiltiin, nyt ohjattu keskustelu
 • asiantuntija alustaa, esim. kaupungin johtoryhmästä
 • oikeata keskustelua, palaute otetaan vastaan
 • nostaa kirjaston roolia kaupungin johdon silmissä
 • asiakkaita paikalla 4 – 40
 • vuoden aikana pidetty n. 10 kertaa
 • nyt vähän ideat vähissä
 • myös laajempia keskusteluaiheita, mm. ilmastokysymys

Tuomas Kumpula, Kajaani: Nuorten osaston suunnittelu

 • yläkoulun luokka kutsuttu paikalle
 • toiveita tiloista, huonekaluista, laitteista
 • myös kokoelmaan liittyvää palautetta: uutuuskirjoja enemmän esille

Laura Similä, Oulu: Lasten osallistaminen tilasuunnittelussa

 • luettiin satu, annettiin muovailuvaha, piirustuksia
 • erilaista näkemystä kirjastosta

Outi Lintula, Pyhäjoki: Pudasjärven ja Pyhäjoen Kuten haluatte -hanke

 • uusien kirjastotilojen suunnittelu
 • työpajoja, nettikysely, paperikysely kirjastossa, osallistuminen eri messuille
 • eri ammattirymiltä hyviä ideoita
 • ideat eivät rajoitu tiloihin, myös toiminnan kehittäminen
 • Pudasjärvellä uusia yhteyksiä: alakoululuokka halusi tulla mukaan
 • asiakkaat kokeneet osallistumisen merkitykselliseksi

Anette Karjalainen, Suomussalmi: Suorat sanat Suomusalmi

 • idea lainattu Kajaanista
 • kaksi kertaa järjestetty
 • nuoria ei paljoa paikalla, mutta hyvä keskustelu
 • Hyvä elämä -aihe: 20 henkeä paikalla (kirkon edustaja lämmitelijänä)

Maija Karvosenoja, Oulu: Walk In -työpajat

 • neljä asiakasiltaa pääkirjastolla ja Yli-Iissä
 • matala kynnys: kolme pientä kysymystä, esim. kerro joku kokemus kirjastosta
 • kerätään pyykinarulle
 • esim. tilatoiveita, palvelulupauksen testaus
 • nuorten toiveisiin Yli-Iissä on vastattu, saaneet 2500 € omaan sisustamiseen
 • sisäänheittäjä tarvitaan, myös pullakahvit pakolliset
 • 1 – 2 h kesto
 • 60 – 70 vastausta jokaisesta työpajasta

Hanne Uusitalo, Tyrnävä: Juurilla-hanke

 • AVI:n rahoittama hanke, kesto 13kk. Päättyy 15.11.2019
 • Tavoitteena edistää kuntalaisten aktiivista kansalaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä niin, että kirjastosta tulisi kuntalaisille luonteva paikka osallistua ja vaikuttaa.
 • Porinapaikat: ihmisten luonnollisissa kokoontumispaikoissa, kuten tapahtumissa ja erilaisten ryhmien kokouksissa kalasteltiin kuntalaisilta keskustelunaiheita Kansalaiskeskusteluja varten.
 • Kansalaiskeskustelut: Kirjastossa järjestettiin jonkun teeman ympärille keskittyviä, kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia, joissa keskustelua alustivat aiheeseen perehtyneet puhujat.
 • Kantapaikka: Kirjastoon hankittiin tabletteja asiakaskäyttöön -> pääsy tietoon ja mahdollisuus vaikuttaa verkossa.
 • Lisäksi järjestettiin monenlaista muuta kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen tähtäävää toimintaa.
 • Onnistuttiin kohtauttamaan kuntalaisia ja kunnan viranhaltijoita ja rakentamaan siltoja eri toimijoiden välille.
 • Syntyi hyvää yhteistyötä (esim. yläkoululaiset apuohjaajina eläkeläisten digiopastuksissa)
 • Viihteellisemmät tapahtumat keräsivät hyvin väkeä kirjastoon, mutta Kansalaiskeskustelujen osallistujamäärä jäi vähäiseksi -> keskustelut kytkettiin osaksi muita tapahtumia, jolloin tavoitettiin isompi yleisö.

KÄÄK! -video: Ryhmäkäyntien elävöittäminen

Onko nuorten kohtaaminen haastavaa? Et ole yksin. Kääk! Nuoria kirjastossa –videosarja on suunnattu kaikille kirjastolaisille, erityisesti niille, joille nuorten kohtaaminen ei ole tuttua tai joita nuorten kohtaaminen kirjastossa jännittää. Koulutussarjan videot julkaistaan Oulun kaupunginkirjaston YouTube-kanavalla joka kuun 15. päivä elokuusta joulukuuhun.

Marraskuun Kääk! Nuoria kirjastossa -koulutusvideossa Minttu Luomala Oulun kaupunginkirjastosta kertoo kokemuksiaan ja ideoitaan ryhmäkäyntien elävöittämisestä. Videot on tehnyt Oulun Ake LaNu-työryhmä.

Tsekkaa Mintun video täältä

AKE-uutiskirje 9/2019

AKE-uutiskirje 9/2019 on lähetetty tilaajille. Aiheina on jutut viime aikojen suurista tapahtumista, uusin Kääk!-video sekä koulutusvinkkejä muualta. Kirjeen ulkoasu on muuttunut eikä sitä enää julkaista artikkelina Kirjastossa tavataan -sivulla. Uutiskirjeen selainversio on luettavissa täällä.

Uutiskirje ei ole kuitenkaan tavoittanut kaikkia vanhoja tilaajia. Jos kirje ei tullut perille tiistaina, niin kannattaa käydä tilaamassa se uudelleen täältä

Kaikki palaute Uudistuneesta  uutiskirjeestä otetaan ilolla vastaan. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen akeoulu(a)ouka.fi.

Koulutusryhmä.

Ake-koulutustyöryhmä Oulussa

Alueellisen kehittämistehtävän valtakunnallinen täydennyskoulutusryhmä kokoontui Oulussa 5.11.2019. Paikalla oli edustusta jokaiselta Ake-alueelta, valtakunnallisesta kehittämistehtävästä sekä AVI:sta. Päivän ohjelmaa oli kuuntelemassa noin 25 henkeä.

 Kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen Pohjois-Suomen AVI:sta kertoi aluehallintovirastojen uudesta hankesivustosta aviavustukset.fi. Sivustolla on ohjeita hankkeiden hakemiseen ja tilastotietoa hankkeiden rahoituksesta. Myös uusien hankkeiden tiivistelmät kootaan tänne. Peruspalveluiden arviointi on käynnissä ja tänä vuonna tarkastelussa on kirjastotilat. Kyselyt ovat vastattavana 15.11. saakka. Lisäksi Merja kertoi uudesta yhdessä varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa haettavana olevasta erityisavustuksesta lukutaidon vahvistamiseksi. Lisätietoja siitä on täällä.

Lounais-Suomen AVI:n ylitarkastaja Päivi Jokitalo on keskittynyt osaamisen kehittämiseen ryhmässä. Hän kertoi AVI:en järjestämistä tulevista koulutuksista sekä mahdollisesta opintomatkasta syksyllä 2020. Suurimpia koulutuksia ovat:

 • Lakipäivä, 29.11. Helsinki
 • TEAviisari, 6.2. Tampere
 • Saavutettavuuspäivä, 22.4.2020. Helsinki
 • Ake-koordinaattorikoulutus käynnistyy keväällä
 • Peruspalveluiden arviointipäivä 9.9., Helsinki

Asko Autio Turun kaupunginkirjastosta kertoi Turun Aken käyttöönottamasta Moodle-pohjaisesta Liboppi.fi –oppimisalustasta, joka on tarkoitettu kirjastojen henkilökunnan itseopiskeluun. Sisältöinä on tarkoitus olla suurempia opintokokonaisuuksia – aluksi digitaalisiin työvälineisiin ja digitukeen. Sivustolle kootaan myös eri ulkopuolisten tahojen tuottamia jo olemassa olevia materiaaleja kokonaisuuksiksi. Myös Lapin kaikki kirjastot ovat päättäneet ottaa järjestelmän käyttöön kaikille kirjastojen henkilökunnalle.

Asko Autio esittelemässä Turun oppimisympäristöä.

Päivän ryhmätöissä pohdittiin Moodlen käyttöönottamisen mahdollisuuksia, muita digitaalisia oppimisympäristöjä, sekä erilaisten sisältöjen tuottamisen ja sen koordinoinnin vastuita. Työtä jatketaan pienemmällä työryhmällä talvella ja tällä suurella porukalla kokoonnutaan keväällä Rovaniemellä.

Tutustumismatka Seinäjoen ja Tampereen kirjastoihin

Oulun alueellinen kehittämistehtävä järjesti Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kirjastojen henkilkökunnalle tutustumismatkan Seinäjoelle ja Tampereelle 28.-30.10.2019. Riikka Heikkilä Alavieskan kirjastosta ja Janne Koski Ylivieskasta kertovat miten matka sujui.

Maanantaina 28.11. kello viiden aikaan Oulusta tullut linja-auto poimi meidät Ylivieskasta lähtijät kyytiin ja jatkoimme vajaan 30 hengen porukalla matkaa kohti Seinäjokea. Tiistaina aamiaisen jälkeen kävelimme upeaan Seinäjoen kaupunginkirjastoon. Siellä saimme kattavan esittelykierroksen niin uuteen Apila-kirjastoon kuin myös vanhaan Aalto-kirjaston puoleen. Kirjastorakennus näytti kierroksen aikana toimivuutensa. Materiaalivalinnat olivat sellaiset, että avarassa tilassa ääni ei kantautunut ympäri rakennusta. Tunnelmalliset ”lukusopet” seinissä näyttivät vetävän asiakkaita puoleensa. Kiva oli myös tutustua bänditilaan ja teatteristudioon, jotka näyttivät olevan suuressa suosiossa iästä riippumatta.

Seinäjoen kaupunginkirjasto

Yksi mielenkiintoisimmista paikoista oli Apilan verstas. Siellä on asiakkaiden käytössä monenlaisia laitteita, joita ei itselle kannata ostaa yhden käyttökerran vuoksi. Oli pinssikone, asiakassilppuri, vinyylitarraleikkuri, Mac-tietokone Adoben ohjelmistopaketilla ja piirtonäytöllä, laminointikone, 3D-tulostin sekä lämpöprässi paitojen tekoon. Kirjastosta voi myös ostaa näihin laitteisiin tarvittavia materiaaleja.

Apilaverstas.

Lastenosaston pienimmille tarkoitettu oleskelutila ”seikkailuputkineen” oli viehättävä, samoin kuin pelitila vähän isommille. Oppaamme kertoi, että hänen naapurinsa oli eräänä päivänä tullut sanomaan kuinka hän mielellään käyttäisi uutta Apila-kirjastoa, mutta… Tässä vaiheessa oppaamme oli miettinyt, että mitäköhän kamalaa sieltä nyt tulee. Jatko oli kuulunut: lapsia ei tahdo saada lähtemään kotiin lasten osastolta. Näköjään olemme onnistuneet luomaan kivoja lasten osastoja, kun sekä Seinäjoella että meidän kirjastoissamme lapsia joutuu välillä viemään kotiin ihan väkisin.

Piirtorobotti.

Esittelykierroksen jälkeen Seinäjoen kirjaston henkilökunta kertoi kirjaston lukuhaasteista ja työpajoista sekä nuorisotyöstä. Siinä sai monia hyviä ideoita kehiin, esimerkiksi lukuhaasteena maailmankartta, johon asiakkaat laittavat merkinnän joko lukemansa kirjan kirjoittajan kotimaasta tai kerrotun tarinan maan mukaan. Myös piirtorobotti-työpaja kuulosti hauskalta, halvalta ja helpolta toteuttaa. Samalla lapset pääsevät oppimaan hieman sähkötekniikkaa.

Lounaan jälkeen esitykset taas jatkuivat lasten ja nuorten näkökulmasta. Huomasi että Seinäjoki on panostanut kovasti lasten ja nuorten kirjastotyöhön. Joka päiväksi oli varattu nuorille mahdollisuus kokoontua valvotusti kirjastoon, esimerkiksi viettämään tyttöjen iltaa. Ilo oli kuunnella, kuinka kaupunki on myötämielinen kirjastotoimintaan, myös rahallisesti. Seinäjoella näyttää porskuttavan oikein hyvin!

Kolmen aikaan lähdimme jatkamaan matkaa kohti Tamperetta. Hotelliyön jälkeen keskiviikkoaamuna lähdimme Tesoman kirjastoon, jossa kirjastonjohtaja Jasmiina Sillanpää kertoi meille nuorisotyön haasteista kirjastossa, kauppakeskus Westerin toimijoiden yhteisestä allianssimallista sekä esitteli viihtyisän pikkukirjaston.

Tesoman kirjasto

Tesomalta siirryimme pääkirjasto Metson Pihlaja-saliin tutustumaan Tampereen toimintaan. Palvelupäällikkö Niina Salmenkangas esitteli meille pääkirjaston palveluja. Kävimme läpi myös hieman musiikin tuotteistamista kirjastoissa. Esityksestä jäivät mieleen esimerkiksi Metso live- tapahtumat ja DJ-keikat kahvilassa. Uusi innovaatio on lainattavat urheiluseurojen kausikortit, joilla pääsee katsomaan seuran otteluita. Kortit ovat todella suosittuja, ja Salmenkangas kertoi, että yksi kortti on hyllyssä palautumisen jälkeen keskimäärin kolmesta minuutista 20 minuuttiin.

Taina Sahlander kertoi Koilliskeskuksen kirjastosta. Se sijaitsee kaupan ja hyvinvointikeskuksen yhteydessä niin kuin Tesomankin kirjasto, joten niissä on jonkin verran samoja piirteitä. Koilliskeskuksessa kirjasto ja nuorisotila ovat yhtä suurta avointa tilaa, joten kirjasto on välillä aika äänekäs. Tilaa on myös vähän naftisti, sillä hyvinvointikeskus on tehty Prisman entiseen varastoon, jota ei ole laajennettu remontin yhteydessä.

Iloisena yllätyksenä Koilliskeskuksen kirjastosta esiteltiin “leikkitunti”. Kun koululaiset meinasivat aina leikkiä hippaa tai piilosta kirjastossa, henkilökunta päätti järjestää yhden tunnin viikosta, jolloin kirjastossa saa leikkiä näitä leikkejä. Asiakkaita varoitetaan tästä toiminnasta kylteillä ja ilmeisesti kaikki on sujunut hyvin. Sahlander kertoi myös Nekalaan suunnitteilla olevasta konttikirjastosta. Tarkoituksena on rakentaa merikonteista väliaikainen omatoimikirjasto, jossa ei ilmeisesti olisi henkilökuntaa lainkaan. Mielenkiinnolla jäämme odottamaan, minkälainen projekti tästä syntyy.

Tämän jälkeen AKE Piken työntekijät kertoivat omasta työstään pikaisesti ja pääsimme tutustumaan uudistettuun Metsoon. Remontoidun kirjaston erikoisuutena oli aineiston palautuspiste, josta varmasti sai hyviä ideoita omaan omatoimipalautukseen. Vierailimme myös musiikkiosastolla ja sitten olikin aika jo lähteä kotimatkalle.

Kokonaisuudessaan retki oli todella mukava ja antoisa. Kiitos Oulun AKE-väelle matkan järjestämisestä. Jos tällainen matka järjestetään joskus uudelleen, voimme lämpimästi suositella kaikille mukaan lähtemistä.

Janne Koski
Kirjastonhoitaja
Ylivieskan kaupunginkirjasto

Riikka Heikkilä
Kirjastovirkailija
Alavieskan kunnankirjasto

ps. Ja tässä vielä kaikkien reissulle osallistujien yhteinen Padlet-seinä, johon pystyy jakamaan mielenkiintoisia kohtaamisia asioita. Kommentointi ja kuvien lisääminen onnistuu yhä.

Tehty Padletilla